De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

FibroMinn

FibroMinn

FibroWatt heeft in Engeland 3 mestverbranders gebouwd en gaat in de VS verder met plannen voor nog een aantal verbrandingsinstallaties.

De eerste in de reeks was FibroMinn, in Benson, Minnesota.

fibrominn
Luchtopname van FibroMinn in Minnesota VS
(klik om te vergroten)

FibroMinn opende zijn mestverbrander met een capaciteit van 55 megawatt opgewekte stroom in mei 2007.
Het is de grootste mestverbrander in de VS in zijn soort en verbrandt per jaar 700.000 ton kalkoenpoep, waarvan 100.000 tot 200.000 ton bestaat uit ander agrarische (dierlijk) afval.
De bedrijfskosten liggen bij deze mestverbrander hoger dan bij een vergelijkbare kolen gestookte centrale.
De afvoergassen zijn altijd een controversieel onderwerp in Minnesota geweest maar hebben er wel toe geleid dat de FobroMinn installatie in Benson de grootste enkele bron van arsenicumvervuiling in de Staat is geworden, de grootste bron van zwaveluitstoot, de tweede bron van zoutzuuruitstoot en een beduidend grote bron van dioxinevervuiling is geworden.
De vuiluitstoot is zelfs zo groot dat de FibroMinn verbrander méér vuil uitstoot dan de meeste kolencentrales in de Staat Minnesota bij elkaar.
Als we beseffen dat de FibroNed installatie op de Ecofactorij in Apeldoorn naar voorbeeld van de Engelse FibroWatt en Amerikaanse FibroMinn installaties wordt gebouwd, dan kunnen we nog wat verwachten.

Kansas
In Kansas hebben de autoriteiten onlangs besloten de bouw van twee kolengestookte centrale’s van ieder 700 megawatt tegen te houden.
De firma Sunflower Electric Power had de bouwvergunning en technische voorbeidingen afgerond toen de staatssecretaris voor milieuzaken in Kansas, Roderick Bremby, de milieuvergunning afwees. De reden was de bezorgdheid over toename van de global warming.
Het afwijzen van de milieuvergunning van Sunflower Electric was de eerste keer in de VS dat men serieuze zorgen had dat de CO2 uitstoot een gevaar voor mens en milieu zou betekenen.
De staatssecretaris zei dat het onverantwoord is de negatieve effecten van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen, te negeren.

Kippenmest is geen schone energie, biomassa is niet groen.

De afgelopen maanden ging er bijna geen dag voorbij zonder dat er nieuwe berichten in de pers verschenen over plannen om kippenmest en ander dierlijk afval te verbranden onder het motto:
“Groene stroom”.
Het is niets anders dan misleiding van het publiek en vormt een extra belasting voor het milieu. Het enige doel is om goedkoop van een berg mest af te komen.

Dat de Amerikanen succes hebben in het wegjagen van FibroWatt wordt duidelijk als we onderstaande zaken lezen.

Enkele jaren geleden werd FibroMiss, een mestverbrander in Magee, Mississippi, verboden ter plaatse een mestverbrander te bouwen. Zware milieueisen die door de autoriteiten van Magee waren opgelegd, zorgden ervoor dat FibroMiss naar de plaats Mendenhall in Mississippi vertrok waar het inmiddels ook vanwege zware milieueisen het veld moet ruimen.

De vice-president van FibroMinn, Carl Strickler, is op z’n minst een discutabel persoon. Op een vergadering met het voltallige gemeentebestuur van Benson, heeft hij herhaaldelijk gezegd dat de milieuvergunning bijna klaar was en dat het geen probleem vormde.
Achteraf blijkt dat FibroMinn de grootste vervuiler van de Staat Minnesota is geworden. Het is opmerkelijk dat bij de hele vergunningsaanvraag het onderwerp kooldioxide, CO2, nauwelijks ter sprake is geweest.

Daarvoor had Strickler echter ook al problemen.
Bij zijn vorige werkgever, Reading Energy, werd hij in 1998 ontslagen, nadat zijn bedrijf uit de stad Morrisville in Pennsylvania was gegooid toen ze daar in 1997 illegaal een grote verbrander voor afvalhout trachtten te bouwen.

Vervolgens gaat FibroWatt het in Delaware proberen, maar de grootste milieugroepering in de Staat, Green Delaware, krijgt het voor elkaar dat er in de hele Staat Delaware niet één mestverbrander door FibroWatt mag worden gebouwd. Er wordt teveel gif de atmosfeer ingeblazen.
FibroWatt en andere bedrijven worden gedwongen hun plannen maar buiten de Staat uit te voeren.

De volgende FibroWatt verbrander is operationeel in de VS:


Voor de volgende FibroWatt verbranders zijn vergunningen aangevraagd:Wereldwijd heeft FibroWatt nog de volgende plannen: