De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel315-2011 Windmolens Ecofactorij opnieuw onder vuur bij Raad van State

Windmolens Ecofactorij opnieuw onder vuur bij Raad van State

Dinsdag 25 oktober 2011

De Raad van State in Den Haag behandelt momenteel twee dossiers over de komst van windmolens op bedrijvenpark Ecofactorij bij Apeldoorn.

Dinsdag besprak de Raad de beroepen tegen de milieuvergunning voor het omstreden windmolenpark. Er zijn vijf hoge windturbines gepland, met een totaalopbrengst van 14 megawatt. Onlangs behandelde de Raad de beroepen tegen het bestemmingsplan voor de Ecofactorij, waarbij vooral de aanvliegroute van Teuge een grote rol speelde.

Bij de zaak van dinsdag draaide het vooral om de vraag of de gemeente Apeldoorn alsnog een kostbaar en tijdrovend Milieueffectonderzoek (MER) moet laten doen naar de windparklocatie. Volgens de bezwaarmakende omwonenden is een MER absoluut noodzakelijk omdat de 150 meter hoge windmolens een veel te grote impact hebben op de woon en leefomgeving van de bewoners van Apeldoorn-Oost en de natuur.

De raadsman van de gemeente Apeldoorn benadrukte dat de gemeente niet wettelijk verplicht is om een MER te laten doen omdat het project onder de zogenoemde MER-plichtnorm valt. Immers, een MER is volgens Apeldoorn alleen verplicht bij meer dan 10 windturbines en meer dan 15 megawatt. Staatsraad J. van Kreveld zei dat de Raad van State eerst gaat uitzoeken of de gemeente Apeldoorn al dan niet een MER-onderzoek zal moeten doen. Zo nee, dan gaat de Raad in op alle inhoudelijke milieubezwaren van de omwonenden tegen het windpark.

En dat zijn er heel wat. Omwonende J. Plooij liet op een kaart zien dat vooral bewoners van de wijken De Maten en Zonnehoeve last zullen krijgen van de herrie en de schaduwen van de draaiende wieken.

De Raad van State doet tussen de zes en twaalf weken uitspraak in beide zaken over de windmolens. Als één van de twee of beide uitspraken ongunstig zijn voor de gemeente en ontwikkelaar Evelop, dan zal het plan op zijn minst opnieuw forse vertraging oplopen.

De familie De Vries, die op 300 meter van het geplande windmolenpark woont, vreest een en al ellende van de windmolens en wil afstel van de plannen. Apeldoorner Joop de Vries was dinsdag bij de Raad van State niet te spreken over de handelwijze van de gemeente Apeldoorn. Volgens hem staat de burger volstrekt rechteloos tegenover de overheid als die per se een plan wil doordrukken. ,,De gemeente doet helemaal geen onderzoek naar de gevolgen van 14 megawatt windturbines voor de volksgezondheid. Nu al heb ik dagelijks hoofdpijn door de hoogspanningsleidingen bij mijn woning. Die wil ik al acht jaar lang vervangen door nieuwbouw maar de gemeente weigert elke medewerking en beantwoordt geen enkele brief van mij. Zo blijft de burger niets anders over dan om het recht in eigen hand te nemen.’’