De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-253 Lagere ozb in buurt van windmolen

Lagere ozb in buurt van windmolen

Zondag 15 september 2013

De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de Woz-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de ozb-aanslag.

Sint Philipsland

Groeten uit Zeeland

Waardedaling erkend
Een jaar eerder gingen op de zuidelijke wal vijf windmolens in bedrijf; gehonoreerd werden huizen binnen een straal van een kilometer van de turbines. Woordvoerder Frank van Gennip van de actiegroep die de komst van windturbines kritisch volgt, spreekt van een eerste succes. ‘De gemeente erkent hiermee dat er sprake is van waardedaling door de molens.’

Causaal verband
Volgens het regionale uitvoeringsorgaan belastingen SaBeWa kan uit jurisprudentie worden geconcludeerd dat er sprake kan zijn van waardebeïnvloedende overlast indien de afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine minder dan 1.000 meter bedraagt. Ook verantwoordelijk wethouder Peter Hoek (SGP) van de gemeente Tholen verwijst naar de jurisprudentie. ‘Daarin is geoordeeld dat er een causaal verband bestaat. Dan is het gebruikelijk om dat te volgen als gemeente.’

Claim voor compensatie
Met de formele erkenning van waardedaling ligt een claim voor compensatie voor de hand. De bewoners werken daar dan ook aan. Wethouder Hoek: ‘Dan heb je het over planschade. Dat is aan de initiatiefnemers van de molens. Zij wilden iets, dan is het aan hen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als er gedoe ontstaat. Wij dekken het voorkómen van claims standaard af in contracten, ook bij andere ruimtelijke plannen.’

Waardedaling 50 procent ‘redelijk’
In het bezwaarschrift dat tot de erkenning leidde, claimen de bewoners méér waardedaling: ruim 50 procent, ook omdat voor de andere kant van Sint Philipsland nog eens 40 molens zijn gepland in het water, bij Krammersluizen. Bovendien hanteren de bewoners een cirkel van 1.500 meter, volgens Frank van Gennip ‘alleszins redelijk; 2.500 meter komt ook voor in de jurisprudentie.’

Pijpenla van molens
De bewoners willen compensatie als standaard onderdeel in de molenexploitatie. Zonder zich over bedragen uit te laten, zegt de wethouder best voor dat idee te voelen. ‘Krammersluizen is een majeur project voor het rijk. Het stelt dat windenergie van belang is voor ons allemaal. Dan is het alleszins redelijk om mensen te compenseren die ineens in een pijpenla van molens komen te wonen. Daarmee verminder je de planschadeprocedures en vergroot je het draagvlak. Dat mag iets kosten.
(Bron: BB)

Wie betaald de schade van de gemeente

Voor de betrokken huiseigenaren mooi. Echter zal de gemeente de totale WOZ-opbrengst gelijk willen houden. Dit betekent dat het WOZ-tarief omhoog zal gaan. De rest van de huiseigenaren zijn dus de pineut.

Vraag is ook of de eigenaren van de percelen in de betrokken gemeente waar de windmolens op worden gebouwd aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de gemeente geleden verliezen aan WOZ inkomsten.

Gevolgen voor de rest van Nederland

Het is duidelijk dat deze uitspraak grote gevolgen zal hebben voor windmolenplannen in de rest van Nederland. In Drenthe en Groningen bijvoorbeeld waar windmolenparken in dichtbevolkte gebieden zijn gepland.
Naar schatting kunnen daar 500 huiseigenaren aanspraak op een lagere OZB maken. Als iedere huiseigenaar 40.000 euro OZB verlaging krijgt kost dat de gemeenten 20 miljoen euro per jaar. De vraag is of ze dan nog zo enthousiast zijn.