De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-254 Duitse Feed in wet en duurzame subsidies zwaar onder vuur

Duitse Feed in wet en duurzame subsidies zwaar onder vuur

Dinsdag 17 september 2013

De lieveling van de Duitse media, de Feed-in-wet (EEG) ligt zwaar onder vuur. De energieprijzen rijzen de pan uit, de CO2 uitstoot stijgt tegen alle verwachtingen in sterk en miljoenen Duitsers beginnen te klagen over de idiote toeslagen op de maandelijkse energienota.

Het vlaggenschip van de Duitse kwaliteitsmedia, de Frankfurter Allgemeine Zeitung leverde in een hoofdartikel afgelopen weekend met de veelzeggende kop Te veel is te veel zware kritiek op het door de Duitse overheid gevoerde duurzame energiebeleid.

De transitie naar duurzame energie is een gigantische herverdelingsmachine geworden. De subsidies lopen uit de hand, er is, mede dankzij de ongebreidelde subsidiecultuur een overschot aan groene energie die niemand, anders dan gratis, wil hebben. Kolen beleven een wederopstanding, de prijs van emissie certificaten is ingestort en Duitsland stoot meer CO2 uit dan ooit.

De FAZ is nog steeds een voorstander van groene energie maar niet zoals die op de huidige manier wordt opgewekt. De FAZ noemt de huidige implementatie een gigantische herverdelingsmachine die de natie verdeelt en waar de overgrote meerderheid van de Duitse bevolking bang is voor nog verder stijgende kosten van energie. En daar kunnen ze wel eens gelijk in hebben, want op 1 januari a.s. stijgt de toeslag voor groene energie naar 7 cent per kilowattuur, dat is bijna het dubbele van de stroomprijs zoals die op de Duitse stroombeurs wordt verhandeld.
De Duitse consumenten betalen nu € 0,30 per kilowattuur.

De FAZ schrijft dat de groene subsidies helemaal uit de hand zijn gelopen, erger nog, degenen die groene energie steeds hebben gepromoot hebben massaal van deze subsidies geprofiteerd. Ze zijn een zo machtige lobbyclub geworden dat geen enkele politicus in Duitsland het heeft gedurfd deze lobby aan te pakken.

De FAZ voegt eraan toe dat de feed-in-wet niet alleen een sterke negatieve  invloed heeft op de Duitse energiemarkt maar de Europese energiemarkt ‘grotesk vervormt’ en op hoge kosten jaagt.

De bedenkelijke rol van TenneT
Zo gaat Tennet de capaciteit van drie interconnectoren met Duitsland uitbreiden om het overschot van de Duitse windstroom beter op te kunnen vangen. Het is duidelijk waar de rekening van deze operatie komt te liggen: bij de Nederlandse elektriciteitsverbruikers die niet de illusie hebben dat voor hen de prijs van energie omlaag gaat zoals TenneT belooft.
In plaats dat TenneT het Duitse probleem bij de bron aanpakt, namelijk als netbeheerder 20 miljard te investeren om de uitbreiding van de capaciteit van het Duitse elektriciteitsnetwerk naar het zuiden te verzorgen, kiest TenneT voor de tegenovergestelde,  gemakkelijkste en goedkoopste weg.
Voor de Nederlandse producenten van elektriciteit betekent dit een forse aderlating en zullen ze nog minder bereid zijn hun capaciteit uit te breiden of tegen torenhoge kosten reservecapaciteit aan te houden.
Het is duidelijk dat Nederland in tijden van afwezigheid van wind op deze manier afstevent op een blackout van ongekende vorm, zeker als ook in Nederland de bouw van grote windparken op land en op zee op gang komt. Wat te doen bij een overschot aan windenergie in Duitsland en Nederland? Krijgen de Nederlandse exploitanten van windmolens dan ook een ruime vergoeding voor het stilzetten van de windmolens? Op kosten van het budget van de Nederlandse huishoudens uiteraard want die betalen in alle gevallen de torenhoge rekening van deze gratis wind.

De overheid zal wel reageren met Wir haben es nicht gewusst.

Energiewende

Omdat groene energie massaal wordt gesubsidieerd ten koste van andere energiebronnen als kolen en gas moeten er weer andere subsidies verleend worden om marktverstoringen tegen te gaan. Het resultaat is meer subsidies voor energiebedrijven om hun centrales te reserveren als stand-by centrale, of om de exploitanten van windmolenparken te betalen hun windmolens stil te zetten al er teveel stroom wordt opgewekt. De groene revolutie is in Duitsland veranderd in een subsidie bonanza waar investeerders geen enkel risico lopen.

Een andere grote fout die de FAZ signaleert was de stellige overtuiging bij de voorstanders van groene energie dat fossiele brandstoffen aanzienlijk duurder zouden worden. Dat is niet gebeurd, integendeel. Het exploiteren van nieuwe olie- en gasreserves, schaliegas bijvoorbeeld, hebben ervoor gezorgd dat de prijs voor deze brandstoffen drastisch is gedaald.

De gasprijs op de wereldmarkt is al met 75% gedaald. Omdat in de VS steenkool door schaliegas wordt vervangen is de uitstoot van kooldioxide gedaald tot het laagste niveau in 20 jaar. Dat is een hele prestatie voor een land dat nooit het Kyoto Protocol heeft ondertekend. De VS halen de klimaatdoelen met gemak terwijl het braafste klimaat jongetje, Duitsland, inmiddels jaar na jaar meer CO2 uitstoot.

Nu de groene en socialistische oppositie in de peilingen voor de komende verkiezingen kelderen, lijkt voor Bondskanselier Merkel de tijd rijp om verregaande maatregelen te nemen. Daarbij, zo wordt algemeen verwacht, zal de subsidie orgie snel na de verkiezingen het veld moeten ruimen om het land niet verder te ruïneren en de tegenstellingen niet nog verder te vergroten. De geruchten dat de overgebleven kerncentrales die nu nog actief zijn, na 2020 ook in werking blijven worden steeds sterker en zijn een bewijs voor de mislukte Energiewende die de Nederlandse regering zo graag als hèt voorbeeld voor het Nederlandse energiebeleid gebruikt.