De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel273-2011 Typhoon op de Noordzee?

Typhoon op de Noordzee?

Woensdag 31 augustus 2011

De frequente lezers van deze website zullen gemerkt hebben dat de redactie van Fibronot.nl  het bedrijf Typhoon Capital en Typhoon Offshore met argusogen volgt.

Op 15 juni schreef de redactie een artikel getiteld Heeft Typhoon de wind tegen?
In het artikel worden bedenkingen geuit over de manier waarop Typhoon geld bij elkaar probeert te sprokkelen om de bouw van een windmolenpark op de Noordzee door BARD te kunnen financieren.

De acties van Typhoon beginnen onderhand megalomane proporties aan te nemen zoals die ten tijde van Econcern vrijwel dagelijks in de pers verschenen. De toenmalige CEO van Econcern, Ad van Wijk was ook zo’n hoogvlieger die de hele wereld groen wilde schilderen. Geld speelde geen rol voor alle plannen die geopenbaard werden. En juist bij het geld liep het spaak.

Dat Typhoon ondertussen dezelfde megalomane trekjes als Econcern krijgt is niet verwonderlijk, immers vrijwel de voltallige directie van Typhoon is van Econcern afkomstig.

Toen in juni bekend werd dat de financiële positie van BARD vragen opriep stond eigenlijk al vast dat er geen financiers gevonden zouden worden.
Typhoon had opdracht om een bedrag van € 2 mrd tot € 2,5 mrd aan te trekken, zodat de bouwplannen van Bard realiteit konden worden. Daar was enige haast bij geboden, want Bard hoopte er op om in 2012 aan de slag te kunnen gaan met het park. Het was de bedoeling dat de turbines op zee vanaf 2015 stroom gaan leveren. Het lijkt erop dat andere energiebedrijven konden instappen als aandeelhouder van de Bard-parken. De helft van het kapitaal moest komen van beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen en mogelijk grote (nuts) bedrijven. Ook dachten de initiatiefnemers dat er misschien gemeenten zouden zijn die misschien slapende gelden die ze met de verkoop van aandelen van NUON hebben verdiend, konden inzetten.

Kennelijk liep het allemaal niet zo soepel als verwacht. Gemeenten houden de hand op de knip waar de NUON miljarden inzitten. Investeerders kijken de kat uit de boom en ook banken zijn huiverig om in het huidige klimaat rondom de Euro en Griekenland honderden miljoenen te investeren waar het enkele ex medewerkers van Econcern betreft, ook al hebben ze niet direct schuld aan het faillissement van Econcern.
Gisteren werd bekend dat Typhoon Capital voor naar schatting bijna € 400 miljoen de belangen van BARD heeft gekocht in een ultieme poging de lastige zoektocht naar investeerders die bereid zijn miljarden te investeren, vlot te trekken.

Typhoon Capital hoopt met de aankoop dat het nu gemakkelijker wordt om financiers aan te trekken.
Investeerders keken namelijk voorheen de kat uit de boom, want de geruchten dat BARD in financieel zwaar weer zat, bleven aanhouden. De Aziatische eigenaar van BARD die druk bezig was om onderdelen van BARD te verkopen zal nu opgelucht ademhalen nu hij weer een veel geld kostend onderdeel kwijt is.

De vraag is, zal het voor Typhoon nu gemakkelijker worden om financiers te vinden?
De redactie van Fibronot.nl denkt van niet.
Er kleeft nog teveel oud Econcern zeer aan alles wat Typhoon doet.

De vraag is nu wie de aandelen in het park wil kopen. Buiten het Alkmaarse nutsbedrijf HVC, dat voor € 75 miljoen een belang van 15% in het park neemt, zijn er nog geen aandeelhouders gestrikt. De bouwkosten van het park zijn geraamd op € 2 miljard tot € 2,5 miljard, waarvan het gros geleend moet worden.
Bij Nederlandse energiebedrijven bestaat geen animo bestaat om in te stappen. Er zijn twijfels over een rendabele exploitatie van het park.
Nuon heeft zelfs een reden om te hopen dat Typhoon het geld niet bijeen krijgt. Het energiebedrijf heeft zijn eigen plannen op een groot windpark uit de kust bij Katwijk nog niet opgegeven. Als Typhoon faalt, kan Nuon wellicht alsnog aanspraak maken op de subsidie. Ook de grote pensioenbeleggers APG en PGGM zien geen brood in het windpark.

Gisteren gaf de managing directeur van Typhoon Capital een interview waarin hij zijn droom verkondigde, namelijk dat de Noordzee een groene energiecentrale moet worden.

Stoere borrelpraat als “Een vergunning is alleen nog maar een stapel papier,” helpt daarbij zeker niet, daar komt de directeur van Typhoon Capital nog wel achter.
Denkt deze meneer soms dat hij Poseidon is?

Juist op de Noordzee, net ten noorden van een stuk werelderfgoed, de Waddenzee, zal blijken dat een vergunning niet slechts een stuk papier is. Hooguit een stuk papier dat wegwaait in de wind….
Het zijn dezelfde ideeën die Ad van Wijk van Econcern continu lanceerde.
Ideeën die gedoemd zijn te mislukken, want er is gewoon geen geld voor.

Kennelijk is het management van Typhoon er nog niet van doordrongen dat de wereld in een financiële crisis verkeert waarin het vinden van enkele miljoenen voor de bouw van windmolens al een hele klus is, laat staan enkele miljarden.
Banken hebben al geen vertrouwen in elkaar, laat staan dat banken een club willen financieren die een paar miljard wil hebben, waar totaal geen zekerheden tegenover staan.

De redactie van Fibronot.nl heeft in twee gevallen haarfijn aangevoeld waar het bij een bedrijf verkeerd zou gaan en heeft ook minstens zes maanden voor het faillissement van die bedrijven werd uitgesproken, op deze website  vermeld dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een spoedig faillissement.
Die bedrijven waren Econcern en BioShape.
Aan dit rijtje voegen we Typhoon toe.
De tot de rand gevulde subsidiepotten lonken welliswaar, maar de subsidie wordt pas uitbetaald als de windparken ook daadwerkelijk stroom leveren en dan nog slechts over een periode van 15 jaar.
Dat betekent dat Typhoon naar schatting € 2,5 miljard aan financiering moet vinden.
Een onmogelijke zaak, denkt de redactie.
Lees hier waarom de redactie van Fibronot.nl denkt dat Typhoon de wind tegen heeft.

Wie beide artikelen, het bovenstaande, Typhoon op de Noordzee? en het artikel Heeft Typhoon de wind tegen? leest, valt op dat Typhoon een vat vol tegenstrijdigheden is. Eerst wordt er opgeschept dat investeerders in de rij staan, vervolgens worden er diverse vreemde investeringsvehikels aangeboden, waarna amper drie maanden later Typhoon het bijna volledige pakket van BARD overneemt, wat een signaal is dat investeerders niet staan te trappelen.
Daar worden beleggers niet vrolijk van.

Waar beleggers ook niet vrolijk van worden is het feit dat tot nu toe alle windparken minder, of zelfs aanzienlijk minder hebben gepresteerd dan eerst werd aangenomen. Veel potentiële investeerders zeggen niet voor niets dat ze geen rendabele exploitatie van deze windparken verwachten.

Minister Verhagen deed er vorige week nog een schep bovenop door te zeggen dat hij een subsidie van € 3,5 miljard weggegooid geld vind voor een paar van die dure windmolens op zee.