De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel299-2011 Windmolens helpen ons niet verder

Windmolens helpen ons niet verder

Dinsdag 4 oktober 2011

Roept Nederland bij toeristen al snel het beeld op van mooie karakteristieke molens in een polderlandschap, in de toekomst zal dat beeld waarschijnlijk verdreven worden door de moderne, grote en minder karakteristieke windturbines.

Nederland krijgt de komende jaren namelijk veel meer windturbines. Het is een van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat in 2020 35 procent van alle geproduceerde energie groen is.
Dat blijkt uit de Green Deal die minister Maxime Verhagen gisteren met 59 overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekende.
En aangezien er geen bergen zijn waar we stuwmeren in kunnen aanleggen en ook de zon in Nederland niet uitbundig genoeg schijnt, moeten we het voornamelijk hebben van de wind.

Al langer klinkt de ambitie om de huidige 2000 Megawatt die de windturbines produceren op te vijzelen naar 6000 Megawatt.

“Offshore windenergie (op zee) is een belangrijke techniek voor de verdere verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening”, aldus minister Verhagen. Maar dat betekent niet dat er ook op het land niet meer windturbines bij komen.
“Die zijn daar veel goedkoper”, aldus een woordvoerder van Economische Zaken. “Dus ik kan me zeker voorstellen dat de bedrijven die de parken gaan bouwen voor land zullen kiezen.”

Nu al zijn er grote protesten tegen geplande windmolenparken in Urk, Drenthe en Groningen. De witte reuzen die volgens sommigen horizonvervuiling zijn, produceren bovendien een behoorlijk geluid en ook het continue zwiepen van de wieken wordt door omwonenden als zeer storend voor de leefomgeving ervaren.

En wat te denken van de waardedaling van je huis als er plotseling een windturbine in je achtertuin wordt gebouwd?
Volgen Fred Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, zullen al die extra windturbines weinig uithalen.
“De verdiensten van windturbines worden steeds gepresenteerd door het aantal huishoudens te noemen dat van stroom wordt voorzien. Dat levert mooie grote getallen op maar men verzuimt daarbij te vermelden dat die huishoudens maar een klein deel van alle energie verbruiken.” De industrie zorgt voor het grootste energieverbruik. “Al die dure windenergie helpt ons geen steek verder in het terugdringen van het fossiele brandstofverbruik”, aldus Jansen.

Toch lijkt er weinig gedaan te kunnen worden tegen de windmolenwens van de regering. In de Green Deal is zelfs opgenomen dat zonodig regels worden aangepast om de bouw van windmolenparken te vergemakkelijken. Heel veel hoeft er trouwens niet te veranderen want ook nu kan het rijk bepalen waar windturbines komen. “Het rijk kan alle protesten overrulen.”