De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel350-2011 Kans op ernstig ongeval windturbine klein

Kans op ernstig ongeval windturbine klein

Zaterdag 10 december 2011

Nu de eerste herfststormen achter de rug zijn is het interessant om eens te kijken hoe windmolens zich in het tumult gedragen. Welnu, dat valt alleszins mee.
De kans dat in Nederland gewonden of doden vallen als gevolg van defecten aan windturbines is klein.
Dat blijkt uit informatie uit het Handboek Risicozonering Windturbines.

Het Handboek Risicozonering Windturbines is een lijvig document van 190 blz.
De eerste druk van het handboek dateert uit 2000, de tweede druk dateert uit 2005. Het handboek is indertijd in opdracht van Senter Novem door ECN in Petten  geschreven.
De informatie uit het handboek is in feite alweer verouderd omdat tegenwoordig aanzienlijk betere windmolens worden gebouwd dan 10 jaar geleden.

Hoeveel ongevallen er feitelijk zijn met windmolens is lastig te achterhalen. ‘Faalcijfers’ zijn of gedateerd of niet voorhanden. Niemand houdt de ongevalstatistieken met windmolens bij.
Uit onderzoek door de redactie van Fibronot.nl blijkt dat het aantal incidenten met windmolens in Europa de afgelopen vijf jaar al snel tegen de tachtig loopt.
Daarbij moeten we denken aan afgebroken wieken, brand en zelfs het omvallen van complete windmolens komt voor.
Als zich in de luchtvaart eenzelfde aantal ongevallen zou voordoen dan schreeuwt men, terecht, moord en brand, maar bij windmolens wordt het kennelijk geaccepteerd.

Een ongeval met een windmolen kan spectaculair zijn, zoals de brandende windmolen in Schotland op deze foto laat zien.

Of deze:

Windmolen in brand
Windmolen in brand

Soms stoot een windmolen wel eens wat CO2 uit:

Soms stoot een windmolen wel eens wat CO2 uit

Het afbreken van wieken komt verhoudingsgewijs het meeste voor. Zo braken enkele jaren geleden de wieken van een windmolen af in het Belgische Zeebrugge en kwamen op honderd meter van de mast terecht. De generator van de turbine draaide op dat moment bij harde wind meer dan 3000 toeren per minuut, terwijl maximaal 1700 was toegestaan. Drie veiligheidssystemen waaronder de remmen, faalden. Door de middelpuntvliedende kracht braken de wieken met een gewicht van 3.000 kilo los van de naaf.
Dit falen van de veiligheidssystemen komt nogal eens voor. Kennelijk faalde ook het veiligheidssysteem in de Schotse windmolen.

In het Handboek Risicozonering Windturbines wordt de maximale ‘werpafstand’ van afgebroken wieken geschat op 300 tot 450 meter, maar dat zijn cijfers  die, denken we, niet meer kloppen gezien de ashoogte van ongeveer 100 meter bij de nieuwste generatie windmolens.
De brandende brokstukken van de Schotse windmolen werden tot op 600 meter van de windmolen aangetroffen.

Langs de A6 bij Lelystad brak op 27 mei 2009 een wiek van een windmolen af en belandde gedeeltelijk op de snelweg op ongeveer 200 meter van de windmolen. Nuon verklaarde indertijd dat het onbekend was hoe het ongeveer 20 meter lange gevaarte heeft kunnen afbreken. Waarschijnlijk was een overtrekkend noodweer eerder die week de aanleiding. Voor alle zekerheid heeft Nuon indertijd alle windmolens van het park buiten werking gesteld totdat de oorzaak gevonden was. Alle windmolens waren een jaar eerder nog uitgebreid aan een inspectie onderworpen.

Ook bij Wijnaldum, Leeuwarden en in de Wieringerwaard ging het al eens mis.
En enkele jaren geleden verloor een windmolen in Flevoland stukken van twee wieken na een blikseminslag. Eén van de stukken kwam op de naastgelegen provinciale weg N704 tussen de Stichtse Brug en Nijkerk terecht.

Bliksem of hevige wind (veelal in combinatie met het falen van remsystemen van de wieken) zijn de voornaamste oorzaak van ongevallen met windmolens.

Windmolens in Engeland

Engeland is een verhaal apart als het over windmolens gaat. Daar staan honderden windmolens stil omdat ze niet veilig zijn.

Op 11 december 2011 heeft RenewableUK, de branchorganisatie de volgende cijfers bekend gemaakt. De omvang van het aantal incidenten in Engeland werd bekend gemaakt enkele dagen nadat de dramatische foto’s van een brandende windmolen in Schotland waren gepubliceerd.

Allereerst is daar het grote aantal ongevallen en andere incidenten die vooral tijdens de bouw van de windmolens zijn gebeurd.
De afgelopen vijf jaar gebeurden er 1500 ongevallen waarvan 300 min of meer zwaar gewonden en vier met dodelijke afloop in 2009 en 2010.

Charles Anglin, de woordvoerder van RenewableUK benadrukte dat het incident in Schotland veroorzaakt werd door extreem weer. Hij benadrukte ook dat tot nu toe nog niet één burger het slachtoffer was geworden van een ongeval met een windturbine.
Het meest voorkomende ongeval met windmolens in Engeland is het afbreken van bladen, waarvan sommigen 14 ton wegen. Dit wordt dan veroorzaakt omdat het automatische remsysteem niet werkt.

Een Schotse fabrikant van windmolens, Proven Energy Ltd., heeft van een bepaald model honderden windmolens gebouwd met een defect remsysteem. Van deze windmolens zijn inderdaad tientallen bladen afgewaaid omdat ze te hard draaiden.
De gezondheidsautoriteiten, Health and Safety Executive (HSE)  hebben daarop het stilzetten gelast van honderden windmolens in Schotland, Engeland en Ierland.
Kort hierna kreeg Proven Energy Ltd. uitstel van betaling.

Bladen van een kleiner model windmolen van dit bedrijf, dat veel op huizen en kantoorgebouwen in Engeland en Schotland staat, vlogen er de laatste twee jaar bij bosjes af en doorboorden in veel gevallen het dak van het gebouw waar ze op stonden. Gelukkig leidde dit niet tot ongevallen.

Deskundigen in Engeland en Schotland beweren naar aanleiding van de vele incidenten in de afgelopen vijf jaar dat veel windmolens staan opgesteld in gebieden die te winderig zijn voor windmolens. De meeste windturbines worden automatisch uitgeschakeld als de windsnelheid boven 90 km/u komt. Dit is 25 meter per seconde.

Op woensdag 8 december 2011 werden inwoners van 50 huizen bij Coldingham in Berwickshire geëvacueerd nadat een nieuwe windmolen op 200 meter afstand van hun woningen op hol was geslagen bij een windsnelheid van 80 km/u of 22 meter per seconde. Het automatische remsysteem werkte niet.
Het autoverkeer op de nabijgelegen snelweg A1107 werd stilgelegd en een caravan park op 250 meter van het windpark werd eveneens ontruimd. Eén van de bladen scheurde van de rotor af waarna de complete windmolen met mast omviel.

Omgevallen windmolen door storm
Omgevallen windmolen bij Coldingham
Met dank aan Billy Muir

Afgelopen september 2011 vloog een blad van een windmolen bij een ziekenhuis in Stevenage, waarbij een auto op een parkeerplaats zwaar werd beschadigd.
Vorig jaar november werden 140 windturbines bij Glasgow stilgezet nadat een 14 ton wegend glasvezel blad van één van de windmolens bij harde wind was afgebroken.
Twee jaar geleden stortte een complete windmolen van 30 meter hoog in elkaar op het eiland Raasay voor de kust van Schotland en in datzelfde jaar brak er een blad van een 80 meter hoge windmolen af in Rotherham, eigendom van de Universiteit van Sheffield.

Naar aanleiding van de brand in de generatorkast van de windmolen in Schotland zei de Health and Safety Executive dat het uiterst moeilijk is om een compleet beeld van de ongevallen en incidenten op windmolenparken te maken omdat dit soort zaken niet wordt geregistreerd voor dit industrie type.
Health and Safety Executive  zegt dat windturbines worden geclassificeerd als machines in plaats van gebouwen of constructies en dat er geen verplichting is om mechanische storingen te melden.
Deskundigen zeggen dat de ontwikkelaars van windparken het feit hebben genegeerd dat er in sommige delen van het land gewoon te veel windkracht heerst voor windturbines.

Noorwegen

De storm die op 8 december 2011 de Schotse windmolen vernielde hield ook huis in de Noorse wateren.

Sinds een jaar staat er een (test) windmolen in zee, de “Sway’ windturbine, die gerust tot de grootste ter wereld gerekend mag worden. Omdat de zee behoorlijk diep is heeft men een ‘drijvende’ windmolen ontworpen.
Het bijzondere van dit ontwerp is dat het in zee drijft in plaats van dat het op de zeebodem staat (zoals bij de huidige offshore windturbines en booreilanden). De techniek is vergelijkbaar met een afgesloten driekwart volle fles die je in water laat drijven en door middel van een kabel is verbonden met de zeebodem. De drijvende poot van de windturbine zal altijd rechtop blijven en meebewegen met de windrichting, omdat tussen de poot en de kabel een swivel (apparaat dat 360 graden draaien mogelijk maakt) is gemonteerd. De totale hoogte van de poot en windturbine bedraagt 188 meter. De wieken hebben een diameter van 145 meter.

In de storm van vorige week verdween een testmodel van een ‘Sway’-windturbine voor diep water in zijn geheel in de torenhoge golven.