De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel355-2011 Plan windmolens nog niet helemaal van tafel

Plan windmolens nog niet helemaal van tafel

Vrijdag 16 december 2011

De gemeente Apeldoorn bespreekt op korte termijn met energiebedrijf Eneco of er nog een mogelijkheid is aan de rand van de stad windmolens te plaatsen.

Er lag een plan voor de bouw van vijf windmolens op de Ecofactorij, maar de Raad van State heeft daar op woensdag 14 december 2011 een streep door gehaald en de verleende bouwvergunning vernietigd.
De 150 meter hoge windmolens staan te dicht bij vliegveld Teuge en leveren daardoor een gevaar op voor de luchtvaart.

Milieuwethouder Olaf Prinsen liet eerder dit jaar merken dat dit windpark op de Ecofactorij vermoedelijk het laatste energieproject zou worden waar de gemeente zelf een actieve rol in speelt. De markt zou voortaan zelf dergelijke initiatieven moeten ontwikkelen en financieren. De gemeentelijk woordvoerder zegt dat Apeldoorn het plan nog wel had willen uitvoeren. Daarom wil de gemeente snel met initiatiefnemer Eneco bekijken of er nog iets van het plan te redden valt. Ook aanpassing van het plan, zodat het misschien toch haalbaar wordt, is een optie, aldus de woordvoerder.

Apeldoorn vindt dat op dit moment niets is uitgesloten. Volgens de gemeente zou het ook niet getuigen van behoorlijk bestuur richting Eneco als Apeldoorn nu meteen zouden zeggen: helaas, maar we gaan weer over tot de orde van de dag.

Even ter herinnering.
Het oorspronkelijke windpark zou door Evelop ontwikkeld en gebouwd worden. Evelop werd als dochterbedrijf van Econcern echter in 2009 in het faillissement van Econcern meegezogen.
Eneco heeft daarop de activiteiten van Evelop van de curatoren uit de failliete boedel gekocht. Sindsdien gaat de exploitatie van het plan verder onder de naam Windpark Ecofactorij.

Alternatieven
Er wordt dus naar alternatieven gekeken.

Dat zou betekenen dat de windmolens, inclusief de wieken niet hoger dan 150 meter mogen zijn om onder de 5100 meter regel uit de luchtvaartwet uit te komen.
Lagere windmolens zijn op de Ecofactorij geen optie omdat ze dan in de windschaduw van het Veluwemassief staan.

Industriegebied Beekbergen?
De zuidkant van Apeldoorn misschien, op het geplande industriegebied Beekbergen, net ten zuiden van de A1 bij het klaverblad Beekbergen tegenover de wijk de Maten?
Dat zou een optie zijn. De afstand ligt net buiten de 5100 metergrens rondom Teuge.
Veel verder naar het westen langs de A1 is ook geen optie vanwege de aanwezige natuurgebieden.

Op het Veluwemassief?
Het westen van Apeldoorn misschien, bovenop het Veluwemassief?

Hier gaat defensie vast en zeker steigeren omdat defensie in een straal van 28 km rondom het radarstation Nieuw Milligen geen hogere opjecten dan 80 meter wil hebben in verband met storing op de radar.
Het radarstation Nieuw Milligen hanteert namelijk in een straal van 28 kilometer en met een hoogte van meer dan 45 meter ten opzichte van de hoogte van het maaiveld rondom de antenne een radarverstoringsgebied. Voor die radarverstoringsgebieden beoordeelt  het ministerie van Defensie aan de hand van de bouwplannen of de windturbines verstoring opleveren.
In verband hiermee zijn er ter voorkoming van radarverstoring beperkingen van toepassing voor de bouw van hoge gebouwen en overige bouwwerken. Voor nieuw te bouwen gebouwen en overige bouwwerken die gerealiseerd worden binnen het radarverstoringsgebied en hoger zijn dan 45 m boven de maaiveldhoogte ter plaatse van de radar, is het noodzakelijk om een radarverstoringsonderzoek uit te voeren. Als hieruit blijkt dat deze gebouwen en/of overige bouwwerken in een bepaalde richting meer dan 10% vermindering van het radarbereik tot gevolg hebben, worden deze niet toegestaan.
De maaiveldhoogte ter plaatse van de radar Nieuw Milligen is 35 m boven NAP. Dit betekent een toetsingshoogte van 80 m boven NAP.

Op het Kootwijkerzand?
Afgezien van het feit dat plaatsing van windmolens op het Kootwijkerzand niet zal worden getolereerd door defensie omdat ze op ongeveer 3 km van het radarstation Nieuw Milligen staan, is plaatsing op dit grootste levende stuifzandgebied van West Europa zowiezo uit den boze omdat het een beschermde status geniet.

Windmolens op het Kootwijkerzand
Windmolens op het Kootwijkerzand?

Staatsbosbeheer?
Het is bekend dat Staatsbosbeheer overweegt om als extra inkomstenbron in Drenthe enkele windmolens te plaatsen.
De Staat heeft nogal wat bos rondom Apeldoorn, maar we denken dat plaatsing in deze bossen een heilloze weg is die geplaveid is met talloze opstakels.

Gezien de problemen om in de bossen rondom Apeldoorn windmolens te plaatsen lijkt de enige plaats die in aanmerking komt het geplande industriegebied Beekbergen te zijn.

Al met al verwacht de redactie van Fibronot.nl dat een nieuwe procedure voor de bouw op een andere plaats dan de Ecofactorij, plus de onvermijdelijke rechtszaken, nog jaren gaat duren en het is de vraag of Eneco daar nog trek in heeft.

Voorstel

De redactie van Fibronot.nl stelt dan ook voor dat Apeldoorn vijf windmolens van Eneco op zee adopteert en de opgewekte elektriciteit via het lokale bedrijf deA aan de leden distribueert.

Dat klinkt leuker dan weer jarenlange procedure’s en rechtszaken.

Windmolens in Nederland op het land

De overheid wil in 2020 6000 megawatt aan windenergie op land hebben geplaatst, 4000 megawatt meer dan nu het geval is. Op verschillende manieren heeft de overheid in 2009 en 2010 burgers betrokken bij de vraag hoe en waar die extra capaciteit gerealiseerd dient te worden.

Rapport met de resultaten van een burgerconsultatie over windenergie.

Uit het rapport:
Burgers willen graag meedenken over de plaatsing van windmolenparken in Nederland
op land. Dat het onderwerp leeft onder burgers blijkt wel uit het percentage dat aangeeft:
“Ik vind de plaatsing van windmolenparken een belangrijk onderwerp voor Nederland als
geheel”, 60% geeft dit aan. Het is hierdoor bijna onmogelijk om burgers niet bij het
proces te betrekken.

Misschien ter overweging voor de gemeente Apeldoorn dit rapport eens te lezen en de inwoners van Apeldoorn een vorm van inspraak te geven over de bouw van windmolens.
Het betrekken van burgers bij de voorgenomen bouw van windmolens doet de weerstand tegen windmolens afnemen.