De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-192 Studie toont aan: geen vervuiling drinkwater door chemicaliën bij fracking

Studie toont aan: geen vervuiling drinkwater door chemicaliën bij fracking

Vrijdag 19 juli 2013

Een wetenschappelijke studie in de VS die meer dan een jaar lang is uitgevoerd door het National Energy Technology Laboratory in Pittsburgh heeft aangetoond dat chemicaliën die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt in geen enkele boorput het drink- en/of grondwater hebben verontreinigd. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van Energie vandaag aan het persbureau The Associated Press laten weten.

De boorputten liggen in het westen van Pennsylvania in het Marcellus schaliebekken op een bestaande boorlocatie in Greene County.

Hoewel de definitieve resultaten van het onderzoek pas over enkele maanden openbaar worden gemaakt tonen de voorlopige resultaten aan dat de problemen die de milieubeweging heeft geuit onterecht zijn. De gasindustrie in de VS vecht al jaren tegen de verkeerde informatie die de milieubewegingen over het fracken verspreiden.

Boorvloeistoffen werden voorzien van speciale ´markers´ en in een boorput van 8000 meter diepte gespoten. In een testlaag op 3000 meter boven de schalielaag werden geen chemicaliën of boorresiduen aangetroffen.

Het is voor het eerst in jaren dat een boorbedrijf onderzoekers van de overheid toestond op het boorterrein onderzoek te doen.

Ook werd in 8 nieuwe boorputten in het Marcellus bekken testen gedaan met boorvloeistof in combinatie met seismisch onderzoek. De boorvloeistof was voorzien van 4 verschillende ´markers´ en werd in verschillende stadia van het frackinproces op verschillende diepten gebruikt. Er werd tot 8000 meter diepte geboord en ook bij deze boorputten werd op een diepte van 5000 meter gecontroleerd of via scheurtjes die tijdens het fracken ontstaan, chemicaliën naar boven sijpelden.

Uit het seismisch onderzoek kwam naar voren dat het fracken nabij natuurlijke breuken vermeden moet worden. In een enkel geval toonde het seismisch onderzoek aan dat de boorvloeistof zich via een natuurlijke breuklijn over een afstand van 600 meter in horizontale richting verspreidde. De normale lengte van een door fracken veroorzaakte breuk is hooguit 30 tot 60 meter.

Zie verder:

DOE study: Fracking chemicals didn’t taint water

en

Study finds fracking chemicals didn’t pollute water