De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-209 Methaan in het drinkwater

Methaan in het drinkwater

Donderdag 1 augustus 2013

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over methaan in het drinkwater. De tegenstanders van schaliegas weten aan te voeren dat het drink- en grondwater verontreinigd raakt door methaangas dat vanaf een paar kilometer diepte omhoog zou lekken. Vervolgens zou het water uit uw kraan kunnen gaan branden. Onzin natuurlijk. Methaangas komt van nature veelvuldig in het grondwater voor. Niet alleen in de VS, maar ook in Nederland zijn er diverse plaatsen waar methaan van nature in grote hoeveelheden in het grondwater zit. Het zuiveren naar voor de consument geschikt drinkwater is geen enkel probleem en wordt al jaren toegepast.

In het Friese dorp Tjerkgaast bijvoorbeeld.

Het grondwater van Tjerkgaast  bevat veel methaan, gemiddeld 40 mg/l. Dit werd voorheen door beluchting verwijderd. Zo kwam er 1000 ton methaan per jaar (1 miljoen kg) in de atmosfeer, wat overeenkomt met de uitstoot van 23000 ton kooldioxide. De invloed van methaan op het broeikaseffect is namelijk 23 maal sterker dan van kooldioxide.
Op Tjerkgaast is een hoeveelheid methaan te winnen die overeenkomt met 1,8 miljoen kubieke meter aardgas. Dit is voldoende voor zo’n 1250 huishoudens (bij een gemiddeld jaarverbruik van 1400 m3 aardgas per huishouden).
Om het methaan winbaar uit het grondwater te halen, dit nuttig te kunnen inzetten en de kooldioxide-uitstoot van Tjerkgaast te verlagen wordt nu vacuümontgassing toegepast. Een idee dat door ingenieursburo Royal Haskoning is ontwikkeld. Naar analogie van bronwater met prik, zodra de fles opengaat, komen belletjes vrij, zo dachten de ingenieurs. In een speciale ketel wordt het methaangas uit het water gezogen. Vervolgens wordt het methaangas opgepompt en rechtstreeks in een gashouder gebracht.

Bij vacuümontgassing komt het methaan vrij samen met kooldioxide. Dit gasmengsel lijkt qua samenstelling op aardgas. Het stroomt eerst naar een gasopslag en vervolgens naar een gasmotor. Deze gasmotor drijft een generator aan die stroom opwekt. De stroom wordt geheel benut op het pompstation.

Het drinkwaterproductiebedrijf  in Tjerkgaast  levert drinkwater aan circa 140 duizend woningen en bedrijven in de westelijke helft van Friesland. Met een productie van ongeveer 25 miljoen m³ per jaar is dit de grootste productielocatie van Vitens.