De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-284 Gasunie en Tennet blijven volledig in handen van de staat

Gasunie en TenneT blijven volledig in handen van de staat

Vrijdag 18 oktober 2013

Gastransportbedrijf Gasunie en netwerkbedrijf TenneT zullen niet gedeeltelijk geprivatiseerd worden. Dat heeft minister van Financiën Dijsselbloem vanmiddag bekendgemaakt na de wekelijkse ministerraad. Dijsselbloem vindt het belangrijk dat de gas- en elektriciteitsnetten voorlopig niet in commerciële handen komen.

Minister Dijsselbloem breekt hiermee met beleid van Maxime Verhagen, de vorige minister van Economische Zaken. Die stelde in 2011 nog voor om beide bedrijven nieuwe aandelen te laten uitgeven om hun groeistrategieën zouden kunnen uitvoeren. Een beursgang van TenneT was dan een optie. Gasunie en Tennet zijn voor honderd procent in handen van de Nederlandse staat.

TenneT zit nu met een financieringsprobleem: het bedrijf heeft geld nodig voor zijn grote investeringsprogramma, maar hoe het daaraan moet komen, is nu niet duidelijk. TenneT heeft aangegeven de komende jaren 1,25 miljard Euro aan eigen vermogen nodig te hebben, waarvan 500 miljoen het komende jaar. Topman Mel Kroon zei al dat de Staat zal moeten bijspringen als zijn bedrijf niet mag privatiseren.

Volgens Dijsselbloem is dit bedrag inmiddels achterhaald. Er is veel meer geld nodig, mede door de tariefsverlagingen die de netbeheerders in opdracht van de ACM moeten doorvoeren. Maar ook omdat in het Energieakkoord is afgesproken dat TenneT verantwoordelijk wordt voor het aansluiten van windparken op de Noordzee. Die kabels zijn erg duur, weet TenneT uit eigen ervaring in Duitsland. Een groot deel van de Duitse investeringen zit in dit soort zeekabels.

We zijn benieuwd waar TenneT nu de tientallen miljarden Euro’s gaat halen die het bedrijf nodig heeft voor de modernisering en uitbreiding van de Nederlandse en Duitse elektriciteitsnetwerken en het eigen vermogen. De minister lichtte al een tipje van de sluier op zonder overigens exacte bedragen te noemen. De Nederlandse Staat, de belastingbetaler dus, zal naar onze  schatting de 10 tot 15 miljard voor de modernisering van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en het aansluiten van offshore windparken moeten betalen.
Voor het Duitse deel dat TenneT beheert zal het bedrijf zelf investeerders moeten zoeken. Dat gaat naar onze mening niet lukken. De Duitse regering gaat fors in de subsidies voor windenergie snijden. Iedereen weet, maar zegt het niet hardop, dat windenergie zonder de miljarden subsidies niet rendabel is, dus waar de investeerders vandaan moeten komen is ons een raadsel.

De Nederlandse belastingbetaler is de klos

Eén ding staat voor de redactie van Fibronot vast, zodra de Nederlandse Staat de regie in handen neemt gaat het de belastingbetaler tientallen miljarden kosten zonder dat u er invloed op heeft. Bij het windmolenverhaal in het energieakkoord bent u ook voor dom versleten en dient u de kosten van naar schatting meer dan 20 miljard Euro te betalen terwijl de Staat aanzienlijk lagere bedragen noemde. U wordt voor de gek gehouden waar u bij staat.

Dijsselbloem zegt met de kennis van nu nog steeds volledig achter de overname te staan van het grote Duitse net. Hij gaat er vanuit dat TenneT in Duitsland meer private investeerders kan vinden die willen participeren in zeekabels, iets wat het Japanse Mitsubishi al voor een half miljard heeft gedaan. Maar waar de minstens 20 tot 40 miljard vandaan moet komen die de modernisering van het Duitse TenneT deel van het netwerk kost, weet Dijsselbloem niet.

Op de vraag wat er gebeurt als dat niet lukt, reageert Dijsselbloem ontwijkend. ‘Dan komt daar het investeringsprogramma in het gedrang.’

Hij wil niet ingaan op de suggestie dat TenneT Duitsland een investeringsplicht heeft en dat de Nederlandse moeder daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk is.

Kortom, de Nederlandse Staat loopt aan de hand van TenneT richting financiële afgrond waarbij de Betuwelijn en al die andere grote infrastructuur projecten vergeleken peanuts zijn.

Invloed

Dijsselbloem zei verder dat het kabinet de invloed op het beleid van staatsbedrijven wil vergroten.

“We gaan als aandeelhouder echt wat actiever worden. Ik wil dat we betrokken worden bij grote strategische beslissingen, bij grote investeringsbeslissingen, bij benoemingen en dus ook bij het beloningsbeleid.”

Hij geeft als reden voor de extra bemoeienis enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren waarbij het misging, met een miljardenverlies tot gevolg: de investering van Gasunie in Duitsland, het debacle met de Fyra.

De minister vergeet de miljardenverkwisting bij de windmolens te noemen.

Gaat een bedrijf voortaan voor miljarden investeren, dan wil het kabinet daarbij betrokken zijn. Dijsselbloem wil per bedrijf bekijken hoe de overheidsbemoeienis wordt vormgegeven.

De minister kondigde hiernaast aan dat hij het bonusbeleid bij staatsbedrijven aan banden gaat leggen. Bonussen mogen niet meer bedragen dan twintig procent van het vaste salaris van de top. Dijsselbloem wil hiermee bereiken dat bestuurders zich niet langer richten op rendement op korte termijn, maar dat ze de publieke functie van het bedrijf borgen voor de langere termijn.