De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel346-2011 Energieproef in Apeldoorn

Energieproef in Apeldoorn

Woensdag 7 december 2011

De Apeldoornse wijk Kerschoten wordt waarschijnlijk de eerste wijk van Nederland die energieneutraal is. Een consortium van grote bedrijven geeft de voorkeur aan Apeldoorn, boven Breda en Haarlem.

In Kerschoten zal niet elk gebouw energieneutraal kunnen worden, maar wel zal er in de hele wijk evenveel energie duurzaam worden opgewekt als gebruikt. Volgend jaar moet er een plan op tafel liggen. De deelnemers willen aantonen dat het zonder overheidssubsidie haalbaar is gebieden energieneutraal te maken.

Deelnemers van het samenwerkingsverband zijn onder meer Nuon, Eneco, Rabobank, Philips, BAM, TNO, Nefit en KPMG. Ze werken samen onder de naam Gebieden Energie Neutraal  (GEN).
Eerste proeve van bekwaamheid is een energieneutrale nieuwbouwwijk op het voormalige marinevliegveld Valkenburg bij Katwijk.
Na Kerschoten volgt er nog een wijk die door sloop en nieuwbouw energieneutraal zal worden.

Directeur Krista Walter van de Apeldoornse woningstichting De Goede Woning noemt het project een grote kans voor Apeldoorn om de kennis in de stad te bundelen met die van grote bedrijven.
ook milieuwethouder Olaf Prinsen is verheugd. “Bijzonder is ook dat in de aanpak van GEN de bewoner centraal staat. Uiteindelijk moet het project voor de bewoners een comfortabel, betaalbaar en duurzaam huis opleveren.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie vraagt zich af waarom de naam van deA, de Apeldoornse coöperatie en energiebedrijf in oprichting, niet als deelnemer genoemd wordt.

En hoe zit het met de Apeldoornse wijk Zuidbroek?
Deze wijk had toch de ambitie als eerste wijk in Nederland volledig energieneutraal te zijn? Zo werd het toch door de gemeente gepromoot?
Of komt het dat Essent, de concurrent van Nuon en Eneco daar de zaken behartigt?
Zuidbroek neemt van de lokale Rioolwaterzuivering Apeldoorn biogas af dat via een 1400 meter lange transportleiding vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de wijk wordt getransporteerd.

Een WKK, een Warmte Kracht Koppeling in Zuidbroek zorgt er vervolgens voor dat elk huis van elektriciteit en warm water wordt voorzien. Energiebedrijf ESSENT ondersteunt deze vorm van energielevering aan de bewoners van Zuidbroek.

De redactie van Fibronot.nl vindt dat wethouder Olaf Prinsen zich wat actiever had moeten inzetten voor de bouw van een serie biomassavergisters op de Ecofactorij met bijbehorende gasopwerkingsinstallatie en ten zuiden van de A1 in Klarenbeek, in plaats van telkens de pers te bestoken met plannen die onhaalbaar lijken.

Dat was een betere ondersteuning geweest om heel Apeldoorn in 2020 energieneutraal te maken, dan een bestaande woonwijk naar energieneutraal te transformeren.
Gezien de hoeveelheid bedrijven die aan het plan meedoen wordt het een peperdure operatie, want de genoemde bedrijven zijn geen charitatieve instellingen en moeten er allemaal aan verdienen.

Update donderdag 8 december 2011

Hierboven vroeg de redactie zich af waarom deA niet werd genoemd.

Dat is veranderd. Nu wordt deA wel genoemd.
Blijft de vraag waarom Kerschoten en niet Zuidbroek waar al hele stukken infrastructuur liggen voor een volledig energieneutrale wijk.

Samenwerken voorop in Kerschoten

Donderdag 8 december 2011

Het brede draagvlak in de Apeldoornse samenleving voor een energieneutrale wereld is een van de grootste troeven geweest om Kerschoten aan te wijzen als een gebied dat energieneutraal kan worden. Na een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Apeldoorn moet volgend jaar blijken of de omvorming financieel haalbaar is. Lukt het in Kerschoten, dan lukt het ook elders in het land, is het devies van GEN, een consortium van grote bedrijven in Nederland. Apeldoorn heeft breed gelobbyed voor het project.

Namens de drie Apeldoornse woningcorporaties en de gemeente Apeldoorn was directeur Krista Walter van De Goede Woning grote trekker. Maar ook twee Apeldoornse samenwerkingsverbanden doen mee aan het project. Daarbij gaat het om de stichting Apeldoorn voorop in duurzaamheid (AVID), waarin tal van organisaties, bedrijven en bevlogen particulieren bijeen zijn gekomen. Verder is ook deA van de partij, het plaatselijke duurzame energiebedrijf in oprichting.

Corporatie-directeur Walter reageert blij en trots op de toewijzing van het project aan Apeldoorn, ten koste van Haarlem en Breda. ,,Apeldoorn heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. De bedrijven die in GEN deelnemen zijn grote partijen. Dat is prachtig voor Apeldoorn. Onze gezamenlijke drive is doorslaggevend geweest voor de jury. Deze kans moeten we grijpen”. In het project dat GEN (Gebieden Energie Neutraal) samen met Apeldoornse partijen voor Kerschoten gaat opzetten, spelen bewoners de voornaamste rol. Zowel huurders als woningeigenaren zullen hun bijdrage moeten leveren aan een energieneutrale toekomst. Daarbij wordt er massaal energie bespaard, terwijl de benodigde restenergie duurzaam moet worden opgewekt.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Zoals de redactie hierboven al opmerkte wordt het een peperduur project. Het is duidelijk wie de meeste kosten per woning moet ophoesten:

Zowel huurders als woningeigenaren zullen hun bijdrage moeten leveren.

Daarmee ligt er een tijdbom onder het plan, want bewoners zijn juist niet bereid een forse bijdrage te leveren. Hoe gek het ook klinkt, de meeste bewoners verhuizen na gemiddeld 7 jaar. Men overziet deze periode meestal wel. Blijkt dat er voor een project betaald moet worden waarbij de horizon op 15 jaar ligt, dan is men niet thuis. Vooral omdat is gezegd dat het hele plan zonder overheidssubsidie uitgevoerd kan worden.