De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel336-2011 Apeldoorn: Windmolens creëren eigen weerstand

Apeldoorn: Windmolens creëren eigen weerstand

Woensdag 23 november 2011

De gemeente Apeldoorn staat als vooruitstrevend te boek en wil in 2020 de gebouwde omgeving binnen haar grenzen energieneutraal hebben. Met die voornemens is men voortvarend aan de slag gegaan, maar zonder slag of stoot gaat het niet. Wethouder Olaf Prinsen (D66) licht toe.

Wat zijn de obstakels en de successen tot nu toe?

Olaf Prinsen: “Als gemeente zijn we al geruime tijd bezig met eigen projecten. Zo’n anderhalf jaar geleden kwam de omslag in ons denken. We realiseerden ons dat als we de doelstelling voor 2020 willen halen, we dat niet alleen kunnen. Sowieso niet met het energieverbruik van de gemeente zelf, dat maar 1,5 % van het totaal is. We moeten dus naar buiten kijken en inwoners en bedrijven enthousiasmeren om de doelstelling samen met ons te behalen.”

De drang tot samenwerking zal ook met de crisis te maken hebben?

“Zeker, er is minder geld. Maar vergeet ook niet dat duurzaamheid een beweeglijk en onvoorspelbaar gebied is. Wie had vier jaar geleden durven voorspellen dat er nu zoveel auto’s met een A-label rondrijden? We weten nu nog niet hoe we onze doelstelling gaan halen. De routekaart naar duurzaamheid wordt steeds herijkt. Dat er veel moet gebeuren is wel duidelijk, want pas zo’n 4% van de gebouwde omgeving is op dit moment energieneutraal.”

Welke keuzes worden dan nu gemaakt?

“We zetten vooral in op zonnepanelen bij de verduurzaming van de energie-opwekking. Wij denken dat ze in 2017 kunnen concurreren met grijze stroom. Bovendien zijn ze makkelijker en sneller te installeren dan windmolens, die natuurlijk wel over veel vermogen beschikken. Als je windmolens wilt plaatsen, dan heb je grote kans je eigen weerstand te organiseren omdat burgers die molens niet in de buurt willen hebben.

We hebben plannen voor vijf molens, maar daarover zijn we al jaren aan het procederen. Onze eerste focus is de verduurzaming van de bestaande bebouwing. Alleen al dubbel glas heeft effect. Toch doet men dat vaak niet. De vraag is dus waar de markt faalt. Om te beginnen moeten we erkennen dat er verschillende doelgroepen zijn, met evenveel drijfveren. Van geld besparen tot onafhankelijkheid, comfort verhogen en het milieu sparen. Je kunt mensen niet alleen aanspreken op hun geweten. We moeten burgers dus aanspreken op hun intrinsieke motivatie.

Een mooi voorbeeld is dat van een echtpaar dat het eerste energieneutrale huis in Apeldoorn heeft betrokken. Ze wilden niet afhankelijk zijn van de energieprijzen. Daar zie je dus een van de drijfveren die we moeten aanspreken: de wens om zekerheid te hebben over de energievoorziening.”

Hoe werkt het aanspreken van burgers in de praktijk?

“Om een voorbeeld te noemen: we hebben in een bepaalde wijk een project opgezet: ‘Uw woning in de watten’. Daarbij laten we een EPA-onderzoek doen in de woning. De aanbevelingen die daaruit komen, worden meteen aangepakt door een consortium van bedrijven. Daarbij hebben we ook een garantieregeling opgezet waaruit de investeringen worden bekostigd en terugverdiend door de besparingen.”

Wat waren de resultaten van dit project?

“We hebben 1400 woningeigenaren aangeschreven. Daarvan heeft een derde een EPA-advies laten uitvoeren. Uiteindelijk laten 10 tot 15 mensen maatregelen uitvoeren. Dat valt ons tegen, als ik eerlijk ben.”

Hoe komt dat?

“We zijn nu de evaluatie aan het maken, maar de samenwerking in een nieuw consortium is wel één van de aandachtspunten.”

Welke conclusies trekt u daar uit?

“Ze moeten gezamenlijk leren te opereren vanuit de behoefte van de klant. Daarnaast moet een woningeigenaar ook in kleine stapjes verbeteringen kunnen uitvoeren en is een goede garantieconstructie een belangrijke voorwaarde. Het is een leerproces, maar ik denk dat we hiervan in de toekomst wel een succes kunnen maken.”

Hoe ziet u de rol van de gemeente?

“De gemeente zal steeds meer de regisseur zijn. De overheidsbudgetten drogen op, dus de verantwoordelijkheid zal alleen al daarom meer bij de burgers en het bedrijfsleven komen te liggen. Wij als overheid moeten zorgen dat het bewustzijn ontstaat waarom energie een belangrijk thema is. Provincies kunnen een rol spelen door belemmerende regels weg te nemen en te helpen met garantiefondsen.”

(Bron: www.energieoverheid.nl )