De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Alternatieven

Op de website van FibroNed is het volgende te lezen:

De Nederlandse overheid ziet in dat energie uit biomassa een belangrijke bron vormt voor de groene energie behoefte voor de komende 50 jaar. Waarom dit belangrijk is, staat in onderstaande tekst beschreven.

De bronnen voor de fossiele brandstoffen raken uitgeput. Energie uit biomassa kan dit probleem opvangen. Verwacht wordt dat – vergeleken met 1990 – de wereldwijde energie consumptie met 50% zal groeien in 2020, wellicht zelfs met 100%. De afgelopen dertig jaar is de energieconsumptie verdubbeld. Als deze trend werkelijkheid wordt, zal de wereld op korte termijn een tekort hebben aan brandstoffen.

Bovenstaande tekst is afkomstig van FibroNed, is inmiddels meer dan 10 jaar oud en dus sterk verouderd.

Nieuwe inzichten omtrent duurzame energie hebben de mening over duurzaam inmiddels drastisch veranderd.
Een milieuvriendelijke oplossing van het dreigende energietekort ligt namelijk niet in het bouwen van steeds meer energiecentrales, en vooral geen energiecentrales die alleen op kippenmest als biomassa draaien.
Lees hier over mest die eigenlijk helemaal niet zo geschikt is voor de opwekking van energie en in feite zorgt voor een ernstige toename van CO2 en fijnstof in de atmosfeer en absoluut niet CO2 neutraal is zoals vaak wordt beweerd.

Elk huis gaat stroom produceren èn verkopen

Een aantrekkelijke oplossing ligt in opwekken van elektriciteit in eigen woning, mèt een slim elektriciteitsnetwerk.

Je zult zien dat, zodra mensen volledig in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien, alle bezwaren tegen windturbines wegvallen.

John Post

De politiek grijpt de economische crisis aan om duurzame energie te stimuleren.

Maar een milieuvriendelijke oplossing van het dreigende energietekort ligt niet in het bouwen van meer energiecentrales.

Decentralisatie van energieproductie biedt echter wèl grote mogelijkheden. ‘Thuis opwekken en verkopen van energie is de oplossing voor de toenemende vraag naar schone energie’, stelt Guido Bartels, die bij IBM verantwoordelijk is voor de wereldwijde energieprojecten. ‘Tot voor kort was efficiëntieverbetering vooral gericht op elektriciteitscentrales. Die focus verplaatst zich nu naar de gebruiker.’

Bartels refereert aan de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. Volgens Rifkin staat de samenleving op de drempel van de ‘derde industriële revolutie’, waarbij het elektriciteitsnetwerk verandert van één naar tweerichtingsverkeer. De econoom gebruikt daarvoor de term ‘intergrid’, waarbij huishoudens en bedrijven zelf hun energie opwekken en delen via een met internet vergelijkbaar fijnmazig energienetwerk. Door de huizen te voorzien van intelligente IT-systemen ontstaat een slim energienetwerk, dat uitwisseling met de buren mogelijk maakt, bij wijze van spreken, maar soms ook letterlijk.

Praktijkervaring met deze wijze van energievoorziening is opgedaan met het Gridwise Olympic Peninsula Project op een landtong aan de noordwestkust van de Verenigde Staten. Op het schiereiland gingen enkele jaren geleden 112 huiseigenaren deels in hun eigen energiebehoefte voorzien door zonnepanelen en warmtepompen, die door het plaatselijke energiebedrijf ter beschikking werden gesteld. Verder kregen zij nieuwe elektriciteitsmeters en thermostaten die op een computersysteem werden aangesloten.
Op het schiereiland staat, behalve woningen, ook een fabriek. Die verbruikt zo veel stroom dat er een dure tweede kabel dreigde te moeten worden aangelegd. Het doel van de proef was om het stroomverbruik van het schiereiland zo te regelen dat die kabel er niet hoefde te komen. Dit kon door de bewoners zich bewust te laten worden van hun energieverbruik en door van de gebruikers producenten te maken.

De bewoners kregen thuis een scherm waarop de energieprijs van dat moment werd vertoond. Die was het hoogst als de fabriek in vol bedrijf was. Daarnaast konden ze in een computer hun voorkeursprofiel invoeren. Waren ze een comfortverbruiker (hoog verbruik gedurende de hele dag) of een wat spaarzamer verbruiker (lager verbruik tijdens de piekuren van de fabriek)? De gekozen instelling had gevolgen voor het verbruik. Bovendien maakte het de bewoners bewust van de besparingen die ze met een lager verbruik konden realiseren.

Daarnaast werden ze met hun zonnepanelen en warmtepompen zelf energieproducent. Die leverden ze via een onderling netwerk aan elkaar. Zo ontstond een Intelligent Utility Network (IUN). Via een website kregen ze alle informatie over de in-en uitgaande energie. Resultaat van het experiment: de gebruikers werden actieve deelnemers in de energieketen en de tweede kabel hoefde er niet te komen. ‘De uitkomst van het project is een 10% lagere rekening en een reductie met 15% van de piekvraag in het gebruik’, vertelt Bartels, energieman van IBM. ‘Door deze piekvraag te reduceren kun je het aantal centrales dat je moet bouwen aanzienlijk verlagen. Dit scheelt aanzienlijk in de CO -uitstoot, 2 maar ook in geld. Amerika zou dertig nieuwe kolencentrales minder hoeven bouwen in de komende twintig jaar. Een investeringsbesparing van circa € 45 mrd.’

Er is een toekomstscenario denkbaar waarbij de consument aan de knoppen zit. De gebruiker kan desgewenst een marktplaats creëren waarbij vraag en aanbod de energieprijs bepalen. Door slim te kopen en te verkopen kan de consument een aanzienlijk bedrag besparen. Een bewuste gebruiker bespaart op zijn energierekening door in daluren energie af te nemen en in de piekuren energie aan het net te leveren. Zo kan de consument grote stroomverbruikers zoals wasdrogers en vaatwassers pas aanzetten als de prijs is gedaald tot onder een bepaald minimum. Dat kan zelfs automatisch. In de toekomst kan de elektrische auto geladen worden tijdens uren met het laagste tarief. In Peninsula bleken gebruikers tot $ 150 per kwartaal te verdienen.

In de Bossche wijk Maaspoort startte energiebedrijf Essent samen met woningcorporatie Zayaz in 2008 een soortgelijk experiment. Twee jaar lang krijgen de bewoners zonneboilers, HRe-ketels (verwarmingsketels die ook elektriciteit produceren), zonnepanelen, warmtepompen en miniwindmolens in en aan hun woningen. Met Maaspoort heeft Nederland de primeur met kleinschalige energievoorziening in bestaande bouw. Erik van Engelen, innovatiemanager bij energiebedrijf Essent, verwacht net zulke positieve resultaten als in Californië.

Maaspoort is echter nog niet zo ver als het project in Californië. Het huidige uitgangspunt is dat een consument altijd stroom wil hebben tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Van Engelen: ‘Maar als dit straks goed loopt, is het nog maar een kleine stap naar een intelligent netwerk. De huishoudens worden dan onderling met elkaar verbonden en kunnen hun eigen energieproductie en -gebruik onderling optimaliseren.’

Van Engelen ziet de ontwikkelingen snel gaan. ‘Binnen twintig jaar is veel van de aandacht verschoven van grote centrales naar de eindgebruiker. Dat biedt veel perspectieven, helemaal als je bedenkt dat de slimme energienetwerken straks ook internationaal gaan opereren.’ Dat lijkt voor velen nog ver weg, maar Van Engelen stelt: ‘Kijk hoe snel internet onze communicatienetwerken totaal heeft veranderd’.

John Post is verantwoordelijk voor energie-en duurzaamheidsprojecten binnen IBM Benelux.


Een alternatief voor hoge windmolens?

De afgelopen jaren heeft Jack Hage uit Putten (Gld.) niet stil gezeten.
Zolang het maar duurzaam is en een groene kleur heeft vindt hij het uit.

Zijn nieuwste uitvinding?
Een ondergrondse windmolen.

De pers heeft er in het afgelopen jaar verschillende keren aandacht aan besteed. Op 7 maart 2011 werd de redactie van Fibronot.nl door een lezer geïnformeerd over een project dat de bouw van ondergrondse windmolens betreft.
Een rijtje turboventilatoren achter elkaar die bij enige windkracht de lucht uit een ondergrondse ruimte afzuigen. Aan het begin van de ondergrondse ruimte bevindt zich een luchtinvoer die verse lucht aanvoert die over de schoepen van een rotor wordt geleid. Op zijn beurt drijft de rotor een generator aan die stroom opwekt.

Het klinkt te mooi om waar te zijn en je vraagt je af waarom er nog geen systeem in Nederland draait. Dat heeft alles te maken met geld, vergunningen en een uitgebreid haalbaarheids onderzoek door een ingenieursbureau.
Voor het bouwen van een prototype is toch al snel anderhalve ton aan Euro’s nodig. Als particulier raak je dan de weg in subsidieland al snel kwijt met als gevolg dat de subsidieverstrekkers het niet zien zitten.

Voor een windpark op de Noordzee wordt niet op € 1 miljard subsidie meer of minder gekeken, maar voor een particulier blijven de geldkranen dicht en dat is in dit geval jammer, want het is een veelbelovend initiatief.

ondergrondse windmolen
Een schematische voorstelling van de ondergrondse windmolen.
(Bron tekening: Jack Hage)
Klik op figuur om te vergroten

Een mooie simulatie van het ontwerp is op Youtube te zien. Zie hier

Voor meer informatie zie hier