De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2014-003 Aldel staat voor 52 miljoen euro in het krijt bij schuldeisers

Aldel staat voor 52 miljoen euro in het krijt bij schuldeisers

Donderdag 16 januari 2014

Dat hebben de curatoren Eshuis en Ubbens uitgerekend. Binnen een week moet nu duidelijk zijn of er nog een doorstart komt. Aldel is het meest verschuldigd aan leveranciers en andere handelscrediteuren: 25 miljoen euro. Nog eens 20 miljoen moet worden betaald aan Aldel-aandeelhouder Klesch, die het pandrecht heeft op tal van machines en andere goederen in de fabriek. De provincie Groningen en het Rijk krijgen nog 7 miljoen euro.

Hier blijft het niet bij want tevens zijn er nog kosten die direct verband houden met het bankroet, zoals geld dat het UWV moet ontvangen.

Somber
In een brief aan Provinciale Staten zegt het provinciebestuur amper nog te geloven in een doorstart omdat er nauwelijks serieuze gegadigden zijn voor een overname. ‘Het beeld is vrij somber’, aldus Gedeputeerde Staten. Wel hebben zich drie bedrijven gemeld die de fabriek willen ontmantelen. Gisterochtend toonde ook de curator van Aldel zich al weinig optimistisch over een herstart van de fabriek.

Delesto-variant
Nog niet helemaal van tafel is de Delesto-variant voor het voortzetten van Aldel. Stroom van deze centrale zou door Aldel gebruikt kunnen worden, maar dan moet deze stroom tegen Duitse prijzen beschikbaar zijn. Warmte die bij de stroomproductie vrijkomt kan door andere bedrijven op het Chemiepark worden benut. Voor deze reddingsvariant is veel staatssteun nodig. Momenteel wordt intensief met het ministerie van EZ hierover overlegd, want de huidige regels staan die steun niet toe.

Gieterij
Nadat het faillissement eind december is uitgesproken, is de gieterij blijven draaien. De werkzaamheden worden hier nu geleidelijk minder. Verwacht wordt dat half februari de kosten te hoog worden en ook dit deel sluit. Morgen is er nog een gesprek van de curatoren met aandeelhouder Klesch van Aldel.

‘Hard werken’
Ondanks de negatieve cijfers blijft gedeputeerde Yvonne van Mastrigt ‘hard werken’ aan een oplossing. Ze heeft daarbij alle hoop gevestigd op het debat in de Tweede Kamer volgende week woensdag: ‘Als daar geen draagvlak is voor maatregelen die Aldel kunnen helpen dan houdt het op.’ PvdA-leider Diederik Samsom zei gisteren op een bijeenkomst in Middelstum zich nog niet neer te leggen bij sluiting van de fabriek: ‘Ik heb nog een klein beetje hoop.

VVD-Statenfractie
De VVD-Statenfractie vindt dat het provinciebestuur precies in kaart moet brengen welke gevolgen het faillissement van Aldel voor het Groninger bedrijfsleven heeft.
Ook wil de partij dat de provincie een overzicht maakt van mogelijke oplossingen om Aldel te redden. Dat bleek gistermiddag uit het spoeddebat van Provinciale Staten in het Groninger provinciehuis over de toekomst van Aldel. Een breed gedragen voorstel is de motie van PvdA, D66 en CDA om samen met het Rijk de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

Strop voor Groningen Seaports
Groningen Seaports dreigt miljoenen te verliezen als gevolg van het faillissement van aluminiumproducent Aldel.
Uit de jaarstukken van het havenbedrijf blijkt dat Groningen Seaports een miljoenenvordering heeft op Aldel. Volgens de directie van het Groningse havenbedrijf gaat het dan om onbetaalde rekeningen voor erfpacht. De fabrieken van Aldel staan op grond die in handen is van het havenbedrijf. Een deel van de vorderingen bleek in het verleden al oninbaar, blijkt uit de jaarstukken.
In 2012 boekte Groningen Seaports derhalve al een deel van de vordering af. Volgens de curator Erik Eshuis van Aldel heeft het havenbedrijf een claim van 1,8 miljoen euro ingediend. De curator acht de kans gering dat het havenbedrijf daarvan nog iets zal ontvangen. Seaports Groningen is voor 60% in handen van de provincie Groningen.

Lees hier het eerste faillissementsverslag van 3 februari 2014