De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-279 Twee PVDA-moties aangenomen over uitwerking energieakkoord

Twee PVDA-moties aangenomen over uitwerking energieakkoord

Zondag 13 oktober 2013

De Tweede Kamer heeft op donderdag 10 oktober twee moties aangenomen die waren ingediend bij het debat op hoofdlijnen over het energieakkoord. De moties die op steun van een Kamermeerderheid konden rekenen kwamen allebei uit de koker van PvdA-energiewoordvoerder Jan Vos. De aangenomen moties gaan allebei over groene energie.

Omdat Vos een groei van het aandeel duurzaam in de productiemix ziet en dit meer onvoorspelbaar opgesteld vermogen met zich meebrengt zonder dat er goede mogelijkheden zijn voor energieopslag, riep hij in zijn motie op tot een onderzoek. De regering moet in kaart brengen “welke mogelijkheden er zijn om, al dan niet in samenwerking met buurlanden, in deze reservecapaciteit te voorzien”.

De andere aangenomen motie roept de regering op om bij de uitwerking van het gesloten energieakkoord de opwekking van decentrale energie “zo ruimhartig mogelijk vorm te geven” omdat zoveel mensen er mee aan de slag willen gaan. De Kamer wil er voor waken dat er beperkende bepalingen worden doorgevoerd die de tendens naar decentrale schone opwekking door burgers en bedrijven onvoldoende steunen.

Een handvol moties die te maken hebben met het energieakkoord haalde het afgelopen donderdag niet in de Tweede Kamer. Verscheidene moties waren op verzoek van de indieners nog even aangehouden en worden waarschijnlijk later nog in stemming gebracht.

Lees alles over de technische problemen en de extreem hoge kosten van het bufferen van elektrische energie.

Wat vreemd dat energiewoordvoerder Vos niets weet over bufferen van energie. Nu mag de regering het uitzoeken en wast Vos zijn handen in onschuld als blijkt dat bufferen in Nederland financieel niet van de grond komt en zijn windplannen mislukken.

De prijs van bufferen van energie in Nederland wordt geraamd op meer dan 300 miljard Euro. Gaan de Nederlandse huishoudens dat weer betalen?

Jaren geleden is er onder andere op deze website al voor gewaarschuwd dat je niet onbeperkt windmolens kunt neerzetten zonder eerst het bufferprobleem aan te pakken. Voor een fractie van de bouwkosten van een windmolenpark hadden universiteiten onderzoek kunnen doen en aan de hand van dat onderzoek kunnen besluiten of windenergie en bufferen in Nederland zinvol en financieel haalbaar zijn.

Nu dreigt een enorme kapitaalvernietiging en een uiterst instabiel elektriciteitsnetwerk waarbij betrouwbaarheid van energielevering niet eens meer gegarandeerd wordt door de energiebedrijven omdat zij geen geld meer hebben voor investeringen.

Duitse energiedeskundigen hebben gezegd dat wanneer er in de komende winter een periode zit van twee weken achter elkaar een temperatuur van min 10 graden, er een energietekort optreedt met ongekend grote gevolgen voor het Europese elektriciteitsnetwerk.

Dáár zou energiespecialist Vos van de PvdA zich beter druk om kunnen maken in plaats van een motie in te dienen waarvan nu al bekend is dat de uitvoering van het regeringsonderzoek onbetaalbaar zal zijn.

Ook erg lezenswaardig is het artikel Is er genoeg wind voor ons allemaal?