De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel333-2011 Winning van steenkoolgas in de Achterhoek van de baan

Winning van steenkoolgas in de Achterhoek van de baan

Woensdag 16 november 2011

De winning van steenkoolgas in de Achterhoek is van de baan. Het Australische bedrijf Queensland Gas Company heeft aan het ministerie van Economische Zaken laten weten dat het afziet van zijn plannen om het gas te winnen. De provincie Gelderland heeft dit nieuws bevestigd.

Een reden is daarbij niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het groeiende protest in Gelderland tegen de winning van het gas een rol heeft gespeeld.

De provincie Gelderland en de Gelderse Milieufederatie zagen niets in de gaswinning, die grote risico’s voor het milieu en het grondwater zou kunnen hebben. Bij de winning van het gas wordt steenkool op kilometers diepte gekraakt, met behulp van chemicaliën.

Zowel de provincie als de milieuorganisatie hadden rechtszaken aangespannen. Het ministerie van Economische Zaken had al een vergunning afgegeven voor proefboringen.

Ook tegen de winning van schaliegas in Brabant zijn veel protesten gerezen. Minister Verhagen laat daarom nader onderzoek doen naar de veiligheid. Hij is wel overtuigd van de noodzaak om dit gas te winnen.