De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-242 Energieakkoord mislukking, er is geen geld

Energieakkoord mislukking, er is geen geld

Vrijdag 6 september 2013

Het energieakkoord vraagt nog een forse inspanning van alle partijen die het vrijdag ondertekenden. Zo begint de tekst van het door 40 partijen ondertekende zogenaamde energieakkoord, maar wie het gaat betalen is niet duidelijk, want het geld is op. Daar draaien de windmolens van op Kreta.
Uit een doorrekening van het energieakkoord in opdracht van de Sociaal Economische Raad (SER) blijkt vandaag dat de doelen rondom energiebesparing met deze afspraken niet worden gehaald.

Daarom moeten de veertig verschillende organisaties van maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet nog aanvullende maatregelen treffen.

Er is dus kennelijk niets geregeld.

Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, zegt in een reactie het volgende: “We realiseren ons dat wat er nu ligt nog niet voldoende is, maar wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten en we doen wat nodig is om dat te realiseren.”

Lees de regel hierboven over een jaar nog maar eens goed na.

Draijer wordt echter meteen geconfronteerd met een tegenvaller: de Vereniging Eigen Huis (VEH) ondertekent het akkoord niet.  ”Dat is een blanco cheque die we niet willen uitschrijven”, aldus directeur Rob Mulder.
De VEH vreest dat het ondertekenen van het akkoord een vrijbrief  zou zijn voor “toekomstige, nu nog onbekende verdere aanscherpingen die ingaan op het moment dat de brede doelstellingen onverhoopt niet lijken te worden gehaald”.

Na de problemen bij energiemaatschappij Delta, de tweede forse deuk in het energieakkoord.

Lastig

“Er moet nog heel veel gebeuren”, zo geeft Draijer toe. “Een paar dingen zullen nog onwaarschijnlijk lastig zijn. Het akkoord vraagt een flinke inspanning van de overheid, bedrijven en banken.  Het wordt nog echt spannend of iedereen dat op een zelfde snelheid weet klaar te maken”, aldus Draijer.
Maar volgens de SER-voorzitter wordt met een commissie met daarin een vertegenwoordiging van alle ondertekenaars de voortgang van de afspraken in het akkoord goed in de gaten gehouden.
“De afspraken zijn nu vastgelegd. Daarna gaan we meten of het echt werkt. En als het niet voldoende blijkt, hebben de partijen zich vandaag er ook aan gecommitteerd aanvullende maatregelen te treffen.

Mooie praatjes, vindt de redactie van Fibronot. Slechts geuit om de schone schijn op te houden en de vuile was binnen de deur.

Lasten

Volgens Draijer klopt de berichtgeving dat met het energieakkoord de lasten voor burgers omhoog gaan niet. “Dat gebeurt in ieder geval niet in de komende paar jaar zolang de crisis nog woedt”, zo belooft hij. “De lasten worden hoger voor de marktpartijen, maar niet voor de burgers.”

Fibronot zegt

De redactie van Fibronot voegt hier aan toe dat de heer Draijer niet weet waar hij over spreekt of hij wordt door zijn vriendjes bij de milieubeweging voorgelogen.
Komende 1 januari 2014 gaan de lasten voor de Nederlandse huishoudens al omhoog in de vorm van een hogere ‘duurzame’ opslag op de maandelijkse energienota.

Uit rapporten en berekeningen die door het ministerie van Economische Zaken staat  een berekening wat de burger zonder het energieakkoord de komende jaren al extra voor de kiezen krijgt.

Zie: Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid

De extra kosten voor de Nederlandse huishoudens na het zogenaamde energieakkoord zijn berekend in een ander rapport van de Groene Rekenkamer:

Energieakkoord? Welk energieakkoord?

De komende 15 jaar moet de Nederlandse burger al rekening houden met de SDE+ subsidie die minister Kamp begin dit jaar plotseling verhoogde naar 3.8 miljard Euro per jaar. Over 15 jaar spreken we dan over een bedrag van 57 miljard Euro. Heel toevallig hetzelfde bedrag dat de huidige VVD leider Zijlstra drie jaar geleden al in de Tweede Kamer noemde en er toen schande van sprak.

Dit betreft dus alleen de SDE+ subsidie en is er op geen enkele wijze rekening gehouden met andere subsidies die windparkeigenaren ook nog krijgen. We hebben uitgerekend dat over een periode van 15 jaar de Nederlandse burgers een bedrag van meer dan 80 miljard Euro kwijt zijn aan allerlei duurzame subsidies.

Zie ons artikel De niet realistische energieplannen van kabinet Rutte 2

Hoe de heer Draijer met droge ogen kan beweren dat de lasten voor de Nederlandse burgers niet stijgen, ontgaat ons. Hij is verkeerd geïnformeerd.

Al met al is de redactie van Fibronot van mening dat dit energieakkoord een lege huls is waar voor alle genoemde projecten geen Euro is gereserveerd.
Gezien de grote twijfel bij Europese banken om in windenergie, on- en offshore te investeren, is het niet moeilijk te raden dat het energieakkoord een grote flop is dat gedurende de afgelopen 10 maanden tonnen aan reisdeclaraties, lunches en diners heeft gekost. Want daar zorgen de heren wel voor.

Het is een schande en een blamage voor de groep van 40 ‘wijzen’ dat ze na tien maanden met dit vod voor de dag durven te komen, waarvan de rekening, heer Draijer wat betreft de windenergiecomponent door de Nederlandse huishoudens wordt betaald in de vorm van een verhoging van de jaarlijkse energienota gedurende de komende 8 jaar. Tegen die tijd betaalt een Nederlands huishouden 1200 Euro per jaar extra, 100 Euro per maand.

Nee hoor, dit energieakkoord is geen lastenstijging….en het Nederlandse volk staat erbij en kijkt ernaar. Kennelijk vindt men het heel gewoon dat, net als in Duitsland, 800.000 huishoudens zijn afgesloten van energie omdat ze de maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen.