De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel352-2011 Toekomst in groen gas?

Toekomst in groen gas?

Woensdag 14 december 2011

Door gebruik van ‘groen gas’ uit biomassa kan Nederland veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Zonder groen gas wordt het moeilijk de overheidsdoelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen.

Plannen

Dat zeggen onderzoekscentrum ECN en Gasunie die plannen hebben ontwikkeld voor een grootschalige productie van groen gas in Nederland. Als investeerders daar geld insteken, kan in 2025 drie miljard kuub groen gas worden geproduceerd. Dat is voldoende voor 1,5 miljoen tot 2 miljoen huishoudens. Groen gas kan ook worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en brandstoffen voor transport.

Geïmporteerde biomassa

Grootschalige productie van groen gas is alleen mogelijk door vergisting van geïmporteerde biomassa. Die moet uit landen als Brazilië, Rusland en Canada worden gehaald. Volgens ECN gaat het daarbij om duurzame biomassa die niet ten koste gaat van de voedselvoorziening, natuur, landschap en waterhuishouding.

Proeffabriek

In Alkmaar gaat in 2013 een 30 miljoen euro kostende proeffabriek voor groen gas draaien. In 2017 moet er een grotere, commercieel haalbare gasfabriek komen.

Zonder subsidie is de productie van groen gas niet haalbaar. Momenteel is groen gas zes keer zo duur als gewoon aardgas.
ECN en Gasunie verwachten dat de prijs van aardgas de komende jaren stijgt, terwijl groen gas door betere productietechnieken goedkoper en daardoor concurrerend wordt.
De kosten van biomassa is de meest onvoorspelbare factor voor de prijs van groen gas.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

ECN en Gasunie verwachten dat de prijs voor aardgas de komende jaren stijgt. Wij denken dat die prijsstijging wel mee zal vallen. Door de productie en ingebruikname van grote schaliegasvoorraden is de gasprijs de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven terwijl de olieprijs steeg. De prijs van het aardgas was aan de olieprijs gekoppeld. Vooral de productie van schaliegas in de VS heeft voor een stabiliserend effect gezorgd, waarna de koppeling van de gasprijs met de olieprijs uit de pas begon te lopen. Tot voor twee jaar was de VS de grootste aardgasimporteur. Nu maakt schaliegas al voor bijna 38 procent deel uit van het totale Amerikaanse gasverbruik. De VS zijn nu zelfs gasexporteur geworden.

De prijs van groen gas zal in de toekomst onherroepelijk stijgen omdat de grondstof, biomassa, schaars zal worden. Nederland is natuurlijk niet alleen op zoek naar biomassa.
Je ziet nu al dat bedrijven die een biomassavergister hebben aanzienlijk meer moeten betalen voor hun grondstoffen.

ECN en de Gasunie verwachten dat groen gas goedkoper wordt door betere productietechnieken. Als vaststaat dat die betere productietechnieken inderdaad goedkoper werken hebben beide bedrijven gelijk, maar de dagelijkse praktijk is dat betere productietechnieken heel vaak synoniem zijn voor een hogere prijs van het eindproduct.

Verder vragen wij ons af of investeerders wel bereid zijn miljarden te steken in biomassaprojecten in de wetenschap dat biomassa uit het buitenland ons afhankelijk van die landen maakt.
Dezelfde afhankelijkheid die tegenstanders van fossiele brandstoffen steeds aanvoeren als het om olie en gas uit Rusland en met Midden Oosten gaat.
Nog afgezien van het feit dat de prijs van biomassa de afgelopen paar jaar explosief is gestegen wat tot een aanzienlijk aantal faillissementen onder biomassavergisters heeft geleid.

Hoe zit het met de CO2 besparing?
We lezen altijd hoeveel CO2 er met een duurzaam project bespaard wordt, maar we lezen zelden of nooit hoeveel CO2 er tijdens het transport van de biomassa uit bijvoorbeeld Brazilië geproduceerd wordt. Zoals bekend is de zeescheepvaart een grote producent van CO2 en vooral de wat oudere bulkcarriers produceren massaal CO2 en zwaveldioxide.
Het zou beter zijn indien plannenmakers het totale CO2 plaatje gedurende het hele productieproces bekend zouden maken. Welke biomassa wordt er gebruikt? Hoeveel bedroeg de CO2 productie of besparing bij het ‘maken’ van de biomassa? Hoeveel CO2 productie komt er bij het transport vanaf de andere kant van de wereld vrij? Hoeveel CO2 wordt er bespaard of geproduceerd bij het vergisten?
Kortom, het CO2 beeld van de hele productieketen.
Is dat positief, negatief of neutraal?

Zie ook het artikel Rabobank: Dure biomassa remt biovergisting in Nederland