De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-244 Nut en noodzaak uit schaliegasdiscussie weglaten is grote misser

Nut en noodzaak uit schaliegasdiscussie weglaten is grote misser

Zaterdag 7 september 2013

Nut en noodzaak van schaliegas zijn tot nu toe in de het nationale debat onderbelicht gebleven en ook het onderzoek van Witteveen en Bos laat deze aspecten weg. Dat is een belangrijke misser, waardoor er voorbij wordt gegaan aan de vraag of schaliegas een rol kan spelen in de transitie naar duurzamere energie-opwekking, zo menen deskundigen.

“De discussie over schaliegas zou veel breder moeten worden getrokken. Je zou het bijvoorbeeld moeten zien in het kader van het kleine-veldenbeleid en hoe we omgaan met onze gasvoorraden, die op termijn teruglopen”, zo zei Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Clingendael Instituut afgelopen woensdag op het aardgassymposium van Nogepa, branchevereniging van de olie- en gasindustrie.

Ook het Rathenau-instituut, dat afgelopen donderdag een omvangrijk rapport naar buiten bracht over de maatschappelijke discussie over schaliegaswinning, stelt dat er meer duidelijk moet worden over het publieke belang van schaliegas en hoe schaliegaswinning kan passen in het nationale energiebeleid en hoe schaliegas op de lange termijn kan bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening.

De opmerkingen van het instituut en Van Geuns vinden ook hun weerklank bij energiespecialist en publicist Sjak Lomme, die onlangs in zijn column voor Vrijhandelsoptiek pleitte voor een bredere discussie over schaliegas. “De huidige discussie over schaliegas lijkt te gaan over wel of geen proefboringen. In een beter gestructureerde discussie zou daar aan worden toegevoegd de vraag hoe de Nederlandse energievoorziening er na 2025-2030 uitziet.”

Zowel de opmerkingen van Van Geuns en Lomme, als de conclusies van het Rathenau-instituut maken duidelijk dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken wat kansen laat liggen in schaliegasdebat. Niet alleen wordt het belang van gas in de energietransitie te weinig belicht, ook wordt teveel gepraat over de mogelijke risico´s die schaliegasboringen met zich meebrengen, waardoor het debat polariseert, zo merkt het Rathenau-instituut op.

Hoe betrouwbaar is onderzoek Witteveen en Bos

Het onderzoek van Witteveen en Bos ligt flink onder vuur, nadat Minister Henk Kamp vorige week het vorige week naar buiten bracht. Zo vraagt Groen Links Kamerlid Liesbeth van Tongeren uitleg aan Kamp over haar bevinding dat Witteveen en Bos in twee verschillende rapporten ook tot twee verschillende conclusies komt over de risico’s bij het winnen van schaliegas.

Het eerste rapport werd in augustus 2012 aangeboden aan de Europese Commissie. Samen met collegabureaus bekeek Witteveen en Bos de potentiële risico’s van schaliegaswinning in Europa. De algehele indruk die bij lezing ontstaat, is dat het boren naar schaliegas een risicovolle onderneming is.

Het tweede rapport, waarbij Witteveen en Bos samen met Fugro en Arcadis de risico’s van schaliegaswinning in Nederland onderzocht, concludeert dat de risico’s die kleven aan winnen van schaliegas, beheersbaar zijn.

Daarnaast heeft Milieudefensie, dat tegen schaliegas is, een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend omdat het vermoedt dat het ministerie van Economische Zaken het ingenieursbureau onder druk heeft gezet om de conclusies van het rapport te verzachten.

Toch kun je die nut en noodzaak pas echt bepalen als je een proefboring doet, zo stelde directeur Frank de Boer van Cuadrilla Resources Nederland woensdag  tijdens het symposium. “Als blijkt dat er een enorme hoeveelheid zit kun je echt zeggen of winning van schaliegas in dit land ook nut heeft en noodzakelijk  is”, aldus De Boer. Daarnaast geeft een proefboring antwoord op de vraag of schaliegas in ons land economisch winbaar is, wat een belangrijke toevoeging is in de discussie, aldus de directeur.

Daarmee lijkt het een kip of ei-kwestie te worden: maatschappelijk draagvlak creëren voor boren naar schaliegas zou gemakkelijker worden als er meer  duidelijk is over het belang van schaliegas, maar het belang van schaliegas voor ons land kan dan weer alleen duidelijk worden als er proefboringen  plaatsvinden.
Volgens Van Geuns zouden proefboringen echter hoe dan ook nuttig: “We kunnen belangrijke kennis opdoen als we proefboringen doen, en we kunnen in ieder geval inventariseren of het hier kan”. Daarmee kan Nederland zich bewijzen als deskundige op gasgebied.