De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel334-2011 Windenergie al jarenlang onrendabel

Windenergie al jarenlang onrendabel

Vrijdag 18 november 2011

Windenergie is niet rendabel zonder kapitaalinjecties van de overheid. De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend.
Dit blijkt uit een analyse die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 17 november 2011 presenteerde.

Vorig jaar is het verlies uitgekomen op 150 miljoen euro. Dit verlies is gecompenseerd door overheidssteun voor de producenten van in totaal 360 miljoen euro. Sinds 2005 zijn er bij de productie van windenergie alleen maar verliezen te noteren (zie onderstaande afbeelding). In twintig jaar tijd is er ongeveer drie miljard euro geïnvesteerd in windenergie.

opbrengst windmolens
Verlies op productie windenergie

Windenergie kan slinkende olie- en gasreserves niet compenseren

De hoeveelheid wind is oneindig. Voor het opwekken van windenergie zijn echter windmolens nodig. De levensduur van windmolens is wel eindig. Door de uitbreiding van het windmolenpark is de voorraad windenergie van 1990 tot en met 2008 toegenomen. Deze toename weegt echter bij lange na niet op tegen de afname van de Nederlandse olie- en gasvoorraad. Ter vergelijking, in 2010 waren de reserves aan olie en gas meer dan 200 keer zo groot dan de windvoorraad.

Na 2008 is de voorraad windenergie afgenomen omdat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen en de bestaande molens zijn verouderd. Dat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen komt door een gebrek aan subsidie tussen augustus 2006 en april 2008 voor nieuw aan te vragen projecten. De subsidie voor bestaande en al ingediende projecten liep gewoon door.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Bij de productie van windenergie komen geen CO2-emissies vrij. De bijdrage die windmolens aan de CO2-reductie leveren is tamelijk gering, namelijk ongeveer 1 procent.
Of je dat ziet als waardevolle bijdrage aan de redding van het klimaat of als weggegooid geld is een politieke mening, geen wetenschappelijke.

In 2010 kwam het verlies van alle producenten van windenergie dus uit op ongeveer € 150 miljoen. De elektriciteitsprijzen waren dat jaar relatief laag door de economische crisis en daarbij waaide het ook nog eens weinig. Dit verslechterde de concurrentiepositie van de windenergieproducenten.

De gasprijzen vertonen al meer dan een jaar een dalende tendens als gevolg van de winning van grote schaliegasvoorraden in de VS. Als gevolg daarvan is de VS van grote gasimporteur een zeer grote gasexporteur geworden wat een drukkend effect op de wereldmarktprijzen voor gas heeft.

Typhoon Capital zoekt nog € 2,5 miljard financiering voor een paar windparken op zee.
Financiers zullen zich wel twee maal bedenken met bovenstaande cijfers in het achterhoofd. Het is bovendien ook niet zeker dat de verliezen in de toekomst door de overheid gecompenseerd zullen worden.
Kortom, financiering van dergelijk grote windparken is een hachelijke zaak geworden met onzekere rendementen.