De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-243 Energieakkoord wassen neus, zelfs 14% in 2020 niet haalbaar

Energieakkoord wassen neus, zelfs 14% in 2020 niet haalbaar

Zaterdag 7 september 2013

Het gisteren met veel tamtam gepresenteerde energieakkoord blijkt een wassen neus te zijn. Zelfs de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 is niet haalbaar. Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als het Kenniscentrum ECN hebben de plannen in het energieakkoord doorgerekend en zijn na uitvoerig rekenwerk tot de conclusie gekomen dat het energieakkoord niet op koers ligt voor 14% groene energie in 2020.

Het missen van de doelen voor groene energie is een nieuwe tegenvaller voor coalitiepartij PvdA. De partij moest eerder al de afspraak uit het regeerakkoord loslaten om in 2020 16% groene energie op te wekken.

Met een lager percentage komt de regering in de knel met Brussel. Nederland heeft zich vastgelegd op 14% groene energie in 2020. Wie de Europese klimaatdoelen niet haalt kan sancties uit Brussel verwachten. Nu denken wij dat het wel mee zal vallen. Brussel heeft het afgelopen jaar meer doelstellingen die volstrekt onhaalbaar waren en waartegen grote maatschappelijke weerstand bestond, naar beneden bijgesteld.
Nederland produceerde in 2012 iets meer dan 4% groene energie, voornamelijk door biomassa, lees houtpellets, in kolencentrales te verbranden.
Om dit te bereiken worden in de VS op grote schaal kostbare bossen gekapt waar de Amerikaanse milieubeweging inmiddels tegen in het geweer is gekomen.

Gerelateerde artikelen: Eerste deuk in energieakkoord al geslagen

Energieakkoord mislukking, er is geen geld

Gezien de recente ontwikkeling in Duitsland waar geen cent meer in offshore windparken wordt geïnvesteerd en waar na de verkiezingen van 22 september alle subsidies voor zon- en windenergie sterk worden teruggeschroefd is het verstandig dat Nederland pas op de plaats maakt. Ook omdat er geen bank bereid is in bijvoorbeeld offshore windparken te investeren.
Er zijn teveel onzekerheden voor de financier, zoals de verwachte opbrengst van een windpark, de levensduur van het windpark. Al deze zaken worden veel te positief door de bouwers voorgespiegeld.

Nationale verarming

Het besteden van meer dan 80 miljard Euro aan windmolens en andere groene experimenten de komende 15 jaar levert een nationale verarming op. Voorstanders beweren dat dit geld voor een groot deel in Nederland zal worden geïnvesteerd.

De redactie van Fibronot heeft in het verleden meerdere keren aangetoond dat dit een loze kreet is. Meer dan 80% van al het geld dat in duurzame energie en windenergie wordt gestopt verdwijnt naar het buitenland.

Het nieuwste bewijs?

Het bedrijf Oord, partner bij de bouw van beide Gemini windparken maakte deze week trots bekend dat het een kabellegschip laat bouwen dat de kabels van beide windparken gaat leggen.
Het schip wordt in Roemenië gebouwd.

Op deze manier verdwijnt Nederlands belastinggeld naar Roemeense scheepsbouwers en komt niet meer aan de Nederlandse economie ten goede.

Hetzelfde zal het vergaan met de windturbines omdat er geen Nederlandse fabrikant meer bestaat. De 150 windturbines van beide Gemini windparken, kosten naar schatting 10 miljoen per stuk, worden door Siemens gebouwd. Siemens vangt daarmee al bijna de helft van de totale bouwsom van 2.8 miljard Euro.

Hetzelfde zal het met de subsidie van 4.5 miljard Euro vergaan. Dit belastinggeld verdwijnt in de periode van 15 jaar dat de subsidie wordt uitbetaald voor het overgrote deel naar het buitenland en kan ook niet meer in de Nederlandse economie gestopt worden.

Enkele uitspraken van de heer Draijer

“Je kan eindeloos bij doorrekening stilstaan, maar het gaat het om het commitment dat de partijen vandaag maken.”

“Een paar dingen zullen nog onwaarschijnlijk lastig zijn. Er moet heel veel gebeuren.”

“Het akkoord vraagt een flinke inspanning van de overheid, bedrijven en banken.”

“Het wordt nog echt spannend of iedereen dat op een zelfde snelheid weet klaar te maken.”

“De afspraken zijn nu vastgelegd. Daarna gaan we meten of het echt werkt.”

“Dit akkoord is geschreven op basis van de kennis van nu.”

“We hebben onszelf de ruimte gegeven om te leren hoe je het in de toekomst nog mooier, beter en sneller kunt doen.”

“De kostenreductie om windmolens te bouwen moet bijvoorbeeld met 40 procent omlaag. De bedrijven zeggen: dat kunnen we. Maar de hele innovatie en leerslag om dat te realiseren moet de komende jaren nog gebeuren. ”

Voor wie politiek jargon een eitje is, heeft maar een half woord nodig om te begrijpen dat hier een voorzitter spreekt die niet weet waar hij het over heeft. Hij  laat zich door allerlei zelfbenoemde experts een verhaaltje aannaaien.

Neem 40 partijen, een gevarieerd gezelschap van extreem linkse milieuclubs tot de nette stropdassen van de Nijenrode Business University, zet die tien maanden om de tafel en er rolt dit uit.
In die zin komt het ons niet vreemd voor dat het draagvlak voor dit rapport op drijfzand is gebaseerd.

Minister Kamp kan tevreden zijn. Hij heeft de milieubeweging flink bij de ballen.