De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel319-2011 Fibroned or not? That’s the question

Fibroned or not? That’s the question

Maandag 31 oktober 2011

Het is alweer bijna 1 jaar geleden dat Fibroned iets van zich liet horen over de plannen met betrekking tot de bouw van de kippenmestverbrander op de Ecofactorij in Apeldoorn.
Het lijkt een gewoonte van Fibroned te worden om aan het begin van het jaar een positief woordje te spreken over de voortgang van Fibroned. Een soort verlate nieuwjaarsboodschap.
Sprak de directie in januari 2009 en januari 2010 de verlossende woorden dat de bouw nu toch echt zou beginnen, op 22 februari 2011 lazen we opnieuw dat alles op een oor na gevild is.
Maar loopt het allemaal wel zo soepel als de directie ons wil doen geloven?

In februari 2011 sprak grootaandeelhouder Vincent Paes in een interview in de Stentor de gedenkwaardige woorden dat het ditmaal echt gaat lukken met de milieu-effect rapportage (MER), ligt de nieuwste milieu-effectrapportage vrijwel klaar en zijn er potentiële afnemers voor de stroom en warmte van de centrale.
Sindsdien is het alweer bijna een jaar stil rondom Fibroned.

Betekent dit dat er helemaal niets gebeurt?
Zeker niet. Achter de schermen wordt flink gelobbyd.

De redactie van Fibronot.nl kwam ter ore dat de voorzitter van de Paes Groep, een belangrijke financier en aandeelhouder van Fibroned, een bezoek heeft gebracht aan het milieuadviesbureau Mobilisation (MOB) van Johan Vollenbroek in Nijmegen, die in het verleden de Bezorgde Burgers van Apeldoorn met succes bij heeft gestaan in de twee rechtszaken bij de Raad van State over Fibroned.
In beide gevallen vernietigde de Raad van State de milieuvergunning die door de Provincie Gelderland was afgegeven, mede door de onmisbare inbreng van Johan Vollenbroek.
Lees meer over Johan Vollenbroek en zijn aandeel in deze zaak op de website van de Bezorgde Burgers Apeldoorn

De directie van de Paes Groep wil namelijk weten of er met de Bezorgde Burgers en de redactie van Fibronot.nl  een gesprek mogelijk is over een doorstart van Fibroned met strengere emissienormen.

Mede namens de Bezorgde Burgers verklaart de redactie van Fibronot.nl dat er met ons niet valt te praten over strengere emissienormen, want wie gaat die strengere normen handhaven?
De directie van Fibroned zelf?

De Bezorgde Burgers en Fibronot.nl gaan slechts voor één optie:

Géén kippenmestverbrander in Apeldoorn.

Ook lijkt de financiering een probleem te zijn, want welke bank steekt er meer dan € 150 miljoen in een project waarvan een deskundige als Prof. Willem Vermeend zegt, dat je dit niet moet doen omdat het verbranden van kippenmest een omstreden techniek is en niet anders tot doel strekt dan het verminderen van een mestoverschot.

De avonturen in Tanzania zullen ook een aanslag op de fondsen van enkele privé financiers gedaan hebben, gezien het feit dat begin november 2011 de villa van één van hen te koop staat. Vanuit die hoek valt dan ook weinig te verwachten.

Bovendien is in 2010 in een afstudeerproject aan de TU Delft voor het eerst in de geschiedenis wetenschappelijk onderzocht welke soorten mest geschikt zijn voor verbranding om energie op te wekken. De wetenschapper kwam tot het oordeel dat kippenmest de meest ongeschikte soort mest is om energie via verbranding op te wekken omdat het zo vervuilend is.

Banken denken tegenwoordig minstens driemaal na alvorens in deze sector te investeren en als ze al investeren dan moet het wel in duurzame technieken zijn.
Duurzaamheid is echter tegenwoordig een wollig begrip geworden, dus de invulling moet wel stevig zijn.
Banken willen te allen tijde aan de spaarders en beleggers uit kunnen leggen wat ze met hun geld hebben gedaan, dus wordt er naast de cijfers ook gelet op de duurzaamheid van de hele procesketen om te voorkomen dat verduurzamen op de ene plek vervuiling op de andere betekent.

Zo klinkt de financiering van een kippenmestverbrander voor mestoverschotten misschien duurzaam, maar het mestoverschot komt voort uit intensieve pluimveeteelt.

De toenmalige Staatssecretaris van Milieu, Dr. Pieter van Geel, schreef enkele jaren geleden dat het verbranden van kippenmest niets anders is dan een mestoverschot wegwerken.
In vrijwel alle gevallen financieren banken zo’n project dan niet. Het past niet in het duurzame raamwerk dat de meeste banken hanteren.

En wat te denken van de voedselketen waarin soja één van de belangrijkste grondstoffen voor kippenvoer is? De tientallen miljoenen tonnen soja voor de Nederlandse kippen komen uit Brazilië waar tienduizenden hectare oerwoud zijn gekapt om plaats te maken voor sojastruiken. Nederland is één van de grootste importeurs ter wereld van deze kippensoja.

Ons devies blijft: Géén kippenmestverbrander in Apeldoorn

En als het moet, desnoods tot aan de Raad van State toe.