De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-240 Minister Kamp maakt werk van inspraak schaliegas

Minister Kamp maakt werk van inspraak schaliegas

Donderdag 5 september 2013

Provincies, gemeenten en andere betrokkenen krijgen volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken volop de kans tot inspraak over proefboringen naar schaliegas. In een reactie op een rapport van het Rathenau Instituut wijst de minister er donderdag op dat inspraakprocedures wettelijk geregeld zijn.

Volgens dit rapport zouden in besluitvorming rond schaliegas de lokale overheden buiten spel zijn gezet. Ook zou de overlast voor bewoners te weinig aan bod zijn gekomen.

„Het Rathenau Instituut stelt terecht dat overleg met en inspraak van bewoners en betrokken gemeenten en provincies van belang is wanneer proefboringen overwogen worden”, aldus Kamp. „Als groen licht gegeven wordt, zijn een milieueffectrapportage en meerdere vergunningen en instemmingen nodig. In deze procedures is inspraak wettelijk vastgelegd.”

Kamp onderstreept dat er nog geen besluit genomen is over proefboringen. Dat kan pas nadat een onafhankelijke commissie voor een milieueffectrapportage hiervoor advies heeft gegeven.

Van de website van het Rathenau Instituut:

Geef gemeentes en provincies meer inspraak over schaliegaswinning. Dat zegt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport.

Bij beslissingen over de omstreden schaliegaswinning zouden gemeentes en provincies meer te zeggen moeten krijgen. Dit kan door hen meer inspraak te geven bij activiteiten in de diepe ondergrond – zoals de winning van delfstoffen, aardwarmte, drinkwater en CO2-opslag. Nu beslist het Rijk hierover en dat wringt met de belangen van gemeentes, provincies en lokale inwoners. Dit schrijft het Rathenau Instituut in het rapport:  Samen winnen. Verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming, dat vandaag verschijnt.

Belangrijke conclusie uit het rapport is dat het Rijk meer aandacht moet hebben voor de zorg van lagere overheden over de beperkte formele rol in de besluitvorming over schaliegas. Het huidige beleid, waarin het nationaal belang voorrang krijgt, doet het lokale en regionale verzet tegen schaliegas juist groeien. Opmerkelijk, zo vinden de onderzoekers, gezien de ervaringen met de ondergrondse CO2-opslag bij Barendrecht, dat vooral door een gebrek aan lokaal draagvlak mislukte.

Download het Rathenau rapport:  Samen winnen. Verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming

Download een samenvatting van het Rathenau rapport: Het Bericht – Schaliegas: veelzijdig debat vereist