De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel203-2011 Heeft Typhoon de wind tegen?

Heeft Typhoon de wind tegen?

Woensdag 15 juni 2011

Met veel tamtam werd vorig jaar november het partnerschap tussen Bard en Typhoon Capital aangekondigd.
Bard gaat twee windmolenparken ten noorden van de Waddeneilanden bouwen en heeft daar naar schatting twee tot twee en een half miljard Euro financiering voor nodig. Typhoon Capital is daarbij aangetrokken om die € 2,5 miljard te vinden.
Maar loopt het allemaal wel zo lekker? Gezien de ontwikkelingen lijkt de financiering maar moeilijk op gang te komen.

Typhoon is het jonge Amsterdamse bedrijf van Dirk Berkhout en Dennis Lange, twee voormalige bestuurders van het ten onder gegane duurzame energiebedrijf Econcern. Het tweetal heeft, terecht of onterecht, een omstreden reputatie.
Nadat in 2009 voor Econcern het doek viel gingen twee aangestelde curatoren aan de slag met het verkopen van onderdelen uit de boedel. Het consortium Typhoon van Lange en Berkhout werd door de curatoren om onbekende redenen geweerd uit de biedingsrondes. Bij Econcern-projecten onder de verantwoordelijkheid van Lange en Berkhout zijn vraagtekens gezet, overigens alleen op basis van anonieme bronnen in de media.

Typhoon heeft de opdracht om een bedrag van € 2 mrd tot € 2,5 mrd aan te trekken, zodat de bouwplannen van Bard realiteit kunnen worden. Daar is enige haast bij geboden, want Bard hoopt er op om in 2012 aan de slag te kunnen gaan met het park. Het is de bedoeling dat de turbines op zee vanaf 2015 stroom leveren. Het lijkt erop dat andere energiebedrijven kunnen instappen als aandeelhouder van de Bard-parken. De helft van het kapitaal moet komen van beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen en mogelijk grote (nuts) bedrijven. Ook denken de initiatiefnemers dat er gemeenten zijn die misschien slapende gelden die ze met de verkoop van aandelen van NUON hebben verdiend, kunnen inzetten.

Kennelijk loopt het allemaal niet zo soepel als verwacht. Gemeenten houden de hand op de knip waar de NUON miljarden inzitten. Investeerders kijken de kat uit de boom en ook banken zijn huiverig om in het huidige klimaat rondom de Euro en Griekenland honderden miljoenen te investeren waar het enkele ex medewerkers van Econcern betreft, ook al hebben ze niet direct schuld aan het faillissement van Econcern.

Wie nu wil investeren in de offshore windmolenparken van Bard, krijgt een keuzemenu voorgeschoteld. Al naar gelang je voorkeuren kan je je geld steken in het windmolenpark, in het hoogspanningsstation plus exportkabel, of in beide delen.

De twee windmolenparken van Bard van ieder 600 MWatt, hebben ieder een ander risicoprofiel gekregen. Een woordvoerder van Typhoon Capital zegt dat het daarom logisch is om ze op te knippen.
Er is niet zozeer sprake van een hoger of lager risico, maar van een ‘ander’ risico.
Volgens de woordvoerder van Typhoon Capital zijn er investeerders die zich specialiseren in infrastructuur.
Er is meer kans om zulke partijen binnenboord te krijgen als je het project uit elkaar haalt. Deze partijen zien de exportkabel als een soort tolweg, waarbij betaald wordt al naar gelang het gebruik.

In het windparkgedeelte zijn weer andere partijen geïnteresseerd. Grote bedrijven die invulling willen geven aan hun beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen investeren in de meer ‘sexy’ turbines. Zo’n bedrijf kan dan mooi zijn logo op zo’n windmolen schilderen.
Namen van mogelijke investeerders worden uiteraard niet genoemd, maar volgens de woordvoerder is Typhoon  in vergevorderd onderhandelingsstadium met ongeveer vier grote bedrijven die zich groener willen profileren of die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. Ze zijn in de eerste plaats gedreven door CO2-reductie en een beter imago, zegt de woordvoerder van Typhoon Capital.

De verschillen van beide delen komen tot uiting in de manier waarop ze gefinancierd worden. Bij het windpark moet de helft van het geld komen in de vorm van bancaire leningen, 35% komt in de vorm van achtergestelde leningen, mezzanine wordt dit in financieel jargon genoemd. Het zijn een soort kredieten met hoog risico en een hoger rentepercentage dan bancaire leningen, maar een lager risico dan eigen vermogen.
Mezzanineverschaffers zijn ook geen eigenaren van het project. De laatste 15% bestaat uit eigen vermogen. Duurzaam beleggingsfonds Meewind maakte in maart bekend EUR 150 mln van de beoogde EUR 700 mln mezzanine voor zijn rekening te nemen. “Bij windparken is er een bredere maatschappelijke interesse om deel te nemen. Daarom bouwen we daar de mezzanine-optie in”, zegt de woordvoerder van Typhoon.

Voor het gedeelte ‘stopcontact’ ziet  de woordvoerder van Typhoon in principe geen rol weggelegd voor mezzanine-geld. Daar wordt alleen gebruik gemaakt van bancaire leningen en eigen vermogen. Bij grids zijn investeerders veel meer geïnteresseerd in eigendom.
Typhoon verwacht dat de financiering eind dit jaar rond is en dat er in de zomer van 2012 gebouwd kan gaan worden. “Dit kan sowieso niet eerder omdat er in het eerste helft van het jaar niet geheid mag worden, om de onderwaterrust te bewaren.” Maar er zijn tot die tijd nog wel wat financiële gaatjes te vullen.

Er is uiteraard de subsidie. Bard won de tender voor wind op zee en krijgt over 15 productiejaren uitgesmeerd maximaal € 4,3 mrd SDE-subsidie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verwacht echter eerder € 3,5 mrd kwijt te zijn, op basis van de huidige energieprijsprognoses. Maar om de twee windparken plus stopcontact te bouwen, is er ook geld nodig. Typhoon Capital heeft zelf een belang van 30% in het project. “Maar het is de bedoeling om het gehele project te plaatsen bij investeerders”, zegt de woordvoerder van Typhoon, “als we een paar miljoen op de plank hadden liggen, zouden we nog een klein belang kunnen houden, maar dat is niet het geval.”

De windparken kosten naar schatting € 2 mrd om te bouwen, en het stopcontact € 500 mln. Van die € 2 mrd moet dus € 1 mrd komen van banken. Typhoon zegt wel dat het in Zuid-Europa rustig moet blijven. “Als Griekenland failliet gaat hebben we een probleem.” Overigens kunnen we er volgens de financiële man van Typhoon van uit gaan dat “de Europese investeringsbank ook een rol gaat spelen in het project”.

Het mezzanine deel van 35% is ook nog niet geheel gedekt. Meewind participeert dus voor € 150 mln, maar dan blijft er nog € 550 mln over. Volgens Typhoon  wordt hier aan gewerkt. Ten slotte is er het deel eigen vermogen van 15%. Afvalverwerker en energiebedrijf HVC heeft onlangs een belang van 15% genomen in het taartpunt ‘eigen vermogen’ in zowel het windpark als in het stopcontact. De bedrijven waar Typhoon momenteel mee in gesprek is, die van hun logo op de windmolen, moeten samen ook een flink deel van taartpuntje eigen vermogen voor windmolens voor hun rekening nemen.

Dan het stopcontact.
Zoals gezegd hier geen mezzanine-deel. Hoe de verdeling tussen bancair geld en eigen vermogen ligt, kan Typhoon  nog niet zeggen. Ook niet over de bedrijven waarmee momenteel gesprekken worden gevoerd. Al ligt het volgens Typhoon wel in de lijn der verwachting dat het aantal partijen hier een stuk kleiner is.