De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Waarom Fibronot?

Welkom op de website van Fibronot.

Fibronot in het kort

De website fibronot.nl is op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van alle aspecten die bij de verbranding van kippenmest of andere afvalstoffen vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft.

Fibroned

Sinds 1999 was het bedrijf Fibroned bezig om in Apeldoorn een kippenmestverbrander te bouwen. Na diverse verloren rechtszaken tegen de verleende vergunningen door de gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland besloot de Raad van State in 2005 tot twee keer toe alle verleende vergunningen te vernietigen.

Sinds januari 2013 is het duidelijk dat deze kippenmestverbrander Fibroned definitief van de baan is. De gemeente Apeldoorn reserveert geen 5 ha grond meer en zelfs in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan staat dat er voor Fibroned geen plaats meer is op de Ecofactorij.
Om die reden verleggen we het zwaartepunt van deze website naar onderwerpen die minder met  kippenmest te maken hebben, maar inhaken op de realiteit van het huidige moment, schaliegas, windenergie en mestvergisters.

Eigen onafhankelijk onderzoek

U vindt op deze website onafhankelijke informatie omdat we aan niemand gebonden zijn.

We zijn niet gebonden aan welke financier dan ook en bekostigen alle onderzoeken zelf. Dat Shell en andere bedrijven of instanties naar ons onafhankelijk Dossier Schaliegas verwijzen vinden we leuk, maar niet meer dan dat.

We trekken zelf op onderzoek uit, bijvoorbeeld naar alles wat er over schaliegas in de media geschreven en verteld wordt. We zoeken uit wat er waar en niet waar is van de beschuldigingen van de milieubeweging dat het boren naar schaliegas gevaarlijk voor het grondwater zou zijn. De milieubeweging hamert al jaren op het feit dat er zoveel zware chemicaliën bij het boren naar schaliegas worden gebruikt. Die tijd ligt achter ons en we denken dat de waarheid over schaliegas op een transparante manier verteld moet worden.
Nu blijkt dat er gifvrije en ongevaarlijke toevoegingen zijn ontwikkeld en gebruikt gaan worden blijft de milieubeweging desondanks toch op vergiftigd grondwater hameren.
Ten onrechte denken wij. Lees: Energie industrie ontwikkelt niet giftige fracking vloeistoffen

We gaan ‘s nachts zelf op onderzoek uit bij biomassavergisters om te kijken welke co-producten er worden vergist. Niet zelden treffen we er zaken aan die het daglicht niet kunnen verdragen.

Redactieteam Fibronot

We werken met een redactieteam van 5 deskundigen op het gebied van biotechnologie, grondmechanica-geofysica-seismologie, elektrotechniek, bedrijfskunde en een jurist ICT Recht. Stuk voor stuk gedreven onderzoekers die al meer dan 5 jaar het enthousiaste redactieteam van Fibronot vormen.

Bijna vijf  jaar na de start, is Fibronot.nl uitgegroeid tot een landelijk bekende website met vele duizenden unieke bezoekers per maand uit meer dan 80 landen.

Nu de lokale aandacht voor Fibroned en windmolens op de Ecofactorij wat is wegeëbt, is de  redactie van Fibronot.nl zich in de loop van 2011 meer gaan richten op onderwerpen die ook nationaal in de belangstelling staan, zoals

Schaliegas,

Mestvergister,

Windenergie,

De invloed van windmolens op ons klimaat,

De dodelijke keerzijde van windenergie

en vele andere onderwerpen die met duurzame energie te maken hebben.

We richten ons niet op het algemene nieuws dat u overal kunt lezen, maar in het bijzonder op die zaken die u niet verteld worden omdat de desbetreffende instanties die liever niet kwijt willen zoals bijvoorbeeld bij de bouw van een windmolenpark.

Wat zijn de gevolgen voor het klimaat als Nederland, de Noordzee en de rest van de wereld vol gezet worden met mega windparken?

Wat zijn de gevolgen voor de inwoners van de gebieden elders op de wereld waar bijzondere aardmetalen, zoals neodymium, wordt gemaakt en dat als grondstof dient voor de sterke magneten die in windmolens worden gebruikt?

Weinig mensen weten hoeveel vogels en vleermuizen jaarlijks dodelijk getroffen worden door een klap van de windmolen of hoe hun longen uit elkaar klappen door de onderdruk die de wieken veroorzaken.

We schrijven ook kritische artikelen over de achtergrond van bedrijven die in de duurzame sector werkzaam zijn en we volgen de Energiewende in Duitsland op de voet.

Pers, diverse ministeries, instanties, radio, TV, advocaten en curatoren vragen regelmatig om informatie en advies en of ze informatie van onze website mogen gebruiken.


De ontwikkelingen in Apeldoorn, onze thuishaven, worden echter niet vergeten

We besteden ruim aandacht aan de voorgenomen bouw van biomassavergisters, zoals aan de Kleinedijk in Klarenbeek en mogelijk in Hoenderloo, de windmolens op de Ecofactorij, waar Evelop  jaren bezig is geweest om een vergunning te krijgen, die tenslotte door de Raad van State werd vernietigd en de jongste ontwikkelingen bij de Energie Coöperatie deA, een initiatief van ex wethouder Boddeke van Apeldoorn.

Omdat verwacht wordt dat er onder Apeldoorn ook schaliegas aanwezig is wordt ook aan dit onderwerp aandacht besteed. Lees alles over schaliegas op http://fibronot.nl/dossier-schaliegas/


Zonne- en windenergie

De ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie gaan razendsnel.
Op legio websites wordt er aandacht aan besteed, maar niet op een open en transparantie manier waarbij u alle details worden verteld. Men vertelt u slechts die zaken die ze kwijt willen omdat de belangen nogal eens verstrengeld zijn.

Windenergie in Apeldoorn

Om dat er in Apeldoorn ook plannen zijn om deze vorm van duurzame energie toe te gaan passen wordt ook aandacht aan deze tak van energie-opwekking besteed.
Windmolens hebben om die reden de speciale aandacht van de redactie van deze website. U zult dan ook veel nieuws over windmolens vinden.
Ook gaat de aandacht uit naar de invloed van windmolens op ons klimaat. Dus niet alleen ons woon- en leefklimaat in en om Apeldoorn krijgt aandacht maar wat dacht u van toenemende regen en bewolking dankzij de invloed van grote windparken?
Lees in dat verband ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat

Windenergie op zee

Windenergie op zee heeft ook onze speciale aandacht. Hoe bedrijven als aasgieren rond de subsidiepotten vliegen of alle moeite doen om op andere manieren aan geld te komen, waarbij de aandacht vooral uit gaat naar ex-managers van het failliete Econcern en Evelop met hun plannen om enorme windparken op de Noordzee te bouwen en de wijze waarop gepoogd wordt met behulp van derden miljarden binnen te slepen.

Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn, deA

Aandacht gaat ook uit naar de activiteiten van de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn, deA.

Lees alles over deA op http://www.de-a.nl/


Het bedrijf, Buchanan Renewable Energy ontdoet Liberia in noodtempo van z’n natuurlijke hulpbronnen.
Tijd voor Fibronot.nl om op onderzoek uit te gaan.

Lees hier alles over Buchanan Renewable Energy.


De Asian Pulp and Paper Company

De afgelopen drie jaar ligt ook het bedrijf Asian Pulp and Paper Company (APP) onder internationaal vuur. Het bedrijf, één van de grootste, zo niet de grootste milieu crimineel in Azië, is op Sumatra en Borneo als een razende Roeland bezig de groene longen van onze wereld, de tropische regenwouden, te kappen. Tot en met 2011 is er al 1,2 miljoen hectare tropisch regenwoud gekapt ten behoeve van de teelt van palmbomen die palmolie moeten leveren.
Maar is dat wel zo duurzaam als je weet dat 1 hectare tropisch regenwoud 8000 ton CO2 vasthoudt en 1 hectare palmbomen maar 70 ton CO2 vasthoudt?

Welke schandalen zich daarbij afspelen leest u in ons Dossier APP op http://www.fibronot.nl/asiapulpandpaper.php