De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel228-2011 Waste4Energy VOF dient aanklacht in tegen Curator in het faillissement van Biovalue

Waste4Energy VOF dient aanklacht in tegen Curator in het faillissement van Biovalue

Maandag 11 juli 2011

Persbericht Waste4Energy VOF

Waste4Energy heeft bij de behandelend Rechter-commissaris diverse klachten ingediend tegen de curator in het faillissement van Delta Biovalue BV, Delta Biovalue Nederland BV, en Delta Biopat BV.

De klachten betreffen het niet juist uitvoeren van de 1e biedingsronde, en het toelaten van “nieuwe buitenlandse bieders”.

Volgens Waste4Energy had deze 2e biedingsronde helemaal niet uitgeschreven mogen worden. Dit vanwege het feit dat de 1e biedingsronde op Biovalue niet conform het opgestelde bidbook is afgehandeld.

Volgens Waste4Energy is deze partij echter in strijd met het geldende  bidbook door de curator geselecteerd. Daarom is de Rechter-commissaris gevraagd om de 2e biedingsronde bij het faillissement van Biovalue ongeldig te laten verklaren

Het zich laten betalen door Delta NV, en het laten betalen van de diverse kosten ( door Delta NV) voor Biovalue (de fabriek) voor een bedrag van ruim 30.000,= Euro per maand. Met daarnaast betaling door Delta NV, ( als voorschot naar zeggen van de curator) van zijn kosten.
Alle kosten behoren te zijn  boedelkosten die een curator kan verhalen op de opbrengst.

Daarnaast heeft Waste4Energy VOF de Rechter-commissaris verzocht een onafhankelijke nieuwe curator aan te stellen, die niet de schijn van partijdigheid t.o.v. Delta NV op zich heeft.

Waste4Energy heeft een grote opdracht die voor de komende jaren volledige werkgelegenheid voor de fabriek van Biovalue garandeert. De curator van Biovalue weigert te onderhandelen met Waste4Energy VOF, maar schijnt er een satanisch genoegen in te scheppen om 2 mensen van Waste4Enery VOF met haar advocaat naar Groningen te laten komen, zonder inhoudelijk op het door Waste4Energy VOF gedane bod en het uitgebreide en toekomstgerichte ondernemingsplan door te nemen.

Ook heeft Waste4Energy VOF de Rechter-commissaris verzocht uitgebreid onderzoek te laten doen naar de oorzaak van het ( onnodige) faillissement. De curator wil dit niet, neemt genoegen met de verklaring van Delta NV, terwijl er bij Delta NV een forensisch rapport voor handen moet zijn naar de enorme verliezen door Delta Biovalue Nederland BV.

Waste4Energy heeft tevens aan de Rechter-commissaris gevraagd om een onafhankelijk onderzoek in te (laten) stellen naar mogelijke faillissementsfraude bij Biovalue door aandeelhouder Delta N.V.

Uit verklaringen van personeelsleden blijkt dat Delta N.V. voorafgaande aan het faillissement de boekhouding van Biovalue heeft aangepast. Hierbij zou een vordering van EUR 12,5 miljoen van Biovalue op haar aandeelhouder Delta N.V. uit de administratie zijn gehaald.