De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel337-2011 Reservering grond Fibroned heeft Apeldoorn al bijna € 4 miljoen gekost

Reservering grond Fibroned heeft Apeldoorn al bijna € 4 miljoen gekost

Woensdag 23 november 2011

De reservering van de 5 hectare grond op de Ecofactorij in Apeldoorn heeft de gemeente Apeldoorn in de afgelopen 12 jaar al bijna € 4 miljoen gekost.
Bedrijven waar grond voor gereserveerd wordt moeten er echter vanaf begin 2012 rekening mee houden dat zij de kosten van reservering, rente, ed., moeten gaan betalen.

Voor Fibroned wordt op de Ecofactorij al bijna twaalf jaar een kavel van vijf hectare vastgehouden. Fibroned wil er een energiecentrale bouwen die stroom opwekt uit kippenmest. Procedureel liep dat plan meermalen spaak bij de Raad van State. Daarmee is het echter niet van tafel. De provincie Gelderland heeft de gemeente Apeldoorn gemeld dat Fibroned op korte termijn een integrale omgevingsvergunning wil aanvragen.

Vanwege het innovatieve en duurzame karakter sprak de gemeente begin deze eeuw de intentie uit mee te werken aan de komst van Fibroned en die intentie heeft ze nog steeds. Pas na 1 januari 2013 maakt de gemeente balans op. Is er dan nog geen voortgang, dan kiest de gemeente eventueel een nieuwe koers.

Stel dat Fibroned voor de reservering had moeten betalen, hoeveel was dat dan geweest? De gemeente wil daarover niet ‘speculeren’. Over de rekenmethode (bijvoorbeeld bedrag per hectare, percentage van de totale verkoopsom) voor de kosten van opties wordt immers nog gesproken.

Zouden de kosten minimaal de rente moeten dekken, leert een rekensom dat bij een grondprijs van 150 euro per vierkante meter (7,5 miljoen) bij een rente van vijf procent alleen de som van tien jaarrentes al 3,75 miljoen euro is.

Apeldoorn moet bezuinigen

Apeldoorn moet de komende jaren meer dan € 100 miljoen bezuinigen en dreigt vanaf volgend jaar onder curatele te worden gesteld.
De hoogmoedswaanzin van deze gemeente wordt genadeloos afgestraft. Vanaf 1 januari 2012 staat Apeldoorn onder financieel toezicht van de Provincie Gelderland. Mocht dit niet helpen dan ligt de status Artikel 12 gemeente in het vooruitzicht.
Deze website heeft er de afgelopen jaren herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat de kosten die gemaakt worden voor de reservering van grond voor Fibroned en andere bedrijven een beschamende vertoning is en verspillen van belastinggeld van inwoners van Apeldoorn.

MER

Dat de Provincie heeft gemeld dat Fibroned op korte termijn een alles omvattende omgevingsvergunning wil aanvragen neemt de redactie van deze website voor kennisgeving aan.
Het is immers voor het vierde achtereenvolgende jaar dat Fibroned op het punt staat een vergunning aan te vragen.
Het lijkt op een soort touwtrekken om de boel te rekken en de gemeente aan het lijntje te houden.
Voorafgaande aan het aanvragen van een omgevingsvergunning door Fibroned zal het bedrijf eerst een MER moeten maken en die door de Commissie MER moeten laten beoordelen.
Bij de Commissie MER is tot op vandaag nog geen MER van Fibroned ingediend.

Bibob

De Commissaris van de Koningin van de Provincie Gelderland, Mr. Clemens Cornielje heeft in oktober 2010 aan de redactie van Fibronot de schriftelijke garantie gegeven dat een eventuele aanvraag van een vergunning door Fibroned door het Bureau Integriteit van de Provincie zal worden beoordeeld. Mocht de Provincie daartoe aanleiding zien dan zal het Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie worden geraadpleegd.
De redactie van deze website heeft het volste vertrouwen in de uitkomst van een integriteitsonderzoek naar de directie, aandeelhouders, directe zakenrelaties en financiers van Fibroned.