De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel345-2011 Rabobank: Dure biomassa remt biovergisting in Nederland

Rabobank: Dure biomassa remt biovergisting in Nederland

Woensdag 7 december 2011

2010 was voor biogasinstallaties in Nederland een moeilijk jaar.
Een rapport van Rabobank leert dat hoogenergetische biomassa schaars is en bijgevolg een dure grondstof wordt. Daardoor is het rendement in de biogassector gestagneerd ondanks de technische vooruitgang die geboekt werd. Verwacht wordt dat de gemiddelde capaciteit zal toenemen om de kostprijs te verlagen.

In Nederland namen de prijzen van hoogwaardige biomassa vooral in de tweede helft van 2010 toe. Er werden meer biovergisters in werking gesteld, wat de vraag naar biomassa deed toenemen. Uitwijken naar alternatieve grondstoffen of een andere samenstelling van de invoerstromen blijken een negatief effect op het rendement te hebben. Hoe stabieler de vergister gevoed wordt, hoe beter de installatie werkt.

Inmiddels zijn er in Nederland 130 biovergisters in bedrijf van elk gemiddeld 1 megawatt (MW). Rabobank schat het aantal vergisters in Duitsland op 7.000 met een capaciteit van gemiddeld 0,5 MW. In België zou het volgens Rabobank gaan om 40 vergisters met een gemiddelde capaciteit van 1,5 MW.

Rabobank acht het onwaarschijnlijk dat de biogasproductie per vergister nog zal stijgen omdat biomassa duur blijft wanneer steeds meer partijen daar behoefte aan hebben. “Nederland kan bovendien de concurrentie uit Duitsland en België niet aan. De subsidiemogelijkheden zijn daar vele malen beter dan in Nederland zodat Duitse en Belgische kopers hogere prijzen kunnen bieden voor biomassa”, alsnog de bank.

Vanwege de ’gratis’ biomassa is er veel belangstelling voor 100-procent-mestvergisting. Rabobank waarschuwt dat de investeringskosten en onderhoudskosten per kuub biogas zodanig hoog liggen dat bij een subsidieperiode van twaalf jaar de kostprijs minstens 25 procent hoger ligt dan bij grootschalige co-vergisting. In Nederland is het subsidieniveau voor mestvergisting naar verluidt te laag en de periode van twaalf jaar te kort. Bovendien zou de techniek nog in de kinderschoenen staan en is het moeilijk om de restwarmte te benutten.

Toch verwacht Rabobank dat uiteindelijk alleen nog reststromen worden vergist. “Voor het imago van de sector en de verdere verduurzaming is dat een must”, klinkt het. De komende jaren zal het verwerken en drogen van digestaat en de voorbewerking van co-producten en mest extra aandacht van ondernemers krijgen.

Het vergistingsproces zal volgens het rapport nog geoptimaliseerd worden om de kostprijs te verlagen en het rendement te verbeteren. Dat zal dikwijls via schaalvergroting gebeuren. De gemiddelde installatie in Nederland is 1,5 MW groot en nieuwe installaties hebben in regel minstens deze grootte.

Lees hier het rapport van de RABOBANK

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie heeft de afgelopen jaren diverse keren op de website geschreven dat de grondstoffen voor vergisting steeds duurder worden vanwege de grote vraag.
Een betrekkelijk klein land als Nederland heeft nu eenmaal minder grondstoffen die geschikt zijn voor vergisting of verbranding.
De grote houtgestookte biomassacentrales die in Groningen in aanbouw zijn, stoken miljoenen tonnen afvalhout, dat zelfs in grote hoeveelheden geïmporteerd moet worden.
De redactie van Fibronot.nl durft de stelling wel aan dat er over enige jaren, laten we zeggen over maximaal 5 jaar, een zo ernstig tekort aan grondstoffen zal ontstaan dat het in deze sector faillissementen zal gaan regenen.
Op grond van deze verwachting moeten starters goed beseffen dat ze langjarige contracten met betrouwbare leveranciers afsluiten en oppassen dat ze geen grondstoffen geleverd krijgen die niet op de witte lijst voor komen.
Uit onderzoeken blijkt namelijk dat er nogal wat giftig afval in verwerkt zit.