De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-221 Schots elektriciteitsnetwerk kan windenergie niet verwerken

Schots elektriciteitsnetwerk kan windenergie niet verwerken

Donderdag 15 augustus 2013

In Schotland staan teveel windmolens die teveel elektriciteit produceren terwijl er geen vraag is van consumenten of die ze niet niet kunnen gebruiken omdat het netwerk niet in staat is de windstroom te transporteren.

De snelle bouw van windmolenparken die de Schotse minister president Alex Salmond voor ogen heeft dreigt voor de Schotse huishoudens een peperdure aangelegenheid te worden.
Omdat bij harde wind de windparken hun stroom niet kwijt kunnen worden hele windparken stilgelegd terwijl de eigenaar toch betaald krijgt voor niet geleverde stroom.

De Schotse Conservatieve Partij zegt dat dit soort betalingen de dwaasheid van het bouwen van nog meer windparken aantoont. Er wordt nog meer elektriciteit opgewekt die ook het netwerk niet op kan.

De partij waarschuwt dat de betalingen, in de afgelopen 2 jaar £ 33.700.000, alleen maar zullen toenemen naarmate er meer windmolens online komen.

De capaciteit van het Schotse elektriciteitsnetwerk is zo klein dat zelfs de minste of geringste toename van windkracht al voor grote problemen zorgt. Volgens goed ingelicht bronnen is er geen geld om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

De Minister President werd met nieuwe kritiek overladen toen bleek dat op 3 augustus j.l. een recordbedrag van £ 1.840.000 was uitbetaald aan windpark eigenaren om hun windpark stil te zetten.

Het geld, dat uiteindelijk afkomstig is van de energierekeningen van Schotse huishoudens, werd aan exploitanten van 28 windmolenparken betaald. De Schotse National Grid heeft de betalingen op 3 augustus bevestigd omdat er zoveel energie werd opgewekt terwijl de vraag nihil was.

Een woordvoerder van de National Grid zei dat deze situatie kan gebeuren in een combinatie van stormachtige wind en een temperatuur die hoog is maar net  te mild om de airconditioning in te schakelen.

De situatie wordt nog verergerd omdat ook de capaciteit volstrekt ontbreekt om de windenergie naar Engeland af te voeren, waar juist de meeste energie gevraagd wordt.

Het beleid van de SNP, de partij van de Minister President is er echter op gericht om in 2020 alle opgewekte energie uit ‘groene bronnen’ zoals windenergie op te wekken.

De oppositie slijpt intussen de messen. Een parlementslid van de oppositie zegt dat het vreemd is als een gek honderden miljoenen Ponden te besteden voor de bouw van nieuwe windmolenparken terwijl de bestaande windparken niet eens hun energie kwijt kunnen.

Het is de Schotse consument die de rekening gepresenteerd krijgt.

Maar ook Engeland kampt met hetzelfde probleem en nemen de uitbetalingen aan windpark exploitanten om hun windpark tijdens harde wind stil te zetten hand over hand toe.

De uitbetalingen aan windmolen exploitanten op 3 augustus j.l. bedroegen in Engeland op 3 augustus  £ 1.870.000, wat ruim 63% hoger was dan het vorige dagrecord van £ 1.150.000 dat werd uitgedeeld op 29 april van dit jaar.

Uitbreidingen aan het Schotse elektriciteitsnetwerk zijn voorlopig niet te verwachten. Er is een onderzeese kabel naar het Engelse elektriciteitsnetwerk gepland, maar de algemene verwachting is dat vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen de aanleg van deze kabel niet voor 2020 klaar is.

Ondertussen stromen de miljoen Ponden naar windpark exploitanten waar de windmolens in de vaanstand staan. Zij zijn de lachende derde. Voor hen kan het niet hard genoeg waaien.