De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Evelop

Evelop

Schiphol in kippenmest?

Luchthaven Schiphol wil samen met duurzame energiebedrijf Econcern een bedrijventerrein beginnen voor duurzame energie.
Dat blijkt uit een aanvraag die is binnengekomen bij de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa).
Over de omvang, de investeringen en details over de activiteiten die daar ontplooit zullen worden, wil men op Schiphol nog weinig kwijt. “We komen over een paar maanden met het project naar buiten, tot die tijd kan ik weinig zeggen”, aldus een woordvoerster.
Ook de locatie van het bedrijventerrein is nog onduidelijk, die volgens Schiphol ten westen van de Polderbaan kunnen komen, maar het kan ook nog een andere plek worden.
Het project is bij de NMa gemeld onder de naam Fibroned Project 7 B.V.. In de aanvraag wordt het project omschreven als het ‘ontwikkelen van een duurzaam bedrijfspark met focus op kennis, innovatie en exploitatie; creëren van (ondernemings)kansen met betrekking tot (de productie van) duurzame energie, klimaatverandering, water of verspilling.’

In de omgeving van Apeldoorn zal de naam Fibroned bij sommigen een belletje doen rinkelen. Daar is rond 2002 geprobeerd een kippenmestverbrandingscentrale te beginnen onder deze naam. Maar hoewel er een hele serie van vennootschappen werd opgericht met namen als Fibroned Project 1 B.V. tot en met FibroNed Project 7 B.V., is er van de kippenmestfabriek weinig meer vernomen sinds de Raad van State in 2005 de milieuvergunningen vernietigde.

De vennootschappen met die naam die in het kader van een vorige poging werden opgericht zijn in handen van Econcern. Eén daarvan wordt nu blijkbaar afgestoft voor de samenwerking met Schiphol.
Sinds het faillissement van Econcern zijn de namen Fibroned Project 1 t/m 7 onder een dikke laag stof verdwenen.

Evelop en het windmolenpark op de Ecofactorij

We komen de naam Evelop ook tegen bij de voorgenomen bouw van 5 windgeneratoren op de Ecofactorij. Masten die meer dan 100 meter hoog moeten worden en waarvan de dichtstbijzijnde windmolen op amper 100 meter van de FibroNed schoorsteen komt te staan.
Los van het feit dat deze vorm van opgewekte energie echt duurzaam en volledig schoon is, heeft de redactie van Fibronot toch wat vragen over de banden tussen FibroNed en Evelop.

Evelop heeft in mei 2008 door de KEMA een onderzoek laten doen naar de beïnvloeding van de rookgassen van FibroNed door de 5 windmolens, getiteld:

Interactie tussen windturbines en
emissies van Fibroned: effecten op de
luchtkwaliteit.

Afgezien van het feit dat het onderzoek van de KEMA alléén de verspreiding van geuren bekijkt en bijvoorbeeld niet de verspreiding van de honderden tonnen gif die de kippenmestverbrander gaat uitstoten, wat denkt u dat de uitkomst van het onderzoek is?
Juist.
Er zijn géén problemen te verwachten. Sterker nog, alles valt binnen de ‘veilige normen’.
De redactie van Fibronot had ook niets anders verwacht, want stel je voor als er wèl sprake van beïnvloeding zou zijn geweest, dan had òf FibroNed, òf Evelop een levensgroot probleem gehad en dat is het laatste dat men wilde.

Een presentatie over de windmolens van Evelop voor de Wijkraad de Maten staat hier.

Inmiddels is op 9 maart 2009 een aanvraag voor een bouwvergunning van de 5 windturbines ontvangen.
Lees hier verder over het Raadsbesluit van de gemeente Apeldoorn.

Gezien de ontwikkelingen rond het faillissement van Econcern op 12 juni 2009 en het feit dat Eneco op 15 juni 2009 enkele onderdelen van Econcern, waaronder Evelop heeft overgenomen, moeten we afwachten hoe de ontwikkeling van het windmolenpark op de Ecofactorij nu verder gaat.
Eind juni 2009 was er nog sprake van dat Eneco niet de Nederlandse activiteiten van Evelop zou overnemen.

Medio augustus 2009 is echter gebleken dat Eneco toch sommige binnenlandse projecten van het failliete Evelop heeft overgenomen, waaronder het windmolenpark op de Ecofactorij in Apeldoorn.
De gemeentelijke vergunning mag meeverhuizen van het failliete Evelop naar de nieuwe kandidaat exploitant Eneco.
Dat verklaarde de bestuursrechter van de Raad van State tijdens een zitting.
De rechtzaak was aangespannen door verschillende omwonenden van het windmolenpark op de Ecofactorij in een poging de door de gemeente Apeldoorn verstrekte milieuvergunning te laten schorsen.

De bestuursrechter heeft eind augustus de bezwaren van de klagers ongegrond verklaard waardoor de plannen voor een windmolenpark waarschijnlijk gewoon kunnen doorgaan.
Zie hier de uitspraak van de bestuursrechter op 21 augustus 2009.

De vroegere bedrijven ECOFYS, EVELOP en ECOSTREAM, die eerst onderdeel uitmaakten van het ECONCERN, vallen nu onder het bedrijf ECHO Investments B.V., een 100% dochter van Enerco B.V.


Faillissementsverslagen Econcern

De curatoren in het faillissement van Econcern hebben inmiddels een hele serie faillissementsverslagen gepubliceerd.
Hieronder worden ze genoemd en zijn ze te downloaden:

faillissementsverslag_1.pdf (12MB)
faillissementsverslag_2.pdf (7MB)
Organigram-Econcern.pdf (2.5MB)
financieel_verslag_Econcern.pdf (13.5MB)
Bijlage_1_bij_verslag_2.pdf (6MB)
Bijlage_2_bij_verslag_2.pdf (6MB)
Bijlage_3_bij_verslag_2.pdf (5MB)


UPDATE 5 aug 2010

Op woensdag 4 augustus 2010 heeft de Raad van State de milieuvergunning die de gemeente Apeldoorn aan Evelop had verstrekt, vernietigd.
Lees hier verder


UPDATE 9 februari 2011

Rechter zet opnieuw streep door windmolens Ecofactorij

Woensdag 9 februari 2011

De Raad van State heeft opnieuw op verzoek van omwonenden de bouw van vijf windmolens op bedrijventerrein Ecofactorij geblokkeerd.
Lees hier verder


UPDATE 15 december 2011

Raad van State blaast windmolenpark Ecofactorij Apeldoorn af

Donderdag 15 december 2011

De bouw van een windmolenpark bij bedrijventerrein de Ecofactorij is vrijwel zeker van de baan. De Raad van State heeft de bouwvergunning voor vijf 150 meter hoge windturbines op die plek woensdag definitief vernietigd. De Zutphense rechtbank kwam eerder al tot dezelfde conclusie, maar de gemeente Apeldoorn en exploitant Windpark Ecofactorij tekenden hoger beroep aan en legden de kwestie voor aan de Raad van State.

Tevergeefs. De Raad van State is het eens met Luchthaven Teuge en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat windmolens van 150 meter niet dichter dan 5100 meter bij de luchthaven mogen staan; één van de windturbines staat gepland op 4720 meter. Daarmee levert het windmolenpark gevaar op voor het vliegverkeer van Teuge.

Volgens de Regeling Burgerluchtvaart mogen windmolens binnen een straal van 5100 meter van de aanvliegroute van een vliegveld maximaal 100 meter meten.

De gemeente vond dat het bouwverbod nog niet kan worden toegepast zolang de provincie nog geen Luchthavenbesluit voor Teuge heeft genomen. Bovendien beschouwde Apeldoorn die 5100-meterregel als een richtlijn waarvan kan worden afgeweken als er voldoende garanties voor de vliegveiligheid kan worden gegeven. Apeldoorn heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een onderzoek laten doen en daaruit zou blijken dat de risico’s voor het vliegverkeer acceptabel zijn.

De Raad stelt dat de burgerluchtvaartregeling een landelijke regeling is die overal in het land geldt en dat daar niet van afgeweken kan worden door andere maatregelen te nemen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie heeft twee jaar geleden hier al geschreven dat de juridische kennis bij de gemeente op zaken als luchtvaartwetten en bouwvergunningen voor windmolens volstrekt onvoldoende is.
De gemeente Apeldoorn denkt echter aan de landelijke wetten een eigen draai te kunnen geven.
De Raad van State heeft dit haarfijn gecorrigeerd.

Plan windmolens nog niet helemaal van de baan

Ondanks de afwijzing door de Raad van State van het huidige project is het plan voor de bouw van windmolens nog niet helemaal van de baan.

Lees hier het artikel Plan windmolens nog niet helemaal van de baan over de pogingen van de gemeente Apeldoorn om elders binnen de gemeentegrenzen windmolens te bouwen.


UPDATE 16 december 2011

Plan windmolens nog niet helemaal van tafel

Vrijdag 16 december 2011

De gemeente Apeldoorn bespreekt op korte termijn met energiebedrijf Eneco of er nog een mogelijkheid is aan de rand van de stad windmolens te plaatsen.

Er lag een plan voor de bouw van vijf windmolens op de Ecofactorij, maar de Raad van State heeft daar op woensdag 14 december 2011 een streep door gehaald en de verleende bouwvergunning vernietigd.
De 150 meter hoge windmolens staan te dicht bij vliegveld Teuge en leveren daardoor een gevaar op voor de luchtvaart.

Milieuwethouder Olaf Prinsen liet eerder dit jaar merken dat dit windpark op de Ecofactorij vermoedelijk het laatste energieproject zou worden waar de gemeente zelf een actieve rol in speelt. De markt zou voortaan zelf dergelijke initiatieven moeten ontwikkelen en financieren. De gemeentelijk woordvoerder zegt dat Apeldoorn het plan nog wel had willen uitvoeren. Daarom wil de gemeente snel met initiatiefnemer Eneco bekijken of er nog iets van het plan te redden valt. Ook aanpassing van het plan, zodat het misschien toch haalbaar wordt, is een optie, aldus de woordvoerder.

Apeldoorn vindt dat op dit moment niets is uitgesloten. Volgens de gemeente zou het ook niet getuigen van behoorlijk bestuur richting Eneco als Apeldoorn nu meteen zouden zeggen: helaas, maar we gaan weer over tot de orde van de dag.

Even ter herinnering.
Het oorspronkelijke windpark zou door Evelop ontwikkeld en gebouwd worden. Evelop werd als dochterbedrijf van Econcern echter in 2009 in het faillissement van Econcern meegezogen.
Eneco heeft daarop de activiteiten van Evelop van de curatoren uit de failliete boedel gekocht. Sindsdien gaat de exploitatie van het plan verder onder de naam Windpark Ecofactorij.

Alternatieven
Er wordt dus naar alternatieven gekeken.

Dat zou betekenen dat de windmolens, inclusief de wieken niet hoger dan 150 meter mogen zijn om onder de 5100 meter regel uit de luchtvaartwet uit te komen.
Lagere windmolens zijn op de Ecofactorij geen optie omdat ze dan in de windschaduw van het Veluwemassief staan.

Industriegebied Beekbergen?
De zuidkant van Apeldoorn misschien, op het geplande industriegebied Beekbergen, net ten zuiden van de A1 bij het klaverblad Beekbergen tegenover de wijk de Maten?
Dat zou een optie zijn. De afstand ligt net buiten de 5100 metergrens rondom Teuge.
Veel verder naar het westen langs de A1 is ook geen optie vanwege de aanwezige natuurgebieden.

Op het Veluwemassief?
Het westen van Apeldoorn misschien, bovenop het Veluwemassief?

Hier gaat defensie vast en zeker steigeren omdat defensie in een straal van 28 km rondom het radarstation Nieuw Milligen geen hogere opjecten dan 80 meter wil hebben in verband met storing op de radar.
Het radarstation Nieuw Milligen hanteert namelijk in een straal van 28 kilometer en met een hoogte van meer dan 45 meter ten opzichte van de hoogte van het maaiveld rondom de antenne een radarverstoringsgebied. Voor die radarverstoringsgebieden beoordeelt  het ministerie van Defensie aan de hand van de bouwplannen of de windturbines verstoring opleveren.
In verband hiermee zijn er ter voorkoming van radarverstoring beperkingen van toepassing voor de bouw van hoge gebouwen en overige bouwwerken. Voor nieuw te bouwen gebouwen en overige bouwwerken die gerealiseerd worden binnen het radarverstoringsgebied en hoger zijn dan 45 m boven de maaiveldhoogte ter plaatse van de radar, is het noodzakelijk om een radarverstoringsonderzoek uit te voeren. Als hieruit blijkt dat deze gebouwen en/of overige bouwwerken in een bepaalde richting meer dan 10% vermindering van het radarbereik tot gevolg hebben, worden deze niet toegestaan.
De maaiveldhoogte ter plaatse van de radar Nieuw Milligen is 35 m boven NAP. Dit betekent een toetsingshoogte van 80 m boven NAP.

Op het Kootwijkerzand?
Afgezien van het feit dat plaatsing van windmolens op het Kootwijkerzand niet zal worden getolereerd door defensie omdat ze op ongeveer 3 km van het radarstation Nieuw Milligen staan, is plaatsing op dit grootste levende stuifzandgebied van West Europa zowiezo uit den boze omdat het een beschermde status geniet.

Windmolens op het Kootwijkerzand
Windmolens op het Kootwijkerzand?

Staatsbosbeheer?
Het is bekend dat Staatsbosbeheer overweegt om als extra inkomstenbron in Drenthe enkele windmolens te plaatsen.
De Staat heeft nogal wat bos rondom Apeldoorn, maar we denken dat plaatsing in deze bossen een heilloze weg is die geplaveid is met talloze opstakels.

Gezien de problemen om in de bossen rondom Apeldoorn windmolens te plaatsen lijkt de enige plaats die in aanmerking komt het geplande industriegebied Beekbergen te zijn.

Al met al verwacht de redactie van Fibronot.nl dat een nieuwe procedure voor de bouw op een andere plaats dan de Ecofactorij, plus de onvermijdelijke rechtszaken, nog jaren gaat duren en het is de vraag of Eneco daar nog trek in heeft.

Voorstel

De redactie van Fibronot.nl stelt dan ook voor dat Apeldoorn vijf windmolens van Eneco op zee adopteert en de opgewekte elektriciteit via het lokale bedrijf deA aan de leden distribueert.

Dat klinkt leuker dan weer jarenlange procedure’s en rechtszaken.

Windmolens in Nederland op het land

De overheid wil in 2020 6000 megawatt aan windenergie op land hebben geplaatst, 4000 megawatt meer dan nu het geval is. Op verschillende manieren heeft de overheid in 2009 en 2010 burgers betrokken bij de vraag hoe en waar die extra capaciteit gerealiseerd dient te worden.

Rapport met de resultaten van een burgerconsultatie over windenergie.

Uit het rapport:
Burgers willen graag meedenken over de plaatsing van windmolenparken in Nederland
op land. Dat het onderwerp leeft onder burgers blijkt wel uit het percentage dat aangeeft:
“Ik vind de plaatsing van windmolenparken een belangrijk onderwerp voor Nederland als
geheel”, 60% geeft dit aan. Het is hierdoor bijna onmogelijk om burgers niet bij het
proces te betrekken.

Misschien ter overweging voor de gemeente Apeldoorn dit rapport eens te lezen en de inwoners van Apeldoorn een vorm van inspraak te geven over de bouw van windmolens.
Het betrekken van burgers bij de voorgenomen bouw van windmolens doet de weerstand tegen windmolens afnemen.