De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-266 TenneT heeft grote zorgen; wie betaalt de kabels?

TenneT heeft grote zorgen; wie betaalt de kabels?

Donderdag 26 september 2013

Voor wie deze website en dan speciaal de artikelenreeks over de Duitse Energiewende heeft gevolgd zal het niet ontgaan zijn dat netbeheerder TenneT constant op zoek is naar geld om de peperdure aansluitingen naar offshore windparken te kunnen betalen. Toen de redactie van Fibronot.nl de prijs noemde die alle aansluitingen gaan kosten kregen we reacties dat we niet zo moesten overdrijven.

Wat blijkt nu? TenneT heeft inderdaad de door ons twee jaar geleden genoemde bedragen nodig. TenneT zoekt niet een bedrag tussen de € 8 miljard en € 15 miljard om de Duitse offshore windparken aan te kunnen sluiten maar dankzij het energieakkoord blijkt dat TenneT ook nog eens de Nederlandse offshore windparken aan moet sluiten. Dat was geen verrassing alhoewel die wel zo gepresenteerd wordt. In diverse rapporten van de Groene Rekenkamer, zie onderaan dit artikel, staat immers dat TenneT ook de aansluitingen van de Nederlandse offshore windparken moet verzorgen. Een kostenplaatje van vele miljarden dat niet door de overheid gecommuniceerd werd.

Tennet heeft zich vertild aan Duitsland. De netbeheerder dacht aan € 3 miljard aan investeringen genoeg te hebben toen het bedrijf in 2010 een deel van het Duitse stroomnet  overnam, maar dat bedrag is inmiddels opgelopen in de richting van € 9 miljard en nog verder op zal lopen naar € 20 miljard of meer. Een bedrag dat twee jaar geleden al door deze website werd berekend, dus zo groot kan de verbazing niet zijn.

Een aansluitkabel van één offshore windpark op een kilometer of 50 uit de kust kost al snel tussen de € 1 miljard en € 1.8 miljard. In Duitsland heeft TenneT pas 1 kabel compleet opgeleverd en moet er nog minstens 9 leggen waar een prijskaartje van minstens € 13 miljard aan hangt. Door allerlei kunstgrepen toe te passen zal dit bedrag bovendien oplopen naar zeker € 20 miljard.

Met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder kan het bedrijf uit Arnhem gemakkelijk geld lenen op de kapitaalmarkt. Maar het hele bedrag lenen kan niet, want dat zou de kredietwaardigheid verslechteren. Dan wordt lenen juist duur. Er moet dus ook eigen vermogen bij.

Tennet heeft de afgelopen jaren al het een en ander gedaan om de balans te verstevigen. Het kreeg het ministerie van Financiën in 2011 zover € 600 miljoen bij te storten. Het Japanse industriële concern Mitsubishi is binnengehaald als mede eigenaar van enkele kabels naar Duitse offshore windparken. Daarmee heeft Tennet € 570 miljoen binnengeharkt.  Ook is het afgelopen jaar het dividend aan de Staat verlaagd, wat € 40 miljoen opleverde. Maar het is allemaal nog niet genoeg.
Tennet zelf zegt dat het de komende twee jaar € 500 miljoen nodig heeft en dan nog eens € 750 miljoen.

Maar volgens bankiers die kennis hebben van deze zaak moet er minstens € 2 miljard aan risico dragend vermogen bij om alle investeringen te kunnen financieren.

Minister Dijsselbloem van Financiën zou een bijstorting kunnen doen, maar het kabinet is juist bezig te bezuinigen. Een bijstorting zou ook de staatsschuld verder doen oplopen, terwijl het kabinet er alles aan doet de schuld juist omlaag te brengen. In een Kamerdebat in maart zei Dijsselbloem over een bijstorting: ‘daar is het kabinet niet enthousiast over, zeker niet in deze tijd.’

Pensioen miljarden

TenneT is nu bij de Nederlandse pensioenfondsen op zoek naar de miljarden. Het gezamenlijk opgespaard vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen bedraagt meer dan € 1000 miljard. Naar dat bedrag wordt de afgelopen paar jaar met argusogen gekeken door de aasgieren in Brussel, ons kabinet en nu ook al door diverse marktpartijen zoals TenneT. Dit geld is opgebracht door de huidige gepensioneerden die er hun leven na het werk van dachten te kunnen betalen.

TenneT klopte dus ook aan bij pensioenfonds PGGM, u weet wel, het fonds dat recent een zeperd haalde bij een Mexicaans windmolen avontuur waarbij voor minstens € 400 miljoen in rook is opgegaan. Geld van gepensioneerden dat na een lang leven van werken bij elkaar is gespaard.
Er zijn betere manieren om die miljarden te beleggen dan in zinloze avonturen met windmolens die op geen enkele wijze bijdragen aan een goede elektriciteitsvoorziening in Nederland en alleen maar instabiliteit op het netwerk veroorzaken. Het is nu eenmaal technisch onmogelijk om op een vraaggestuurd elektriciteitsnetwerk en onstabiele factor als windenergie met voorrang toe te laten.

Er wordt door het PGGM op een schaamteloze wijze gespeculeerd in een sector die zonder tientallen miljarden subsidie niet eens kan bestaan. Waarom investeren banken niet meer in deze sector? Omdat het zoveel rendement oplevert?

In de Nederlandse financiële sector heerst niet voor niets grote twijfel of een investering in TenneT wel rendement oplevert. Maar niet alleen bij TenneT. Er is ook geen Nederlandse bank te vinden die in een avontuur met Typhoon Capital stapt dat nog iets meer dan een half miljard zoekt, of Eneco dat naarstig op zoek is naar bijna 1 miljard.
Naarmate bestaande windparken ouder worden blijkt het rendement steeds verder te zakken.

De Nederlandse huishoudens betalen de rekening van het gestuntel van TenneT

De Groene Rekenkamer heeft in diverse rapporten uitgerekend wat de kosten zijn die de Nederlandse huishoudens gaan betalen voor een onbezonnen avontuur met duizenden windmolens. De Groene Rekenkamer heeft van niemand een tegenberekening vernomen. De Nederlandse politiek, zowel lokaal, Provinciaal en landelijk zwijgt hier angstvallig over. De burgers worden moedwillig in het ongewisse gelaten, maar worden vanaf 1 januari a.s. wel geconfronteerd met opnieuw hogere duurzame heffingen op hun maandelijkse energienota. Een bedrag dat tot 2020 en volgende jaren steeds verder oploopt naar € 100 per maand! Bovenop uw energierekening!

Lees het rapport Windenergie in Nederland, Kosten en Baten en het artikel Energieakkoord? Welk energieakkoord?