De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel328-2011 Gevaarlijke stoffen bij Breustedt in beslag genomen

Gevaarlijke stoffen bij Breustedt in beslag genomen

Zaterdag 12 november 2011

De gemeente Apeldoorn heeft vrijdag 11 november 2011 ingegrepen bij chemisch bedrijf Breustedt Chemie aan de Curaçao en de Nagelpoelweg.

In totaal werden 1900 liter chemicaliën afgevoerd die niet op de juiste manier waren opgeslagen. Datzelfde geldt voor 74 propaangasflessen waarvoor geen vergunning was verleend en die niet veilig waren opgeslagen.

Verder stond in de buurt van het bedrijf een oplegger met verpakte chemicaliën die bij navraag van het bedrijf bleken te zijn. De oplegger was gevuld met meer dan 10.000 kilo aan gevaarlijke stoffen. De oplegger zou maandag naar een geschikte opslag in Duiven gaan. Een opslag van meer dan 48 uur is echter tegen de regels, waarna het bedrijf het transport meteen uitvoerde. Het bedrijf was vrijdagavond niet voor een reactie bereikbaar.

Al geruime tijd werden bij het bedrijf gevaarlijke stoffen onbeschermd bewaard in een (zout)loods. Het betreft stoffen die eigenlijk in een kluis thuishoren, omdat ze brandbaar zijn en/of brandbevorderend. Eerder al was hiervoor een last onder dwangsom opgelegd, maar er veranderde niets aan de situatie. Het bedrijf heeft dan ook wederom dwangsommen verbeurd.

Bestuursdwang

Omdat het bedrijf zich bleef onttrekken aan gemaakte afspraken en overtredingen voortduurden, heeft de gemeente begin september 2011 besloten om de last onder dwangsom om te zetten in een last onder bestuursdwang. De gemeente verwijdert daarbij verpakte gevaarlijke stoffen die niet conform de vergunning zijn opgeslagen van het terrein en slaat die elders – wel conform de regels – op. De kosten zullen op het bedrijf worden verhaald.

Het bedrijf is van tevoren op de hoogte gesteld van het voornemen tot bestuursdwang.

Vergunning aangepast

De gemeente wil een normale, veilige bedrijfsvoering van het bedrijf niet in de weg staan. In overleg met het bedrijf is de oplossing gevonden om in de zoutloods kluizen te plaatsen waarin de brandbare en brandbevorderende gevaarlijke stoffen veilig kunnen worden opgeslagen.

Het bedrijf heeft eind juli 2011 aangegeven dat deze kluizen in week 45 geleverd zouden worden. Helaas is geconstateerd dat deze afspraak niet is nagekomen.

Wethouder Milieu Olaf Prinsen zegt: “Het is altijd vervelend om zo’n besluit te moeten nemen. Maar de gemeente is van oordeel dat meer dan voldoende tegemoet gekomen is aan de belangen van het betreffende bedrijf. De gemeente heeft ook de belangen van veiligheid van burgers in acht te nemen en vond het dus nodig in te grijpen.”

Zie ook: Openbaar Ministerie dreigt Breustedt Chemie stil te leggen

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Breustedt neemt het niet zo nauw met de wet.

In 2009 kreeg het bedrijf van de NMA een boete van € 1,4 miljoen opgelegd wegens ongeoorloofde prijsafspraken met andere leveranciers van zwembadchloor.
De boete was zo hoog omdat Breustedt weigerde aan de NMA inzage in de boeken te geven waarna de NMA een schatting van de chlooromzet maakte. Breustedt heeft daarna een accountant ingeschakeld die de chlooromzet vaststelde. Naar aanleiding van deze nieuwe berekening verlaagde de NMA de boete naar € 424.000.

Breustedt is in de afgelopen jaren meerdere keren door de Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn beboet vanwege vervuiling die het bedrijf veroorzaakte.

In april 2009 diende Breustedt bij de Provincie Gelderland een melding op grond van de Wet bodembescherming in. Breustedt Chemie had een saneringsplan ingediend waarin stond hoe men de verontreiniging op de Curacao 3 in Apeldoorn zou gaan aanpakken.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben toen aan Breustedt meegedeeld niet in te stemmen met het saneringsplan.

Op de vorige lokatie van Breustedt in Ugchelen is het terrein nog steeds ernstig met Trichloorethyleen en Perchloorethyleen verontreinigd.

Eveneens eind 2009 werd bekend dat Breustedt naar de Ecofactorij wil verhuizen.

De redactie van Fibronot.nl vraagt zich af of we op de Ecofactorij een herhaling van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren zullen zien.
Ondanks de nieuwbouw is de redactie ervan overtuigd dat we, indien de verhuizing mocht doorgaan, over enkele jaren opnieuw getuige zullen zijn van ernstige bodemverontreiniging in een gebied dat grenst aan een Natura 2000 gebied.