De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-286 Waterschaarste in het noorden van Tanzania

Waterschaarste in het noorden van Tanzania

Vrijdag 18 oktober 2013

De wetenschap in Tanzania is het er nog niet over eens, is het nu de klimaatverandering of niet. De droogte in de noordelijke provincies. Zelfs tijdens de regentijd val er minder regen. Er ontstaan problemen tussen bevolkingsgroepen over het schaarse water.

In levende lijve zagen uw correspondent en zijn chauffeuse die op een kleine trektocht door Tanzania de afgelopen week enkele bezoeken brachten in het District Kilwa in het kader van een hulpprogramma, dat de illegale boskap in met name de streek die aan de zuidkant van de Kilimanjaro grenst, z´n tol eist en dat heeft niets met klimaatverandering te maken. Zolang de Kilimanjaro een witte hoed draagt is er geen klimaatverandering zegt de lokale bevolking. De afwezigheid van voldoende bos zorgt voor minder neerslag zegt de één, de ander zegt dat de stuwingsregens die voor de illegale kap ontstonden tegenwoordig afwezig blijven. De op de berghelling aanwezige oerbossen compenseren niet volledig wat aan de voet en in de streek ten zuiden van de Kilimanjaro ontbreekt, namelijk voldoende verdamping die voor wolken zorgt.

De laatste tijd komt het steeds vaker tot botsingen tussen boeren en herders, met als inzet het schaarse water. De laatste tien jaar komen steeds meer Maasai-herders uit de noordelijke regio’s Moshi en Arusha naar het Panganibekken, in het noordoosten van het land. Met tienduizenden stuks vee gaan ze op zoek naar water en grasland.

De plaatselijke bevolking zegt dat er de laatste zes maanden voortdurend spanningen zijn tussen boeren en herders. Het laatste grote incident deed zich vorige maand voor, in Makenya, een dorp met 600 inwoners op 20 kilometer van de stad Pangani.

Volgens bewoners ontstond een gevecht tussen boeren en herders toen de Maasai de waterinstallatie van het dorp probeerden over te nemen om hun vee te drinken te geven. De herders werden echter door de boeren verdreven. Er waren geen slachtoffers na de knokpartij hoewel er flink werd gezwaaid met machetes en het traditionele jachtgereedschap van de Maasai, de speer.

In de regio van het Panganibekken, 48.000 vierkante kilometer groot, wonen meer dan 3 miljoen mensen. Daarvan is 80% werkzaam in de kleinschalige landbouw.

De Maasai trekken uit hun eigen streek weg vanwege het tekort aan water. De laatste drie jaar alleen al kwamen er 3.000 herders met 87.000 koeien en 98.000 geiten naar het Panganibekken.

Het weinige water dat er valt wordt gebruikt voor irrigatie en stroomopwekking, maar door erosie verdwijnt toch het meeste water. Na een schaarse regenbui stroomt het water als rode modder de hellingen af en trekt niet meer de bodem in omdat die zo hard als beton geworden is.

In deze streek in het noorden van Tanzania zou Dennis Karpes met zijn irrigatie projecten wonderen kunnen verrichten. Kort gezegd komt het erop neer dat hij op hellingen sleuven graaft die het water beletten weg te stromen. Stuiken en bomen planten en de helling is binnen een paar jaar weer groen.