De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel291-2011 Rekenfout haalt biobrandstofbeleid EU onderuit

Rekenfout haalt biobrandstofbeleid EU onderuit

Donderdag 22 september 2011

Een rapport van de wetenschappelijke raad van het Europees Milieuagentschap (EEA) legt een bom onder het overheidsbeleid rond biomassa en biobrandstoffen.
Het document zegt dat de Europese Unie door een rekenfout ervan uitgaat dat bio-energie CO2-neutraal is. Dat is niet het geval, stellen de wetenschappers van European Environment Agency vast: bij de verbranding van biomassa en biobrandstoffen komt er wel degelijk CO2 vrij en die moet meegenomen worden in de berekeningen terwijl dat nu niet gebeurt.

Het rapport gepubliceerd door het milieuagentschap van de Europese commissie kan verstrekkende gevolgen hebben op het klimaatbeleid en de vooropgestelde mix van hernieuwbare energie bronnen. Door de rekenfout subsidieert het huidige beleid mogelijk de klimaatverandering en de honger in de wereld, in plaats van ze tegen te gaan.

In de Europese wetgeving wordt biomassa voor elektriciteitsopwekking en biobrandstoffen voor transport bestempeld als ‘nul emissie’ of ‘CO2-neutraal’. Die fout heeft “enorme gevolgen voor het leefmilieu”, aldus het rapport. Bij de verbranding van bijvoorbeeld een ton kurkdroog hout komt er 1,8 ton CO2 vrij. Maar de broeikasgassen die bij de verbranding van biomassa vrijkomen worden door EU-richtlijnen niet meegeteld. De boom heeft die CO2 ook ooit uit de atmosfeer opgenomen, luidt de redenering. De wetenschappelijke raad van het Europees milieuagentschap wijst er nu op dat zo’n uitgangspunt fout is.

Ze gaat immers voorbij aan de normale gang van zaken: op de grond waar nu biomassa geteeld wordt, zouden anders planten groeien die niet verbrand worden. In veel gevallen zouden die planten CO2 gedurende een langere tijd uit de atmosfeer halen. Slechts in een beperkt aantal gevallen beantwoordt biomassa ook effectief aan belangrijke duurzaamheidcriteria zoals verminderde CO2-uitstoot en voedselzekerheid.

Enkel wanneer je plantages hebt op grond waar anders geen planten zouden groeien die veel langer CO2 uit de lucht zouden halen, kun je met die biobrandstofgewassen écht extra CO2 uit de atmosfeer halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grasland van lage kwaliteit. Maar het gros van onze biobrandstoffen komt uit gewassen die geteeld worden op landbouwgrond waar eerder andere voedingsgewassen of natuur stonden.

Wat een technische discussie lijkt, is volgens het Europees Milieuagentschap erg fundamenteel omdat het emissiehandelsysteem van de EU de CO2-uitstoot van biomassa negeert. Bovendien gaat de EU-richtlijn om aan 20 procent hernieuwbare energie te komen in 2020 uit van een nulemissie van CO2 bij de verbranding van biomassa en verplicht het een bijmenging van biobrandstoffen om aan 10 procent hernieuwbare energie in transport te geraken.
In landen als Nederland en België komt het grootste deel van hernieuwbare energie uit biomassa, onder meer de inefficiënte bijstook van houtpellets in steenkoolcentrales en wordt deze manier van energieopwekking royaal gesubsidieerd.

Diverse milieuorganisaties in Nederland en België pleiten inmiddels voor onmiddellijke afschaffing van de fiscale vrijstelling voor biobrandstoffen in het transport en vragen om biomassa te onderwerpen aan strikte duurzaamheidscriteria en deze enkel in te zetten in de meest efficiënte toepassingen.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Al 4 jaar ageert deze website tegen het gesjoemel met CO2 cijfers door diverse organisaties en bedrijven als BioShape.
In diverse artikelen wordt er op deze website op gewezen dat bij verbranding ook CO2 vrijkomt die echter nooit meegeteld werd.
Bedrijven hielden echter vol dat de productie CO2 neutraal was. BioShape had er ook zo’n handje van en produceerde zelfs via een gerenomeerd milieuadvies kantoor (CE Delft) een rapport dat de CO2 neutraliteit nog eens onderstreepte. De redactie van deze website heeft altijd zijn bedenkingen tegen dit rapport gehad.

Nu toont een gerenomeerde instelling als het Europees Milieuagentschap haarfijn aan dat de tot nu toe gehanteerde cijfers en veronderstelling van geen kant deugen.

Het is alleen jammer dat veel organisaties en bedrijven zo verrot zijn dat het hen veel moeite zal kosten hun standpunten omtrent CO2 te wijzigen. Ze zullen immers niet toe willen geven dat ze eerst met de cijfers geknoeid hebben.
Vooral in Brussel zal men er veel moeite mee hebben de vastgeroeste standpunten te wijzigen en zal men op allerlei manieren trachten de nieuwe feiten te negeren en onder ogen te zien.