De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel344-2011 Wijkraad eist inzage in geheime stukken biomassacentrale Breda

Wijkraad eist inzage in geheime stukken biomassacentrale Breda

Woensdag 7 december 2011

De wijkraad Brabantpark wil inzage in geheime stukken over de vestiging van een biomassacentrale op het Hero-terrein.
De wijkraad doet daarvoor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Op vrijdag 2 december maakte het college het voornemen bekend om een biomassacentrale te bouwen op het inmiddels braakliggende terrein. Eén bijlage, bijlage 1, werd door het college geheim verklaard. “Bewoners zijn zeer ongerust en hebben een groot aantal inhoudelijke en relevante vragen”, aldus Theo Maas van de wijkraad in een brief aan burgemeester en wethouders. Maas wil de antwoorden en verzoekt om onmiddellijke openbaarmaking van alle geheime stukken, behorend bij dit dossier.

De biomassacentrale die de gemeente Breda wil bouwen, komt wat milieuwethouder Wilbert Willems betreft te staan op het voormalige Hero-terrein, tussen het spoor en de Kapittelweg. De bouw van Willems’ ‘houtkachel’ kost 17.6 miljoen euro.

Het gaat om een centrale die zesduizend huishoudens van warmte kan voorzien. Bovendien wekt hij 2,5 megawatt aan elektriciteit op. Dat is grof geschat genoeg voor zo’n vijftienhonderd woningen.

Om de centrale te exploiteren wordt de Bredase Duurzame Energie BV opgericht. Volgens Willems kan de centrale eind 2013 in gebruik worden genomen.

De vestiging van de energiefabriek op het Hero-terrein heeft verschillende voordelen, zegt de wethouder. Zo hoeft er geen ingewikkelde bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. “Bovendien kan het een impuls zijn voor de ontwikkeling van de rest van het Hero-terrein. Je zou er zelfs een zwembad kunnen bouwen, want de warmte is goedkoop”, zegt Willems.

Overlast zal er niet zijn, belooft de wethouder. Er komen hooguit twee vrachtwagens per dag langs om houtsnippers, de brandstof, te storten. Verder komen er geen rare luchtjes uit de centrale.

Gevaarlijk is het complex ook niet. “Het is gewoon een grote kachel, maar dan met het formaat van een forse woonkamer”, zegt Willems.

De biomassacentrale is een uitermate duurzaam project. Volgens de wethouder neemt de CO2-uitstoot van Breda dankzij de ‘houtkachel’ af met 16.500 ton per jaar. Dat is 16,5 procent van de doelstelling die Breda zichzelf heeft opgelegd. De centrale draagt voor 1,4 procent bij aan de totale CO2-reductie van Breda. In 2014 wil de stad ‘CO2-neutraal’ zijn.

Behalve woningen in wijken als De Bouverijen, wordt ook het gemeenschapshuis De Mandt in Teteringen aangesloten op de centrale. De leidingen en aansluitingen komen voor rekening van ELES, een dochter van energieleverancier Essent.

Er wordt door de samenwerkende West-Brabantse gemeentes ook gedacht over een exemplaar dat 25 megawatt genereert: goed voor 25.000 huishoudens.

Uitbreiden van de ‘Hero-centrale’ is beperkt mogelijk. Tenslotte is de houtkachel afhankelijk van genoeg houtsnippers van Staatsbosbeheer.

Update donderdag 2 februari 2012

Biomassacentrale stapje dichterbij, maar niet definitief

De realisatie van een biomassacentrale is weer een stapje dichterbij. Wethouder Wilbert Willems mag verder met 3,5 miljoen euro om onder meer de benodigde Rijkssubsidie van 12,5 miljoen binnen te halen.

Daarnaast moet het college voor een gedegen businessplan en risicoanalyse zorgen, iets waar het tot nu toe aan ontbrak. Zoveel werd donderdag duidelijk in de gemeenteraadsvergadering.

Met name de PvdA, Breda ‘97 en de SP gaven tegengas tegen voortzetting van het huidige plan, ondanks dat ook deze partijen in principe voorstander zijn van de komst van een biomassacentrale.

Bernie van den Berg (Breda ’97) merkte op dat ondanks twee jaar voorbereiding het bestuurlijk een lachertje is. “Het is de coalitie blijkbaar veel waard is om het project biomassacentrale door te laten gaan. Zo’n 20 miljoen euro. U bent bereid een ongedekte cheque te tekenen”, zei de fractievoorzitter over het proces dat hij omschreef als een soap.

Miriam Haagh, fractievoorzitter van de PvdA, brak in haar betoog de biomassacentrale al af voordat de eerste steen is gelegd. In haar ogen is het door Willems ingediende plan zo onvolledig dat daarover geen oordeel kan worden gemaakt.

“Als de centrale kan draaien op de missers van Willems dan kunnen we een jaar vooruit. Het geven van juiste informatie komt in zijn woordenboek niet voor. U neemt geen weloverwogen besluit. Deze beslissing wordt gemaakt om de coalitie bij elkaar te houden”, aldus Haagh.

SP-fractievoorzitter Patrick van Lunteren werd zelfs tot de orde geroepen, omdat zijn opmerkingen over het college volgens de voorzitter van de raad niet door de beugel konden.

“Het college heeft het schijt aan de mensen en is arrogant. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Ik schaam mij voor de wijze waarop is gehandeld”, waren enkele opmerkingen van de socialist.

Toch is de komst van de centrale niet definitief. Voordat Willems daadwerkelijk de eerste schep houtsnippers in de oven van de centrale gooit, moet hij aan een aantal door de raad opgelegde voorwaarden voldoen.

Philip Bos, raadslid D66, meldde tevreden te zijn met de toezegging van het college het advies van Ernst & Young op te volgen en een gedegen risicoanalyse uit te werken. “Kortom, er gaat geen schop in de grond voordat dat alles duidelijk is.”

Willems gaf toe dat het een moeizaam traject is, maar bleef toch vol zelfvertrouwen. “We gaan de totale investering in stukken knippen. Eerst de subsidie zeker stellen. Er komt geen definitieve no-go voor het eind van het jaar.”

De locatiekeuze werd alleen door de oppositie bestreden. Uit de opmerkingen van enkele coalitiepartijen en de wethouder viel op te maken dat Brabantpark zich kan opmaken voor de komst van de biomassacentrale.