De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel277-2011 Moet afvalverwerker HVC Typhoon uit het drijfzand trekken?

Moet afvalverwerker HVC Typhoon uit het drijfzand trekken?

Zaterdag 3 september 2011

Het ziet ernaar uit afvalverwerker HVC uit Alkmaar voor Typhoon Capital op zoek moet naar de honderden miljoenen die investeerders moeten ophoesten om de bouw van een windpark 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te redden. Kennelijk is het Typhoon Capital niet gelukt om geld bij gemeenten weg te halen, waarna HVC het bij zijn aandeelhouders mag proberen.
Honderden miljoenen, die directeur van Lieshout van HVC bij ongeveer 55 gemeenten en 5 waterschappen, de aandeelhouders van HVC, hoopt te vinden.
Maar is die gedachte reëel? Zijn die aandeelhouders bereid om honderden miljoenen gemeenschapsgeld in een volgens velen bodemloze put te gooien?

Ter herinnering: Op 15 november 2010 zegt managing director Michael van der Heijden van Typhoon in een interview dat de belangstelling bij Nederlandse bedrijven om deel te nemen in twee windparken die BARD gaat bouwen, groot is.
Daarna blijkt uit de tekst van diverse artikelen en persverklaringen dat het Typhoon kennelijk niet lukt om voldoende kapitaal aan te trekken.
De belangstelling lijkt ineens een stuk minder groot dan door Typhoon een jaar geleden bekend werd gemaakt. Bluffen, poker, angst voor het onbekende?

Directeur van Lieshout van HVC hoopt dat het omstreden windpark op de Noordzee er nu echt gaat komen.
Dat is nog maar de vraag, want veel deskundigen hebben de stellige overtuiging dat het windpark niet rendabel te exploiteren zal zijn.
Waarom zouden 55 gemeenten en 5 waterschappen geld in dit project stoppen?
Omdat ze allemaal ambitieuze plannen hebben om de klimaatopwarming te bestrijden en hun CO2-uitstoot naar beneden te krijgen?
Prima, maar uit ervaring weten we dat het geen geld mag kosten. Gemeenten delegeren liever dit soort plannen naar het bedrijfsleven, faciliteren waar nodig, maar houden de hand op de knip als het op betalen aankomt. Er zijn wat dat betreft legio voorbeelden van gemeenten die de meest fantastische plannen hebben met windmolens en zonnepanelen, maar het mag geen geld kosten.

Het windpark
Het windpark dat 55 kilometer boven Schiermonnikoog moet worden gebouwd is omstreden. Met name de toekenning van de bijbehorende miljardensubsidie heeft voor veel beroering  gezorgd.

Het ministerie van Economische Zaken gunde vorig jaar mei een subsidie van € 3,5 miljard aan het kleine, relatief onbekende Duitse bedrijf Bard voor de exploitatie van het windpark. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgereikt, en start pas als de windturbines hun eerste stroom leveren.

Na de toekenning van de subsidie klaagden milieuorganisaties en adviesbureaus dat het geld naar een Nederlandse partij had moeten gaan, om de nationale windsector te stimuleren. Ook grote energiebedrijven als Eneco en Nuon tekenden bezwaar aan. Het ministerie zou onvoldoende hebben getoetst of BARD kapitaalkrachtig genoeg was om dit grote project te financieren.

De klacht werd beoordeeld door Agentschap NL, een onderdeel van EZ. Dat stelde Eneco en Nuon in het ongelijk. Kort daarna werd duidelijk dat BARD wel degelijk een zwakke financiële positie heeft. Er gingen geruchten dat het bedrijf zou worden overgenomen. Dat hield investeerders, die worden gezocht voor financiering van het park, weg.

Deze week werd bekend dat de Amsterdamse investeringsmaatschappij Typhoon Capital het project nu overneemt. Daarmee komt het project alsnog in Nederlandse handen. Typhoon Capital was eerder al door BARD aangetrokken om financiers voor het project te vinden.

Is het project daarmee gered?
Het was al duidelijk dat ondanks de glimmende prospectus er geen financiers bereid waren om geld in dit project te steken vanwege de wankele financiële positie van BARD.
Waarom zouden financiers er dan nu wel instappen? Omdat er nu een Nederlandse financier eigenaar is geworden van het windpark?
Een vreemde rol speelde het Agentschap NL, dat geen financiële risico’s bij BARD aantrof. Een mens vraagt zich af wat Agentschap NL onderzocht heeft, want de Duitse pers stond voordat Agentschap NL onderzoek deed vol met verhalen over de financiële positie van BARD en werd duidelijk dat de Aziatische eigenaar er eigenlijk vanaf wilde en druk bezig was onderdelen te verkopen.
Deze eigenaar ziet kennelijk ook geen heil meer in BARD.

Het is breed bekend dat de eigenaren van Typhoon bij mogelijke investeerders zacht gezegd nogal gevoelig liggen. Als voormalige directieleden van het failliete Econcern zijn er twijfels, hoewel ze niet rechtstreeks verantwoordelijk waren voor het faillissement van Econcern.
Wat ook tegen hen pleit is het feit dat de curator van Econcern hen buiten de biedingenstrijd hield bij het verkopen van failliete onderdelen van Econcern. Een curator doet dat niet voor de lol, daar moet hij zwaarwichtige redenen voor hebben.
Goed, de 55 gemeenten en 5 waterschappen die aandeelhouder van HVC zijn, moeten de zaak dus redden. Ze hebben allemaal ambitieuze plannen om de klimaatopwarming te bestrijden en hun CO2-uitstoot naar beneden te krijgen, maar binnen hun eigen grenzen hebben de meeste gemeenten niet genoeg mogelijkheden die ambities waar te maken.

Directeur van Lieshout van HVC is dus voor het karretje van Typhoon gespannen en gaat gemeenten en provincies benaderen of ze bereid zijn geld in dit project te willen steken.
Vreemd, want als het zo’n interessante belegging zou zijn zou je verwachten dat gemeenten en provincies in de rij zouden staan.
En daar wordt de zoveelste denkfout door HVC en Typhoon gemaakt. Ze  hopen dat het windpark  een 100 procent publiek project wordt. Ze zouden dan met z’n allen kunnen besluiten het rendement van het windpark in nog meer duurzame energie in Nederland te steken. Kom op zeg.

Over het algemeen wil een investeerder rendement op z’n geïnvesteerde vermogen zien en het liefst zo hoog mogelijk. Hij wil cash op zijn investering. Zijn mede-aandeelhouders willen geld zien en zijn niet geïnteresseerd om de opbrengst van hun investering in andere windmolens te steken, hoe ambitieus hun plannen ook zijn om de klimaatopwarming te bestrijden, maar als het ze heel veel geld kost liggen de ambities ineens een stuk lager.
Het huisvuil op laten halen door HVC die het zogenaamd duurzaam verbrandt en duurzame elektriciteit mee opwekt kan nog wel, maar als er om honderden miljoenen gevraagd wordt zijn gemeenten niet thuis. Het valt ook niet uit te leggen aan de inwoners van die gemeenten. In deze tijden van bezuinigingen moet je geen risicovolle avonturen aangaan.

Nu zijn er veel deskundigen die hun twijfels hebben en openlijk  zeggen dat dit windpark niet rendabel te exploiteren is. Om die reden is te verwachten dat er nauwelijks investeerders te vinden zullen zijn die geld in dit project willen stoppen. Investeerders gaan tegenwoordig niet alleen meer op de gelikte prospectus af. Ze verkennen een brede markt of hun geld genoeg rendement oplevert en die vinden ze niet als aandeelhouder van een windpark.
Uit recente onderzoeken is gebleken dat er tot nu toe niet één windpark is geweest dat aan de verwachtingen die ons steeds voorgespiegeld werden heeft voldaan. Ze leveren bij lange na niet de verwachte hoeveelheid elektriciteit omdat er veel windstille periodes zijn en veel problemen met de generatoren.

De provincies dan?
HVC gaat ook bij provincies aankloppen.
In het kader van de grote bezuinigingsronde die door de centrale overheid aan de provincies zijn opgelegd valt niet te verwachten dat er veel bij de provincies gehaald kan worden.
Sommige provincies zijn echter wel kapitaalkrachtig, zoals de provincie Gelderland, waarschijnlijk de rijkste provincie van ons land.
Gelderland heeft de aandelen van NUON indertijd voor ruim € 4,4 miljard verkocht.
Van die € 4,4 miljard is € 2,75 miljard belegd in obligaties. Daarvan zit € 1 miljard in staatsobligaties en € 1,75 miljard in obligaties van banken. Ondanks dat de provincie de obligaties al enige tijd probeert te slijten, zit zij nog steeds voor € 151 miljoen in Spaanse banken. ‘We verkopen ze alleen als we er koerswinst op kunnen krijgen ten opzichte van het aankoopmoment. Voor een deel is dat gelukt. Voor een deel nog niet’, zegt de woordvoerder.
Het staat in ieder geval vast dat de provincie Gelderland de risico’s spreidt. Het geld is niet belegd in risicovolle landen, ondernemingen of risicovolle projecten zoals windmolenparken op de Noordzee.
Per jaar ontvangt Gelderland bijna € 150 miljoen aan rente op de beleggingen.
Op 5 oktober 2011 is bekend geworden dat de provincie Gelderland drie obligaties bij de Belgische Dexia Bank heeft uitstaan ter waarde van € 100 miljoen. Het zijn alle drie onderpandleningen, waardoor Gelderland ervan uitgaat dat het geld gewoon terug komt.

Optimisme
Volgens de directeur van HVC is de aandelenverkoop een stap voorwaarts. Voor potentiële investeerders is volgens hem de onzekerheid rond BARD nu opgeheven.
Er wordt nu dus toegegeven dat er onzekerheid onder investeerders was, terwijl dat in mei jl. nog werd ontkend.
De ondoorzichte investeringsvehikels die Typhoon Capital dit voorjaar introduceerde waren ongetwijfeld mede debet aan het feit dat de investeerders een blok omliepen.
Het Duitse bedrijf levert in principe nog wel de turbines voor het windpark dat een vermogen krijgt van 600 megawatt, genoeg om 700.000 huishoudens van stroom te voorzien.
En vervolgens, om eventuele twijfelaars over de streep te trekken: Maar als investeerders bezwaar hebben tegen turbines van Bard, kan dat worden aangepast.

Het is bekend dat het Zuid-Koreaanse bedrijf Korwind, dat een minderheidsbelang heeft in Typhoon Offshore, graag expertise wil opdoen in het bouwen van windparken. Korwind is een consortium van grote, kapitaalkrachtige Zuid-Koreaanse conglomeraten, waaronder Daewoo en Hyundai. Er kunnen dus Aziatische windmolens boven Schiermonnikoog komen.

Nederlandse duurzame sector creëert subsidieverslaafden

We zien ook bij een bedrijf als Typhoon dat men volledig afhankelijk is geworden van subsidie, miljarden gemeenschapsgeld. Het lijkt wel of het management niet meer in staat is op een normale manier zaken te doen en uit alle macht, als een soort laatste redmiddel, geld bij investeerders probeert weg te halen.

Inmiddels is uit informatie die de redactie van Fibronot.nl begin november 2011 in handen heeft gekregen, gebleken dat Typhoon Capital enkele grote Nederlandse bedrijven heeft benaderd of ze bereid zijn in de windparken te investeren.
Gemeenten hebben geen geld omdat ze bij elkaar meer dan één miljard moeten bezuinigen, het geld is er niet.
Als grote bedrijven het laatste redmiddel zijn dan ziet er niet hoopvol uit, ondanks het feit dat bierbrouwer Heineken gaat participeren in een windpark in de Noordoostpolder. Ook dat is een gok, want het geld voor de bouw van het windpark is bij lange na nog niet binnen en er lopen nog de nodige procedures tegen de komst van het windpark.

Al met al denken we dat dit windpark er niet gaat komen omdat er niet voldoende financiers te vinden zijn en dat de € 3,5 miljard subsidie uiteindelijk in de staatskas blijft waar het ongetwijfeld een bijdrage aan de bezuinigingen bij de overheid gaat leveren.