De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-260 Deskundigen kraken uitstel boren naar schaliegas

Deskundigen kraken uitstel boren naar schaliegas

Vrijdag 20 september 2013

Deskundigen zijn het erover eens, Nederland laat een schitterende gelegenheid voorbij gaan een bedrag van naar schatting 85 miljard Euro te verdienen door niet naar schaliegas te boren. Directeur Hans Grünfeld van de branchevereniging die de belangen van grootverbruikers van energie en water, de VEMW, vertegenwoordigt, maakt zich in een groot landelijk ochtendblad grote zorgen dat Nederland op slot gaat en dat de discussie over schaliegas niet op basis van feiten wordt gevoerd, maar dat de emotie overheerst.

Grünfeld zegt dat het niet alleen een gemiste kans is als we niet onderzoeken of die miljarden aan schaliegas winbaar zijn, de huidige discussie over wel of geen schaliegas lijkt ook synoniem te worden met hoe ons land met grote projecten omgaat. De Utrechtse hoogleraar Wim Turkenburg wees erop dat het toekomstige alternatief import van met name Russisch gas is, en vraagt zich af of dat nu beter is voor het milieu. Bovendien moeten we er dan voor gaan betalen, zegt de hoogleraar.

Zelfs de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, uitte bij monde van senior wetenschappelijk medewerker René Cuperus zijn zorgen over de manier waarop de discussie is gevoerd. Cuperus wees op het emotionele gehalte van de discussie. Misschien moet de Stichting maar ontbonden worden omdat de achterban toch niet luistert.

De krant schrijft naar aanleiding van de hoorzitting over schaliegas, gisteren in Den Haag, dat de hele hoorzitting een welles-nietesdiscussie van ongekende omvang was. Een treurig schouwspel, waar de emoties overheersen en over anderhalf jaar gaat de discussie opnieuw beginnen, er volgt eerst meer onderzoek.

De redacteur schrijft een opmerkelijk slot aan zijn artikel.

Opvallend redelijk waren gisteren de waterbedrijven in hun oordeel: Brabant-Water directeur Van Nuland en ’s lands grootste waterbedrijf Vitens keerden zich de afgelopen twee jaar tegen schaliegaswinning, uit angst dat de chemicaliën die worden gebruikt in het grondwater terechtkomen.
De toezegging van minister Kamp, dat hij ze de komende tijd nauw wil betrekken bij het onderzoeken van de vraag of schaliegaswinning (waarbij de besmette term fracking – het onder hoge druk injecteren van bijvoorbeeld chemisch behandelde zandkorrels of water – centraal staat) wél veilig kan, lijkt een meesterzet.
Waterbedrijven staan nu voor de keus: meedenken of straks geconfronteerd worden met voldongen feiten. Zij lijken ideale bondgenoten voor Kamp om het draagvlak te vergroten en de discussie over anderhalf jaar naar een feitelijker niveau te tillen.

Onderstaande grafiek van Energie Beheer Nederland, EBN geeft aan hoeveel er in Nederland gefracked is. Verticaal en horizontaal.

Fracken in Nederland

Fracken in Nederland.
(klik op de grafiek voor een vergroting)