De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel340-2011 Wordt omstreden windmolenpark Ossendrecht tóch gebouwd?

Wordt omstreden windmolenpark Ossendrecht tóch gebouwd?

Donderdag 1 december 2011

Het windmolenpark aan de Kabeljauwdreef in de polders bij Ossendrecht dat oorspronkelijk werd geweigerd, mag nu toch gebouwd worden als het aan de commissie ruimte van de provincie Brabant ligt.

Aanvankelijk geweigerd

Het park werd in eerste instantie geweigerd door de provincie omdat de open ruimte van het gebied teveel aangetast zou worden en het zicht op de Brabantse Wal te waardevol zou zijn. Daarnaast waren de plannen niet in overeenstemming met de eigen provinciale verordening Ruimte. In dat plan zijn andere gebieden aangewezen voor windmolens. De commissie ruimte van de provincie adviseert nu in meerderheid aan Provinciale Staten in te stemmen met de plannen van de gemeente Woensdrecht. Het zag er een tijdlang dus niet goed uit voor het windmolenplan maar tot verbazing van de milieugroeperingen in de gemeente Woensdrecht én de Statenfractie van de Partij voor de Dieren neemt een meerderheid van de Statenfracties, CDA en VVD voorop, nu een positief advies van Gedeputeerde Staten over.

Vrees voor leefgebied

Belangrijkste argument voor de provincie is dat de windmolens een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale doelstelling om in 2020 minstens 320 megawatt aan stroom op te wekken met windenergie. De vijf windmolens, die evenwijdig aan de grens met België komen te staan, zouden tussen de 10 en 12,5 megawatt op moeten brengen. Jim den Blank van Namiro is verbaasd over de ommezwaai van de provincie. “We hebben al eerder aangegeven dat die locatie in de eigen Verordening Ruimte van de provincie géén zoekgebied is voor windmolens. Ook de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, die vreest voor het leefgebied van de foeragerende ganzen en de openheid van de polders voor de Brabantse Wal, reageert verbaasd. “De VVD is principieel tegen windenergie maar stemt uiteindelijk toch in en het CDA vindt dat van natuurverstoring zo dicht op het BASF-gebied niet echt sprake kan zijn”, aldus Marco van der Wel van de PvdD.