De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-261 Steeds meer twijfel over energieakkoord

Steeds meer twijfel over energieakkoord

Vrijdag 20 september 2013

Steeds meer deskundigen twijfelen over de uitwerking van het onlangs ondertekende energieakkoord. Niet alleen bij schaliegas vindt de discussie louter op basis van emotie plaats, terwijl het in feite een discussie op basis van feiten zou moeten zijn, ook over het energieakkoord verschillen intussen de meningen. De milieugroeperingen zijn voor het akkoord, zij reageren vanuit hun emotionele betrokkenheid, maar de deskundigen uit de energiewereld en de bouw beschouwen het energieakkoord op hun feitelijke inhoud. En die is verre van positief, waarop de vraag gesteld mag worden, is dit energieakkoord nog levensvatbaar?

De redactie van Fibronot.nl heeft in diverse artikelen haar zorgen geuit over het energieakkoord en heeft al voor de ondertekening van het akkoord op basis van toen bekende feiten haar bedenkingen op papier gezet, waarbij vooral grote vraagtekens werden gezet bij één van de pijlers onder het energieakkoord, de bouw van bijna 2000 windmolens op land en ter zee.

Vrijwel al het geld voor de bouw en subsidies verdwijnen naar het buitenland en dragen niet bij aan een economisch sterker Nederland.

Behalve de bedenkingen die de redactie van deze website heeft geuit, klinken uit de hoek van de deskundigen steeds meer bezwaren. Zo maakt het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, vandaag bekend dat het energieakkoord niet effectief is. Het leidt tot welvaartsverlies en levert niet het aantal beloofde banen op. Sterker nog, het hele energieakkoord kost banen.

De EIB zegt in haar rapport dat het uitvoeren van het energieakkoord Nederland 6 miljard Euro aan welvaartsverlies oplevert, vooral omdat veel subsidiegeld naar onrendabele windparken op zee gaat die zich niet zullen terugverdienen. Dat geld kan meer opleveren als het anders wordt aangewend.

Ook blijkt het effect op de werkgelegenheid kleiner dan eerder gesuggereerd. De plannen voor energiebesparing en meer duurzame energie leveren volgens EIB 10.000 mensen een jaar lang werk op, tot 2020. Het energieakkoord spreekt echter van ‘ten minste 15.000 voltijdbanen’.

EIB-directeur Taco van Hoek noemt de bijdrage aan de werkgelegenheid ‘bescheiden’, zeker gezien de omvangrijke investeringen van minstens  13 miljard waarin het energieakkoord voorziet.

Uit steeds meer hoeken en gaten duiken pessimistische geluiden op tijdens de uitvoeringsfase van het energieakkoord.

Zoals het feit dat de investeringen in hernieuwbare energie gepaard met omvangrijke exploitatieverliezen in de toekomst.

Dat is goed om te weten voor de banken en pensioenfondsen die dit onzalige geldverslindende energieakkoord zouden moeten financieren

Onze aanvankelijk sterke twijfel over de uitvoering van het energieakkoord is inmiddels omgeslagen naar de mening dat het energieakkoord in de huidige opzet een mislukking is, niet in het minst omdat de financiële onderbouwing volstrekt ontbreekt. Of gaat de milieubeweging de naar schatting 80 miljard Euro betalen die de windmolensector tot 2022 nodig heeft om alle windplannen uit het energieakkoord te kunnen betalen? Nee dus.
De groene subsidies worden uiteindelijk betaald door de klanten van de energiebedrijven in de vorm van een oplopende toeslag op de energienota, maar dat vertelt de heer Draijer van de SER u niet.

Het is duidelijk dat Nederland met een energiebeleid dat in feite ontsproten is in het emotionele brein van de milieubeweging, in sneltreinvaart afstevent op de status van een derdewereldland.

Download hier het 50 pagina’s tellende SER Energieakkoord – Macro-economische doorwerking van het Economisch Instituut voor de Bouw.