De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-277 Windplan energieakkoord is luchtkasteel

Windplan energieakkoord is luchtkasteel

Waarschuwing voor torenhoge kosten

Zaterdag 5 oktober 2013

Voor wie deze website regelmatig volgt is het volgende nieuws geen verrassing.

De kosten van windenergie zullen de komende jaren vijf keer hoger uitvallen dan de overheid heeft voorgerekend in het recent gesloten energieakkoord. De nieuw te bouwen windmolens op zee en hun onderhoud gaan niet 3,7 miljard euro kosten, maar minstens 19 miljard euro.

Dit melden elf wetenschappers in een brandbrief aan minister Kamp (Economische Zaken) en de Algemene Rekenkamer. De groep wetenschappers, verenigd in het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) hebben niet alleen berekend dat de bouw van windmolens op zee extreem veel duurder wordt dan beraamd, maar ook dat de opbrengst van de molens op land zo’n 50 procent lager zal zijn dan waar op wordt gerekend.

Te gunstig

Volgens de wetenschappers wordt er in het zogenoemde Energieakkoord uitgegaan van veel te rooskleurige cijfers. De Sociaal-Economische Raad (SER), onder wiens regie de onderhandelingen voor het akkoord werden gevoerd, heeft te makkelijk ‘gekleurde informatie’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) overgenomen.

„Wij constateren dat het energieakkoord een veel te gunstig beeld schetst van de economische gevolgen van windenergie. Zo wordt er in de doorrekeningen van uitgegaan dat de kosten van bouwen, als gevolg van opgedane ervaring, in de komende tijd met een kwart zullen dalen, terwijl in het laatste decennium iedere vijf jaar juist een kostenverhoging optrad van 40 procent”, schrijven onder anderen de gepensioneerde fysicus Kees Le Pair (ex-lid van de Energieraad) en geofysicus Kees de Groot (ex-topman van Shell Research) aan de minister.

In het energieakkoord wordt bovendien uitgegaan van een onrealistisch hoge stroomopbrengst van de nog te bouwen molens op land, menen de wetenschappers. Om de geraamde opbrengst te halen, is een rendement nodig van 40 procent, terwijl 30 procent rendement voor een windmolen het maximaal haalbare is. Om dat maximale rendement te halen zou deze molen ook nog in de winderige Noordoostpolder moeten staan.

De NKPW-leden vragen zich af waarom de overheid bereid is om zonder deugdelijke onderbouwing 19 miljard euro uit te geven aan windenergie, terwijl het tegelijkertijd de grootste moeite heeft om een extra bezuiniging op de overheidsuitgaven van zes miljard euro te realiseren.