De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-259 Commissie MER publiceert effectstudie schaliegas

Commissie MER publiceert effectstudie schaliegas

Donderdag 19 september 2013

De Commissie MER heeft vandaag haar effectstudie over het boren naar schaliegas vrijgegeven. Eén van de conclusies luidt:

De Commissie acht de kans op vervuiling van het grondwater vanuit de schalielaag, via breuken of door uitschietende fracs verwaarloosbaar. Vervuiling van grondwater via het boorgat is wel denkbaar, maar goed beheersbaar met bekende technische maatregelen voor putinstallatie- en afdichting.

De minister van EZ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van schaliegaswinning. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland in termen van veiligheid voor natuur, mens en milieu. Met de aanvullende vraag op welke wijze de Nederlandse wet- en regelgeving de risico’s en gevolgen adresseert en mitigeert. De minister vroeg de Commissie advies te geven over deze studie.

De Commissie vindt ook dat er tot nog toe te weinig rekening wordt gehouden met bovengrondse effecten zoals kwaliteit van de leefomgeving en gevolgen voor natuur en landschap.

Wat merkwaardig dat men dit soort argumenten niet bij windmolens als tekortkoming ziet.

Lees hier het persbericht

Lees hier de effectstudie schaliegas

Website van de Commissie MER

Milieudefensie zal wel weer gaan roepen dat de Commissie MER door de minister is beïnvloed.