De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel261-2011 Tanzaniaans Parlement in verzet tegen ‘land grabbing’ in Tanzania

Tanzaniaans Parlement in verzet  tegen  ‘land grabbing’ in Tanzania

Donderdag 18 augustus 2011

Diverse leden van het Tanzaniaanse Parlement hebben gisteren in het parlement zware kritiek geuit op buitenlandse bedrijven die voor spotprijzen in het bezit zijn gekomen van grote hoeveelheden land om er jatropha op te telen.

Diverse NGO’s, natuur- en milieubeschermings organisaties hadden zich op 16 oktober 2010 bij ActionAid en Oxfam aangesloten in een oproep tot de regering van Tanzania om strengere wetten in te voeren om ad-hoc investeringen in biobrandstof projecten te voorkomen.
Deze oproep heeft een vervolg gekregen.

Na de verkiezingen van november vorig jaar in Tanzania was het afwachten wat de nieuwe minister van Lands, Housing and Human Settlements Development, Prof. Anna Tibaijuka, zou gaan doen aan het verschijnsel ‘land grabbing’. Bij het indienen van haar begroting voor dit jaar werden gisteren door diverse parlementariërs vragen gesteld over ‘land grabbing’.

De vragenstellers, onder hen diverse juristen uit de streken waar het roven van land bijna gemeengoed is geworden, stelden voor de begroting van het ministerie te blokkeren, indien de minister geen afdoende verklaring kon geven waarom de algemeen secretaris van het ministerie aan een Italiaans en Nederlands bedrijf in een nota toestemming had gegeven om buiten de dorpsbesturen om grote hoeveelheden land uit te geven.
Deze nota’s instrueerden de districtsautoriteiten om het land aan de investeerders toe te wijzen zonder overleg met de dorpen in het gebied.

Vorig jaar schreef deze website al over de gepasseerde minister van Lands, Housing and Human Settlements Development, John Chiligati en zijn corrupte bende ambtenaren op dit ministerie.
Het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development zette indertijd het Tanzanian Investment Center, TIC, buitenspel. Het TIC is in Tanzania de aangewezen autoriteit die vergunningen verleent aan buitenlandse bedrijven die land willen kopen of leasen. De uitvoerend directeur van het TIC was zeer verbolgen over het feit dat zijn bureau door Chiligati buitenspel was gezet en dat aan BioShape door enkele duistere figuren op het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development, een vergunning was gegeven.
De algemeen secretaris van het ministerie, Patrick Rutabanzibwa, heeft vorig jaar de betrokkenheid van ambtenaren van zijn ministerie bij de verkoop van grond, toegegeven, maar nu blijkt de algemeen secretaris ook niet brandschoon te zijn.

Parlementslid John Cheyo deed een beroep op de regering om te stoppen met het toewijzen van grond aan investeerders tegen spotprijzen, met de waarschuwing dat deze trend de Tanzanianen armer zou maken dan voorheen.

De situatie in de districten is een tikkende tijdbom die de overheid onschadelijk moet maken en die, als er niets gebeurt uiteindelijk in chaos zal ontaarden.
Parlementslid Mary Chatanda zei dat investeerders als Sun BioFuels, SEKAB en BioShape grote stukken land in handen hebben verkregen na de nota’s van het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development, waarna de bevolking van hun land werd verdreven.
Ze wees er ook nog op dat de geschillen tussen bewoners en investeerders tot bloedvergieten zullen lijden. Op sommige plaatsen is het daarbij al tot schermutselingen gekomen waarbij de politie moest ingrijpen om erger te voorkomen.

Het is duidelijk dat de politiek in Tanzania eindelijk wakker begint te worden en iets aan de nijpende situatie rondom het ‘landgrabben’ wil doen.
Zoals deze website vorig jaar al meldde is het niet ondenkbaar dat er een algeheel verbod in Tanzania komt voor bedrijven als BioShape om jatropha te telen op land dat voorheen in bezit was van dorpen.
Dit verbod komt met de behandeling in het parlement met rasse schreden nabij.

In dit verband was de opmerking van de curator in het laatste faillissementsverslag van de BioShape Holding B.V. geen verrassing dat er geen financier was gevonden om € 1 miljoen op tafel te leggen om de activiteiten in Tanzania voort te zetten.
Er is geen financier die z’n handen wil branden aan de huidige situatie.
In de huidige situatie betekent het in feite dat de BioShape bezittingen in Tanzania van nul en generlei waarde zijn.

In het onderzoek door de parlementariërs kwam ook naar voren dat diverse ex ministers zich te buiten zijn gegaan aan het roven van land. Met behulp van zelf opgerichte bedrijfjes kregen ze tienduizenden hectare land in bezit. Tegen deze ex ministers worden juridische maatregelen voorbereid.