De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-215 De financiering van beide Gemini windparken, rond of niet rond?

De financiering van beide Gemini windparken, rond of niet rond?

Woensdag 7 augustus 2013

Voor zover de Nederlandse pers er aandacht aan besteed heeft viel te lezen dat de financiering van beide Gemini windparken die Typhoon op ongeveer 60 km ten noorden van Schiermonnikoog wil bouwen, rond is en dat er gebouwd kan worden. Een opmerkelijke uitspraak van sommige media, want uit een eenvoudige berekening blijkt dat er nog helemaal niets rond is. Het enige dat bekend is zijn de namen van de vijf deelnemers en het bedrag dat zij er voor over hebben om uit de subsidiepot mee te mogen graaien.

De bouw van beide windparken vergt een investering van 2,8 miljard euro. De Europese Investerings Bank heeft in november 2012 een lening van 500 miljoen euro toegezegd.

Op 1 augustus j.l. werd bekend dat het Canadese energiebedrijf Northland Power een optie heeft genomen op een aandeel in beide windparken van 55%. Deze 55% vertegenwoordigt volgens een persbericht van Northland Power een waarde van 400 miljoen CAD. Omgerekend een bedrag van 290 miljoen euro.
Bovendien betaalt Northland Power nog een bedrag van ongeveer 32 miljoen CAD, ongeveer 23 miljoen euro als zekerheidsstelling dat ze ook daadwerkelijk subsidie uit de pot van 4,5 miljard krijgt. Een soort bankgarantie dus.

De directie en aandeelhouders van Northland Power moeten de overeenkomst nog goedkeuren.

De overige tot nu toe bekende aandeelhouders zijn Siemens Financial Services met 20%, van Oord met 10%, afvalverwerker HVC met 10% en Typhoon zelf met 5%. Bij elkaar dus 45%. Omgerekend komt dit neer op een bedrag van ongeveer 260 miljoen euro.

Bij elkaar is er dus een bedrag van 500 miljoen (EIB) plus 290 miljoen (NP) plus 260 miljoen (Siemens, vOord, HVC en Typhoon) is 1050 miljoen euro gefinancierd.

De totale bouw vergt een investering van 2,8 miljard euro zodat er nog een bedrag van 1750 miljoen euro, of 1,75 miljard euro gevonden moet worden.

Gezien het feit dat Typhoon ruim twee jaar is bezig geweest om nog niet de helft van de bouwkosten binnen te harken, lijkt het lastig, zo niet onmogelijk, om de resterende 1,75 miljard euro nog ergens te vinden gezien het feit dat banken in de EU niet bereid zijn om in dit soort avonturen te stappen.

Onze indruk is dan ook dat Typhoon erin geslaagd is om opnieuw tijd te rekken in de hoop op betere tijden.

Tegen de tijd dat de deadline van 1 augustus 2015 waarop daadwerkelijk met de bouw begonnen moet zijn, zullen er wel weer nieuwe sprookjes uit de hoge hoed van Typhoon getoverd worden.