De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-229 Vanmorgen meer duidelijk over schaliegas

Vanmorgen meer duidelijk over schaliegas

Maandag 26 augustus 2013

Minister Kamp van Economische Zaken stuurt vanmorgen om 09:00 uur een brief naar de Tweede Kamer met de resultaten van het onderzoek naar de effecten van eventuele (proef)boringen naar schaliegas. Ook zal hij meer duidelijkheid geven over of er in Nederland geboord gaat worden, of niet.

Later op de ochtend zal Kamp de uitkomsten van het onderzoek toelichten aan de drie gemeenten Boxtel, Haaren en Noordoostpolder die beoogd worden als boorlocaties. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om maandag op het ministerie te komen.

Update Maandag 26 augustus 09:12 uur

Opnieuw uitstel, nog geen definitieve beslissing

Het kabinet noemt proefboringen naar schaliegas veilig, maar neemt nog geen definitief besluit over het toestaan van de boringen. Dat heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp vanmorgen aan de Tweede Kamer geschreven.

“Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn”, aldus Kamp. “Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig.”

Het kabinet neemt echter nog geen besluit, omdat het een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) nog naar de uitkomsten van het onderzoek wil laten kijken.

Als besloten wordt aanvragen voor boringen daadwerkelijk in behandeling te nemen zal dit aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Daarna zal er ook met lokale bestuurders en omwonenden worden gesproken en zal er op de boorlocaties zelf ook nader onderzoek worden gedaan.

VVD-Kamerlid Rene Leegte wil dat het kabinet nu snel besluit proefboringen toe te staan. Hij verwacht dat ook uit locatieonderzoek zal blijken dat de boringen veilig zijn.

Hij verwijt de milieubeweging gevoelens van onveiligheid aan te jagen en twijfel te voeden bij mensen die te maken krijgen met de schalieboringen in hun omgeving. “Als we meer gas kunnen winnen hebben we minder kolencentrales nodig en dat levert dus juist milieuwinst op”, aldus Leegte.

Hij noemt het onverstandig de discussie over schaliegas te koppelen met die over de aardgaswinning in Groningen. Daar zorgen de boringen regelmatig voor aardbevingen. Uit het onderzoek blijkt volgens hem dat dit risico bij schaliegas verwaarloosbaar is.

Update 10:45 uur

Tijdens een persconferentie om 10:30 uur stelde Kamp dat de twijfel binnen de PvdA geen reden is voor het uitstel van het kabinetsbesluit. “Ik moet zelf zorgen voor zorgvuldige besluitvorming”, aldus Kamp.

Hij liet weten schaliegaswinning positief te benaderen. “Als het op verantwoorde wijze gewonnen kan worden moeten we daar serieus naar kijken”, aldus de minister.

Lees hier de Kamerbrief van de minister

Lees hier het definitieve eindrapport van Witteveen en Bos

Bijlage 1 bij het rapport

Bijlage 2 bij het rapport

Beantwoording beleidsvragen