De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-246 Windmolens op last van gemeente stilgezet; verzet tegen windmolens neemt toe

Windmolens op last van gemeente stilgezet; verzet tegen windmolens neemt toe

Dinsdag 10 september 2013

De seinen voor een windmolenpark op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht staan op rood. Twee wijkraden, de klankbordgroep en de gemeente Stichtse Vecht zeggen nee. Ook in Houten en Nieuwegein is er commotie over windturbines. Nadat de wijkraad Leidsche Rijn in juli na een zogenoemde miniwijkraadpleging constateerde dat er amper draagvlak is voor windmolens, komt de wijkraad Noordwest nu tot een ’nee, tenzij’.

Het conceptadvies van de wijkraad, in klein comité opgesteld, ging nog uit van een ’ja, mits’. De hinder voor omwonenden van de zes windmolens was daarbij voor de meeste wijkraadleden doorslaggevend.

Overlast is ook voor de gemeente Stichtse Vecht, waar Maarssen onder valt, reden om zich van de 150 meter hoge bouwwerken af te keren. „De komst van de windmolens is niet gewenst vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak”, schrijft wethouder Piet Ploeg (Financiën en Milieu) aan het Utrechtse college. Tot aanstaande vrijdag kunnen belanghebbenden bij de gemeente Utrecht een zienswijze indienen. Daarna is de gemeenteraad aan zet.

In Nieuwegein en Houten speelt het windmolendebat ook. Vandaag dient bij de Raad van State een zaak van omwonenden tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Windpark Nieuwegein.

Tussen de A27 en het bedrijvenpark Het Klooster moeten vijf windturbines komen. Twee omwonenden willen dat plan vandaag van tafel krijgen. Volgens hen hebben de flora en fauna in het gebied, waaronder verschillende beschermde vogelsoorten zoals de buizerd, te lijden onder de komst van de elektriciteitsopwekkers.

In Houten, waar al drie windmolens staan, bleek afgelopen weekend dat televisiesignalen worden verstoord. Energiebedrijf Eneco heeft een van de windmolens dit weekend op last van de gemeente stil gezet, nadat bleek dat de maximale geluidsgrenzen werden overschreden. Ook omwonenden van het geplande windmolenpark in Utrecht zijn daar ook bang voor.

Ondanks beloftes van windparkexploitanten dat de nieuwe generatie windmolens geen geluidsoverlast veroorzaken blijkt in de praktijk niets van die belofte. Sterker nog, de geluidsoverlast met de nieuwste types is groter dan ooit.