De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-198 Biomassavergister terroriseert heel dorp

Biomassavergister terroriseert heel dorp

Donderdag 25 juli 2013

Terwijl Nederland massaal in de tuin of op het terras geniet van de zomerhitte worden veel Spakenburgers dankzij de penetrante biosgaslucht die het dorp al ruim twee jaar terroriseert met gesloten deuren en ramen in hun huizen gedreven.

Veel inwoners spreken er schande van  dat er nog steeds niks aan gedaan wordt. Inwoners vinden het onbegrijpelijk dat de biogascentrale zo dicht bij de woonwijken gebouwd mocht worden.

De vis wordt duur betaald

De vis wordt duur betaald

Sinds februari 2011 hangt in het voormalige vissersdorp niet alleen de geur van kibbeling en versgebakken cake uit de lokale koekfabriek, maar ook de soms ondraaglijke stank van vergist visafval. In de biomassavergister op industriegebied de Zuidwenk wordt daar energie uit gewonnen. Om overdruk te voorkomen wordt het biogas in de ketel af en toe naar buiten afgeblazen. De stankoverlast is dan echt niet te harden, zegt een inwoner die dicht bij de fabriek woont.

Binnen de plaatselijke politiek is de biogascentrale een hot item: „Uit onderzoek is onomstotelijk vastgesteld dat de penetrante stank waar burgers al jaren over klagen ook inderdaad van de biovergasser afkomstig is en dat de stankcirkel 700 meter bedraagt, ruim over het historische centrum en het winkelgebied”, stelt Rikkert Heijnen van de Christelijke Arbeiderspartij, CAP. Hij pleit voor het verplaatsen van de fabriek of financiële compensatie voor omwonenden.

„Wanneer ik zaterdagochtend naar het dorpscentrum fiets, dan ruik ik geregeld die muffe biogaslucht. Maar ook ’s avonds was het deze week raak. Dit kan gewoon zo niet doorgaan”, vult een buurtbewoonster aan. “Het ergste is nog dat het echt in je huis trekt. Alles stinkt ernaar. We houden noodgedwongen de ramen en deuren gesloten, maar zelfs dat helpt niet.”

Na honderden klachten bij gemeente en provincie gloort er eindelijk frisse lucht voor de Spakenburgers. Wanneer de biogascentrale de geuroverlast op 1 oktober van dit jaar niet heeft weggenomen, kan het bedrijf een boete van 75.000 euro per week verwachten. Het is echter de vraag of daarmee de stankoverlast ten einde is, daar het in een reactie stelt binnen de geldende geurrichtlijnen te blijven en dus niet in overtreding te zijn.

Zie ook ons artikel Spakenburgers zijn penetrante vislucht zat

De redactie van Fibronot.nl merkt op

Zodra er overdruk optreedt is er iets aan de hand in het vergistingsproces. De gassen die daarbij vrijkomen zijn van een dermate hoge concentratie dat je rustig kunt spreken van een grove overtreding van de milieuwetten.

De bewoners die last hebben van de stank geven wij het advies bij de gemeente een handhavingsverzoek in te dienen. Je hoeft niet alles te pikken, ook niet dat de stank zogenaamd binnen de geurrichtlijnen zou liggen.

Zie onderstaand artikel:

Belangrijke jurisprudentie rondom mestvergisters

Stedin doet proeven
Stedin, de gasnetbeheerder, voert op dit moment proeven uit waarbij de druk in een afgebakend deel van het gasnetwerk wordt verlaagd van 8 bar naar 4,5 bar. Dit wordt gedaan om te kijken of de biomassavergister van Ariean van de Groep het opgewekte  biogas dan beter kwijt kan. Bij een druk van 8 bar in het openbare gasnet lukt het van de Groep vaak niet om zijn gas in het openbare net te pompen en dan wordt een gedeelte gewoon de lucht ingeblazen als de druk in de vergister te hoog oploopt.