De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-224 Winning schaliegas veilig in Nederland

Winning schaliegas veilig in Nederland

Donderdag 22 augustus 2013

Er kan in Nederland begonnen worden met boren naar schaliegas. De winning kan op een veilige manier. Dat staat in een rapport aan het kabinet, meldt RTL Nieuws.

Vervolgens haalt RTL nieuws het negatieve naar boven, met als uitschieter de grijs gedraaide grammofoonplaat van Ritsema van Milieudefensie, die op de radio verklaarde dat je mag liegen als het om de zaak gaat.

De winning van schaliegas is omstreden. Gemeenten en burgers zijn bang voor enorme schade aan de bodem: overal waar schaliegas in de bodem zit, laaien al bij voorbaat de protesten op. De angst wordt hen aangepraat door lieden als van Tongeren en Ritsema die zich baseren op leugens en cowboy verhalen.

Maar uit het onderzoek, in opdracht van minister Kamp van Economische zaken, blijkt dat de winning van schaliegas geen risico’s oplevert.
Omdat de uitkomst van het onderzoek niet in het straatje van van Tongeren en Ritsema past zullen ze geen moment voorbij laten gaan om het rapport af te kraken en door te gaan met liegen en bang maken, en daarbij volledig voorbij gaan aan de nieuwste technische ontwikkelingen die bij het boren naar schaliegas elkaar in hoog tempo opvolgen.

Schaliegas is een vorm van aardgas, maar dan moeilijker te winnen. Het zit kilometers diep onder de grond opgesloten in gesteente dat schalie heet. Om het gas vrij te laten komen, moet het gesteente ‘gekraakt’ worden. Dat gebeurt met een mengsel van 99,4 % zand en water en minder dan 0.6% chemicalien.

Echter, tegenwoordig worden er geen chemicaliën meer gebruikt, maar de milieubeweging negeert dat feit om begrijpelijke redenen.

Milieu-organisaties, waterbedrijven en bewoners van gemeenten waar mogelijk geboord gaat worden, zijn daarom fel tegen. Maar schaliegas kan ook juist een kans zijn voor onze economie. Het maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland.

Als het kabinet instemt met de winning van schaliegas, dan wordt er begonnen met boren op drie proeflocaties: Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder.

Zie ook ons Dossier Schaliegas

en

Chemicaliën die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt

en

Industrie ontwikkelt nieuwe vloeistoffen