De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel221-2011 deA kan al stroom leveren

deA kan al stroom leveren

Woensdag 29 juni 2011

Het duurzaam energiebedrijf deA in Apeldoorn is startklaar om groene stroom te gaan leveren aan leden en klanten.
Tijdens een bijeenkomst voor aspirant-leden in het hoofdkantoor van de Rabobank meldde het bestuur van deA gisteravond dat er afspraken zijn gemaakt met leveranciers van groene stroom. Alles is in gereedheid om aan de eerste huishoudens stroom te kunnen leveren.

Die groene stroom kan vooralsnog geleverd worden door afvalbedrijf VAR. De vergisting van het gft-afval van Apeldoornse huishoudens levert genoeg elektriciteit op om 450 huishoudens van stroom te voorzien.

Als tweede leverancier is deA in gesprek met het Waterschap Veluwe. Het Waterschap is van plan op twee plaatsen via stuwen gezuiverd rioolwater te gaan lozen op het oppervlaktewater. Elk lozingspunt levert stroom voor veertig huishoudens.

Een derde bron van groene stroom kan ook van het Waterschap komen. Via vergisting van afvalslib kan het Waterschap ook groene stroom opwekken.

Het bedrijf deA is qua organisatie nog niet zover dat de stroomleveranties al kunnenworden uitgevoerd. Het was het voornemen van het bestuur om deA pas als coöperatief bedrijf op te richten wanneer er 600 aspirant-leden zijn (één procent van het totaal aantal huishoudens in Apeldoorn). Op dit moment hebben zich 346 aspirant-leden aangemeld. De verwachting is dat nog voor het eind van 2011 zich 600 aspirant-leden hebben aangemeld.

Het bestuur beraadt zich komende vrijdag in een bestuursvergadering wat verstandig is: wachten tot er daadwerkelijk 600 aspirant-leden zijn, of nu het bedrijf van start laten gaan.

Duurzaam energiebedrijf deA wil groene stroom leveren tegen marktconforme prijzen (niet duurder dan concurrenten), aan huishoudens in de gemeente Apeldoorn.
Het gaat dan om stroom die in Apeldoorn is geproduceerd. Op dit moment zijn de productiemogelijkheden nog beperkt.

Een werkgroep heeft gezocht naar mogelijkheden om stroom op te wekken via zonnepanelen op daken van Apeldoornse bedrijven. De zonnestroom is voor een bedrijf als deA niet rendabel te maken. Wel voor individuele leden die via deA zonnepanelen kopen.
Op korte termijn hoopt deA namelijk zonnepanelen aan leden te kunnen aanbieden.